bezpłatne wibinarium
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

XII Posiedzenie – 28 września 2016 r.

28 września br. w Olsztynie odbyło się dwunaste posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciel Komisji Europejskiej w osobie Pani Wallis Goelen Vandebrock – Komisja Europejska, Dyrektor Wydziału ds. Polski, Czech i Słowacji,  Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego oraz Pan Szymon Pogorzelski również przedstawiciela Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych
i Włączenia Społecznego.

W trakcie posiedzenia przedstawiono:

Propozycje zmian do kryteriów wyboru projektów w ramach osi priorytetowej Kadry dla gospodarki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 dla:

 • Poddziałanie 2.4.2 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty ZIT bis Elbląg   (Priorytet inwestycyjny 10i)

Propozycje zmian do kryteriów wyboru projektów dla działań/poddziałań osi priorytetowej Kadry dla gospodarki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Propozycje kryteriów wyboru projektów w ramach osi priorytetowej Regionalny rynek pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 dla:

 • Działanie 10.7 Aktywne i zdrowe starzenie się (dla typu  projektu: Realizacja programów profilaktycznych opracowanych na szczeblu krajowym pod nadzorem Ministerstwa Zdrowia w zakresie raka szyjki macicy, w tym działania zwiększające zgłaszalność
  na badania profilaktyczne)  (Priorytet inwestycyjny 8vi)

Propozycje kryteriów wyboru projektów w ramach osi priorytetowej Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 dla:

 • Działania 1.1 Nowoczesna infrastruktura badawcza publicznych jednostek naukowych  (Priorytet inwestycyjny 1a)

Propozycje zmian do kryteriów wyboru projektów w ramach osi priorytetowej Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 dla:

 • Poddziałania 1.3.2 Firmy w początkowej fazie rozwoju (Schemat B) (Priorytet inwestycyjny 3a)

Propozycje kryteriów wyboru projektów w ramach osi priorytetowej Cyfrowy region Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 dla:

 • Działania 3.2 E-zdrowie  (Priorytet inwestycyjny 2c)

Propozycje zmian do kryteriów wyboru projektów w ramach osi priorytetowej Efektywność energetyczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 dla:

 • Poddziałania 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych, (Priorytet inwestycyjny 4c)
 • Poddziałania 4.3.2  Efektywność energetyczna w budynkach mieszkalnych, (Priorytet inwestycyjny 4c)

Propozycje zmian do kryteriów wyboru projektów w ramach osi priorytetowej Kultura i dziedzictwo Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 dla:

 • Poddziałania 6.1.1  Dziedzictwo kulturowe – projekty konkursowe,  (Priorytet inwestycyjny 6c)
 • Poddziałania 6.2.3 Efektywne wykorzystywanie zasobów – projekty pozakonkursowe (Priorytet inwestycyjny 6c)

Propozycje kryteriów wyboru projektów w ramach osi priorytetowej Kultura i dziedzictwo Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 dla:

 • Poddziałania 6.1.1 Dziedzictwo kulturowe – projekty pozakonkursowe,   (Priorytet inwestycyjny 6c)
 • Poddziałania 6.1.2 Instytucje kultury – projekty pozakonkursowe,   (Priorytet inwestycyjny 6c)

Ponadto na posiedzeniu zostało przedstawione odniesienie się do rekomendacji Komisji Europejskiej dotyczących wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Pliki do pobrania

Prezentacja: Przedstawienie odniesienia się do rekomendacji Komisji Europejskiej dotyczących wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020-Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie

2016-10-12

Prezentacja: Przedstawienie odniesienia się do rekomendacji Komisji Europejskiej dotyczących wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020-Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

2016-10-12

Prezentacja: Kryteria wyboru projektów dla Poddziałania 2.4.2 osi priorytetowej Kadry dla gospodarki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

2016-10-12

Prezentacja: Kryteria wyboru projektów dla Działania 10.7 osi priorytetowej Regionalny rynek pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

2016-10-12

Prezentacja: Kryteria wyboru projektów dla Działania 1.1 osi priorytetowej Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

2016-10-12

Prezentacja: Kryteria wyboru projektów dla Działania 3.2 osi priorytetowej Cyfrowy region Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

2016-10-12

Prezentacja: Zmiany kryteriów wyboru projektów w ramach osi priorytetowej Efektywność energetyczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

2016-10-12

Prezentacja: Zmiany kryteriów wyboru projektów w ramach osi priorytetowej Dziedzictwo kulturowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

2016-10-12

Agenda: XII posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

2016-10-10

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS