Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków

Na tej stronie umieszczane są ogłoszenia o naborach wniosków oraz wyniki przeprowadzonych naborów. Zapoznaj się również z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym. Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Kryteriami wyboru projektów. Jeśli jesteś gotowy to złóż wniosek elektronicznie. Jeśli nie zgadzasz się z wynikiem naboru, sprawdź Jak przebiega procedura odwoławcza. 

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór wniosków:

Temat:

Oś priorytetowa:

Działanie:

Poddziałanie:

Zobacz tylko nabory:

Aktualne

Planowane

Zakończone

Termin naborów wniosków:
(format daty YYYY-MM-DD)

od:
do:

Dostępne 184 ogłoszeń naborów wniosków ze wszystkich kategorii

RPO

9.3.4

Poddziałania 9.3.4 Infrastruktura edukacji ogólnokształcącej

planowany   od: 2017-03-31 do: 2017-05-04

RPO

1.2.1

Poddziałanie 1.2.1 Działalność B+R przedsiębiorstw

planowany   od: 2017-03-31 do: 2017-04-21

RPO

1.2.2

Poddziałanie 1.2.2 Współpraca biznesu z nauką

planowany   od: 2017-03-31 do: 2017-04-21

RPO

1.4.3

RPO

1.5.1

Poddziałanie 1.5.1 Wdrożenie wyników prac B+R

planowany   od: 2017-03-31 do: 2017-05-19

RPO

1.5.2

Poddziałanie 1.5.2 Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu

planowany   od: 2017-03-31 do: 2017-04-28

RPO

4.2

Działanie 4.2 Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE w MŚP

planowany   od: 2017-03-31 do: 2017-05-30

RPO

5.1

Działanie 5.1 Gospodarka odpadowa

planowany   od: 2017-03-31 do: 2017-05-15

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

facebook
YouTube
kanał RSS