Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków

Na tej stronie umieszczane są ogłoszenia o naborach wniosków oraz wyniki przeprowadzonych naborów. Zapoznaj się również z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym. Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Kryteriami wyboru projektów. Jeśli jesteś gotowy to złóż wniosek elektronicznie. Jeśli nie zgadzasz się z wynikiem naboru, sprawdź Jak przebiega procedura odwoławcza. 

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujący Cię nabór wniosków:

Temat:

Oś priorytetowa:

Działanie:

Poddziałanie:

Zobacz tylko nabory:

Aktualne

Planowane

Zakończone

Termin naborów wniosków:
(format daty YYYY-MM-DD)

od:
do:

Dostępne 226 ogłoszeń naborów wniosków ze wszystkich kategorii

RPO

1.3.3

RPO

1.4.2 Schemat B

Poddziałanie 1.4.2 Pakietowanie produktów i usług – Schemat B

aktualny   od: 2017-04-28 do: 2017-06-30

RPO

9.3.5

Poddziałanie 9.3.5 Infrastruktura edukacji przedszkolnej

zakończony   od: 2017-04-28 do: 2017-05-29

RPO

1.4.4

Poddziałanie 1.4.4 Internacjonalizacja MŚP

aktualny   od: 2017-04-28 do: 2017-06-30

RPO

1.3.6

Poddziałanie 1.3.6 Nowoczesne usługi instytucji otoczenia biznesu

zakończony   od: 2017-04-28 do: 2017-05-29

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS