bezpłatne wibinarium
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

II Posiedzenie - 29 lipca 2015 roku

29 lipca 2015 r. w Olsztynie odbyło się II posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (KM RPO WiM 2014-2020). W trakcie posiedzenia przedstawiono:

  • projekt Strategii komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM),
  • projekt Szczegółowego opisu osi priorytetowej Infrastruktura transportowa RPO WiM wraz z projektem kryteriów wyboru projektów dla Działania 7.1 Infrastruktura drogowa o znaczeniu regionalnym,
  • projekt kryteriów wyboru projektów dla Działania 10.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez powiatowe urzędy pracy w ramach 10 Osi Priorytetowej Regionalny Rynek Pracy RPO WiM.

Ponadto członkowie Komitetu głosowali w sprawie przyjęcia uchwały dotyczącej powołania Grupy roboczej do spraw przedsiębiorczości i gospodarki KM RPO WiM 2014-2020.

 

Pliki do pobrania

Agenda: II posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

2016-07-29

Prezentacja Szczegółowego opisu osi priorytetowej Infrastruktura transportowa RPO WiM 2014-2020

2015-10-14

Prezentacja Wymogi i kryteria wyboru projektów pozakonkursowych PUP w ramach Działania 10.1 RPO WiM 2014-2020

2015-10-14

Prezentacja Strategii komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

2015-10-14

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS