bezpłatne wibinarium
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

XIII Posiedzenie – 23 listopada 2016 r.

23 listopada br. w Olsztynie odbyło się trzynaste posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 20142020. W trakcie posiedzenia przedstawiono:

Propozycje kryteriów wyboru projektów w ramach osi priorytetowej Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 20142020 dla Poddziałań, w których przewidziano zastosowanie instrumentów finansowych, tj. dla:

 • Poddziałania 1.3.3 Fundusz na rozwój nowych firm (IF) (Priorytet inwestycyjny 3a)
 • Poddziałania 1.5.3 Nowoczesne maszyny i sprzęt produkcyjny (IF) (Priorytet inwestycyjny 3c)
 • Poddziałania 1.5.4 Rozwój produktów i usług opartych na TIK (IF) (Priorytet inwestycyjny 3c)
 • Poddziałania 1.5.5 Innowacje produktowe i procesowe (IF) (Priorytet inwestycyjny 3c)

Propozycje zmian do kryteriów wyboru projektów w ramach osi priorytetowej Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 20142020 dla:

 • Poddziałania 1.2.1 Działalność B+R przedsiębiorstw (dla 1 typu projektów: Wsparcie infrastruktury B+R) (Priorytet inwestycyjny 1b)
 • Poddziałania 1.2.1 Działalność B+R przedsiębiorstw (dla 2 typu projektów: Prowadzenie badań w przedsiębiorstwach) (Priorytet inwestycyjny 1b)
 • Poddziałania 1.3.5 Usługi dla MŚP  (Priorytet inwestycyjny 3a)
 • Poddziałania 1.4.2 Pakietowanie produktów i usług (Schemat A) (Priorytet inwestycyjny 3b)
 • Poddziałania 1.4.2 Pakietowanie produktów i usług (Schemat B) (Priorytet inwestycyjny 3b)
 • Poddziałania 1.4.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności MŚP (Priorytet inwestycyjny 3b)
 • Poddziałania 1.4.4 Internacjonalizacja MŚP (Priorytet inwestycyjny 3b)

Propozycje kryteriów wyboru projektów w ramach osi priorytetowej Efektywność energetyczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 dla:

 • Poddziałania 4.4.3 Poprawa mobilności miejskiej w miejskim obszarze funkcjonalnym Ełku ZIT bis (Priorytet inwestycyjny 4e)

Propozycje zmian do kryteriów wyboru projektów w ramach osi priorytetowej Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 20142020 dla:

 • Działania 5.1 Gospodarka odpadowa (Priorytet inwestycyjny 6a)

Propozycje zmian do kryteriów wyboru projektów w ramach osi priorytetowej Infrastruktura transportowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 dla:

 • Poddziałania 7.2.2 Infrastruktura drogowa w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga – ZIT bis  (Priorytet inwestycyjny 7b)

Propozycje kryteriów wyboru projektów w ramach osi priorytetowej Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 20142020 dla:

 • Poddziałania 9.1.1  Rozwój  specjalistycznych usług medycznych (Priorytet inwestycyjny 9a)
 • Poddziałania 9.1.2 Infrastruktura ochrony zdrowia w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga (Priorytet inwestycyjny 9a)

Propozycje kryteriów wyboru projektów w ramach osi priorytetowej Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 20142020 dla:

 • Poddziałania 9.1.1  Rozwój  specjalistycznych usług medycznych (Priorytet inwestycyjny 9a)
 • Poddziałania 9.1.2 Infrastruktura ochrony zdrowia w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga (Priorytet inwestycyjny 9a)

Propozycje zmian do kryteriów wyboru projektów w ramach osi priorytetowej Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 20142020 dla:

 • Poddziałania 9.3.2 Infrastruktura dydaktyczna szkół wyższych, (Priorytet inwestycyjny 10a)
 • Poddziałania 9.3.4  Infrastruktura edukacji ogólnokształcącej (Priorytet inwestycyjny 10a)

Pliki do pobrania

Agenda: XIII posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020

2016-12-05

Projekt zmian i kryteria wyboru projektów w SOOP: I Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur RPO WiM 2014–2020

2016-12-05

Zmiany w kryteriach wyboru projektów Działanie 5.1 Gospodarka odpadowa

2016-12-05

Kryteria wyboru podmiotu pełniącego Funkcję Funduszu Funduszy do instrumentów finansowych w ramach RPO WiM 2014–2020

2016-12-05

Kryteria wyboru projektów w ramach osi priorytetowej Efektywność energetyczna RPO WiM 2014–2020

2016-12-05

Projekt zmian w Szczegółowym opisie osi priorytetowej 7. Infrastruktura transportowa RPO WiM 2014–2020

2016-12-05

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS