bezpłatne wibinarium
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Komunikat w sprawie naboru wniosków o dofinansowanie w Poddziałaniu 9.3.5 Infrastruktura edukacji przedszkolnej

Konkurs w Poddziałaniu  9.3.5 Infrastruktura edukacji przedszkolnej zaplanowany na kwiecień br. będzie dedykowany beneficjentom, którzy otrzymali wsparcie w dotychczasowych konkursach w Działaniu 2.1. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, a także podmiotom, które będą ubiegały się i otrzymają wsparcie w Działaniu 2.1.  w ramach pierwszego konkursu w 2017 r.

Ma to na celu zapewnienie komplementarności wsparcia w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w osi II i IX Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Aktualizacja Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowej II zawierająca tę informację zostanie opublikowana na początku marca br.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS