bezpłatne wibinarium
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Konsultacje społeczne Regulaminu konkursu 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych

Zapraszamy do zgłaszania uwag do projektu Regulaminu konkursu zamkniętego nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-001/17, dotyczącego interwencji w ramach Poddziałania 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe. W ramach konkursu możliwe jest otrzymanie dofinansowania na realizację następującego typu działania:

  • realizacja usług wspierających integrację rodzin ze środowiskiem lokalnym, prowadzących do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej i podejmowania działań na jej rzecz,
  • realizacja zintegrowanych usług aktywizacyjno-integracyjnych na rzecz rodzin z zastosowaniem co najmniej trzech poniższych form wsparcia (na podstawie indywidualnej diagnozy rodziny).

 

Uwagi można zgłaszać za pośrednictwem załączonego formularza, przesyłając go do dnia 10 marca br. do godz. 15:00, na adres e-mail: a.jakimiuk@warmia.mazury.pl

 

Pliki do pobrania

Projekt Regulaminu konkursu

2017-03-07

Formularz zgłaszania uwag

2017-03-07

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS