bezpłatne wibinarium
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu z Osi 2 – Kadry dla gospodarki, poddziałanie 2.4.1

Znamy już wyniki konkursu nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-006/16 w ramach Osi Priorytetowej 2 Kadry dla gospodarki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z zakresu Działania 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałania 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego.

28 podmiotów spełniło kryteria i uzyskało wymaganą liczbę punktów. Łączna wartość dofinansowania wynosi ponad 16,5 miliona złotych.   

Pełna informacja, czyli lista rankingowa oraz lista Komisji Oceny Projektów znajduje się na stronie naboru.   

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS