bezpłatne wibinarium
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Spotkanie informacyjne z Działania 2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

UWAGA zmiana godziny spotkania i sali - spotkanie odbędzie się w sali 201, początek o godzinie 10.00

Informacje o spotkaniu

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza na kolejne bezpłatne spotkanie informacyjne adresowane do zainteresowanych pozyskaniem wsparcia w ramach Działania 2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

  1. Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego – realizowany przez następujące działania:

1.1. tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, w istniejących lub nowoutworzonych ośrodkach wychowania przedszkolnego (również specjalnych i integracyjnych),

1.2 rozszerzenie oferty ośrodka wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów (w tym deficytów wynikających z niepełnosprawności),

1.3. wydłużenie godzin pracy ośrodków wychowania przedszkolnego,

1.4. doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym w szczególności z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz w zakresie współpracy nauczycieli z rodzicami, w tym radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

2. Dofinansowanie udziału dzieci w edukacji przedszkolnej – realizowany przez następujące działania

2.1. wsparcie funkcjonujących ośrodków wychowania przedszkolnego w zakresie wykorzystania wolnych miejsc wychowania przedszkolnego (również specjalnych
i integracyjnych),

2.2. dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej
i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównywanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności,

2.3 rozszerzenie oferty ośrodka wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów,

2.4 wydłużenie godzin pracy ośrodków wychowania przedszkolnego,

2.5. doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym
w szczególności z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz w zakresie współpracy nauczycieli z rodzicami, w tym radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

Termin i miejsce spotkania

28 marca 2017r. w godzinach 10.00-13.30, Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie, ul. Głowackiego 17 (wejście od Teatru Lalek), sala 201

O miejscu udziału w spotkaniu poinformujemy Państwa przy potwierdzaniu udziału.

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA!

Warunki uczestnictwa

1) wypełnienie  formularza zgłoszeniowego do  23 marca 2017 r., do godz. 15.00,

2) potwierdzenie mailowe przesłane przez organizatorów spotkania po zakończeniu rekrutacji.

W przypadku osób niepełnosprawnych prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania.

Przed spotkaniem zachęcamy do zapoznania się z dokumentacją konkursową (strona z ogłoszeniem naboru) i do przesłania na adres e-mail: e.wojczulanis@warmia.mazury.pl ewentualnych pytań. Dzięki temu podczas spotkania będziemy mogli przekazać Państwu niezbędne wyjaśnienia.

Zgłoś nieobecność

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, jednak ponosimy koszty jego organizacji, nawet za zgłoszone a niewykorzystane miejsca. Dlatego prosimy o poinformowanie o nieobecności na spotkaniu, pomimo wcześniejszej rejestracji i potwierdzenia uczestnictwa.

Ta zasada przyczyni się do wydatkowania środków publicznych w sposób celowy i oszczędny.

 

Więcej informacji

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Departament Koordynacji Promocji

tel. (89) 512 51 84

Pliki do pobrania

Agenda spotkania informacyjnego

2017-03-30

prezentacja wstęp

2017-03-30

prezentacja założenia

2017-03-30

prezentacja warunki finansowania

2017-03-30

prezentacja zatrudnianie nauczycieli

2017-03-30

prezentacja standard minimum

2017-03-30

prezentacja zasada dostępności

2017-03-30

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS