Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Spotkanie informacyjne z Poddziałania 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym, Olsztyn

Informacje o spotkaniu

Zapraszamy na bezpłatne spotkanie informacyjne w Olsztynie z Poddziałania 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe

Podczas spotkania przedstawione zostaną główne założenia konkursu nr  RPWM.11.02.03-IZ.00-28-001/17 w ramach ktorego  można otrzymać dofinansowanie  w zakresie:

  • TYP 1 – realizacja zintegrowanych usług aktywizacyjno-integracyjnych na rzecz rodzin z zastosowaniem co najmniej trzech form wsparcia (na podstawie indywidualnej diagnozy rodziny).
  • TYP 2 – realizacja usług wspierających integrację rodzin ze środowiskiem lokalnym, prowadzących do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej i podejmowania działań na jej rzecz (np. wspólne działanie na rzecz poprawy przestrzeni publicznej z wykorzystaniem nabytych podczas aktywizacji zawodowej kompetencji, aktywizacja środowisk lokalnych w celu tworzenia społecznych form samopomocy, udział w rodzinnych piknikach, wspieranie rodzin w ich środowiskach, w szczególności poprzez usługi streetworkera i animatora*.

Uwaga! *TYP PROJEKTU NR 2 MOŻE BYĆ REALIZOWANY WYŁĄCZNIE W POŁĄCZENIU Z TYPEM NR 1.


Termin i miejsce spotkania

12 kwietnia 2017 r. w godzinach 10.00-13.30, Olsztyn

O miejscu spotkania poinformujemy Państwa przy potwierdzaniu udziału.

Warunki uczestnictwa

1) wypełnienie formularza zgłoszeniowego do 7 kwietnia 2017 r. godz. 12.00

2) potwierdzenie mailowe przesłane przez organizatorów spotkania po zakończeniu rekrutacji.

W przypadku osób niepełnosprawnych prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania.

Zgłoś nieobecność

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, jednak ponosimy koszty jego organizacji, nawet za zgłoszone a niewykorzystane miejsca. Dlatego prosimy o poinformowanie o nieobecności na spotkaniu, pomimo wcześniejszej rejestracji i potwierdzenia uczestnictwa.

Ta zasada przyczyni się do wydatkowania środków publicznych w sposób celowy i oszczędny.

Przed spotkaniem zachęcamy do zapoznania się z dokumentacją konkursową (strona z ogłoszeniem naboru) i do przesłania na adres e-mail: e.wojczulanis@warmia.mazury.pl ewentualnych pytań. Dzięki temu podczas spotkania będziemy mogli przekazać Państwu niezbędne wyjaśnienia.

Więcej informacji

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Departament Koordynacji Promocji

tel. (89) 512 51 84

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS