Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Tworzenie wniosków o dofinansowanie realizacji projektów EFS w ramach RPO WiM za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego LSI MAKS2 - szkolenie o charakterze warsztatowym w Elblągu

Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie organizuje jednodniowe szkolenie o charakterze warsztatowym pn. Tworzenie wniosków o dofinansowanie realizacji projektów EFS w ramach RPO WiM za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego LSI MAKS2
Szkolenie adresowane jest do potencjalnych beneficjentów konkursów w ramach Działania 10.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 na projekty z zakresu pomocy w powrocie lub wejściu na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3, ogłoszonych przez WUP w Olsztynie 28 marca 2017 r.
Jego celem jest nabycie lub wzrost wiedzy i umiejętności potencjalnych beneficjentów w zakresie tworzenia wniosków o dofinansowanie realizacji projektów RPO WiM za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego LSI MAKS2.

 

Termin i miejsce spotkania

8 maja 2017 roku od 9:00 do 16:00

Elbląg, EPT, Wyższa Szkoła im. B. Jańskiego;

 

Warunki uczestnictwa:

  •  przesłanie do 4 maja 2017 r. do godziny 9.00 wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres mailowy d.kalski@up.gov.pl 

 Dla uczestników zapewniony jest bezpłatny parking. Organizator zapewnia wyżywienie i materiały szkoleniowe, nie pokrywa jednak kosztów dojazdu na szkolenie.

 

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń

 

Zgłoś nieobecność

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, jednak ponosimy koszty jego organizacji, nawet za zgłoszone a niewykorzystane miejsca. Dlatego prosimy o poinformowanie o nieobecności na szkoleniu w terminie do 2 maja 2017 r. włącznie, pomimo wcześniejszej rejestracji i potwierdzenia uczestnictwa. Ta zasada przyczyni się do wydatkowania środków publicznych w sposób celowy i oszczędny.


Więcej informacji

Daniel Kalski d.kalski@up.gov.pl

Pliki do pobrania

Formularz zgłoszeniowy

2017-04-20

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS