Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Odwołanie naboru w Poddziałaniu 11.2.2 Ułatwienie dostępu do usług zdrowotnych – projekt ZIT Olsztyn

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 informuje o odwołaniu naboru w Poddziałaniu  11.2.2 Ułatwienie dostępu do usług zdrowotnych – projekt ZIT Olsztyn planowanego na maj 2017 r.

Odwołanie konkursu wynika z konieczności aktualizacji Programu polityki zdrowotnej województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2017-2019 w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w celu ujednolicenia jego założeń ze Strategią Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna i Porozumienia w sprawie powierzenia zadań Instytucji Pośredniczącej w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne RPO WiM 2014-2020.

Przy najbliższej aktualizacji Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 na 2017 rok konkurs zostanie uwzględniony z terminem – październik 2017 r.

Zobacz również

Harmonogram

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS