bezpłatne wibinarium
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Konsultacje Regulaminu konkursu nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-003/17

Konsultacje społeczne Regulaminu konkursu dotyczącego dofinansowania projektów, które umożliwią tworzenie i/lub rozwijanie CKZiU lub innych zespołów realizujących zadania CKZiU, na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w branżach/zawodach służących rozwojowi inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego: drewno i meblarstwo. Wyłonienie i efektywne wykorzystanie potencjału najsilniej działających podmiotów we wskazanym obszarze przyczyni się do podniesienia jakości kształcenia zawodowego i ustawicznego, poprzez ofertę wysoko wyspecjalizowanego ośrodka kształcenia i szkolenia, który będzie ściśle współpracował z pracodawcami i elastycznie reagował na potrzeby rynku pracy.

Instytucja Zarządzająca zaprasza do zgłaszania uwag do projektu Regulaminu konkursu nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-003/17 w przedmiotowym zakresie.

 

Uwagi można zgłaszać za pośrednictwem załączonego formularza, przesyłając je do 11 maja 2017 r. na adres e-mail: j.kaczan@warmia.mazury.pl

Pliki do pobrania

Projekt regulaminu konkursu

2017-05-04

Załącznik nr 8 Rekomendacje IOK do wypełnienia wniosku o dofinansowanie

2017-05-04

Formularz zgłaszania uwag

2017-05-04

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS