bezpłatne wibinarium
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Nabór kandydatów na ekspertów RPO WiM 2014-2020

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór kandydatów na ekspertów w dziedzinach:

  • dziedzictwo gospodarcze regionu,
  • efektywność energetyczna,
  • infrastruktura kolejowa,
  • infrastruktura szkolnictwa zawodowego,
  • infrastruktura zdrowotna, innowacyjność,
  • instrumenty finansowe (ekspert ds. wyboru podmiotu pełniącego funkcję menedżera funduszu funduszy),
  • komercjalizacja badań naukowych,
  • prowadzenie prac badawczo-rozwojowych przez przedsiębiorstwa,
  • termomodernizacja.

 

Jednocześnie informujemy o aktualizacji Regulaminu naboru kandydatów na ekspertów. Zmiany zakładają m.in. możliwość ubiegania się o wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów pracowników Instytucji Zarządzającej i Instytucji Pośredniczących RPO WiM 2014-2020.

Ogłoszenie o naborze wraz z Regulaminem naboru kandydatów na ekspertów RPO WiM 2014-2020 oraz wzorami dokumentów aplikacyjnych dostępne są w zakładce: Wykaz kandydatów na ekspertów oceniających wnioski 

Terminy naboru:

5 maja – 12 maja 2017 r. w dziedzinach: infrastruktura zdrowotna oraz instrumenty finansowe (ekspert ds. wyboru podmiotu pełniącego funkcję menedżera funduszu funduszy).

5 maja - 19 maja 2017 r. w dziedzinach: dziedzictwo gospodarcze regionu, efektywność energetyczna, infrastruktura kolejowa, infrastruktura szkolnictwa zawodowego, innowacyjność, komercjalizacja badań naukowych, prowadzenie prac badawczo-rozwojowych przez przedsiębiorstwa oraz termomodernizacja.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS