Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Ponad 250 milionów złotych dla podmiotów wdrażających instrumenty finansowe

Ogłosiliśmy dwa nowe nabory w trybie pozakonkursowym – wsparcie otrzymają projekty w zakresie wdrażania instrumentów finansowych.

 

  • Nabór 1.3.3 Fundusz na rozwój nowy firm (IF) – pomoc finansowa na poprawę warunków rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, w szczególności poprzez zapewnienie im funduszy na utrzymanie lub rozwój przedsiębiorstwa w początkowej fazie rozwoju oraz powiązanie inwestycji z działalnością przedsiębiorstwa.
  • Nabór 1.5.3 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw (IF) na wzmacnianie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez wspieranie tworzenia i poszerzanie zastosowania innowacyjnych rozwiązań w przemyśle i usługach. Wsparcie przekazane zostanie za pośrednictwem instytucji wdrażających instrument finansowy, jako fundusze pożyczkowe, poręczeń i gwarancji bankowych i pozabankowych, z przeznaczeniem na inwestycje w maszyny i sprzęt produkcyjny w celu poszerzenia lub uatrakcyjnienia oferty produktowej lub usługowej.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS