Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Wydłużenie naborów konkursów – działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych i 5.2 Gospodarka wodno-ściekowa

Od 17 maja br. obowiązują nowe Regulaminy konkursów działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych RPWM.04.01.00-IP.02-28-001/17 i 5.2 Gospodarka wodno-ściekowa RPWM.05.02.00-IP.02-28-001/17

Zmiany dotyczą terminów naborów wniosków o dofinansowanie i miejsca ich składania. Wnioski wraz z załącznikami można składać do 30 czerwca 2017 r.

 

Do dnia 31 maja 2017 r. wnioski wraz z wymaganą dokumentacją należy składać w sekretariacie WFOŚiGW w Olsztynie, ul. Św. Barbary 9, 10-026 Olsztyn w poniedziałki w godzinach 8:00–16:00 i od wtorku do piątku w godzinach 7:30–15:30

                                                                                      

Od dnia 1 czerwca 2017 r. wnioski wraz z załącznikami należy składać:
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ul. Kościuszki 89/91 10-554 Olsztyn, I piętro, pok. 101
lub
Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ul. Emilii Plater 1, pokój 380       

Godziny pracy:
Poniedziałek 8:00 – 16:00
Wtorek – piątek 7:30 – 15:30

 

Regulamin konkursu 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych RPWM.04.01.00-IP.02-28-001/17 oraz więcej informacji o naborze.
Regulamin konkursu 5.2 Gospodarka wodno-ściekowa RPWM.05.02.00-IP.02-28-001/17 i pełna informacja o konkursie.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS