bezpłatne wibinarium
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Wyniki konkursów z działania 10.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia

Informujemy, że zostały rozstrzygnięte konkursy z działania 10.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia – projekty konkursowe, dotyczące subregionu olsztyńskiego, elbląskiego i ełckiego:

Lista członków Komisji Oceny Projektów:

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS