Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Lista projektów skierowanych do oceny merytorycznej oraz informacje o dalszym przebiegu działań w naborze 2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

Informujemy, że 3 lipca 2017 r. został zakończony etap oceny formalnej wniosków o dofinansowanie złożonych w odpowiedzi na konkurs nr RPWM.02.01.00-IZ-00-28-001/17.

Trzydzieści siedem wniosków uzyskało pozytywny wynik oceny formalnej i zostało skierowanych do etapu oceny merytorycznej. Ocena ta rozpoczęła się 04.07.2017 r.

Lista projektów, które uzyskały pozytywny wynik oceny formalnej i skierowanych do oceny merytorycznej

 

Instytucja Organizująca Konkurs (dalej IOK) podjęła decyzję o wyznaczeniu cząstkowych terminów oceny merytorycznej w odniesieniu do każdego wniosku. Wnioski oceniane są sukcesywnie w ujęciu tygodniowym, w związku z czym pisma z wynikami ocen (zarówno negatywne, jak i pozytywne – zaproszenie na negocjacje) będą wysyłane na bieżąco w czasie prac Komisji Oceny Projektów, tj. do 31 sierpnia br.

Jednocześnie informujemy, iż z każdym Wnioskodawcą, którego wniosek został skierowany do dofinansowania skontaktujemy się indywidualnie. IOK nie będzie zatem udzielała informacji telefonicznej w odniesieniu do każdego wniosku.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS