Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Weź udział w szkoleniach i konferencjach

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujące Cię szkolenie lub konferencję:

Temat:

Kim jesteś:

Zobacz w wybranym terminie:
(format daty YYYY-MM-DD)

od:
do:

Dostępne 327 szkoleń i konferencji ze wszystkich kategorii

Marzec

7

Spotkanie informacyjne poświęcone działaniom 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych oraz 4.2 Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE w MŚP

od: 2017-03-07 11:00 do: 2017-03-07 13:45
kategoria: Jak uzyskać dofinansowanie
Urząd Gminy Ełk ul. T. Kościuszki 28A, 19-300 Ełk  

Marzec

6

Zasada równości szans i niedyskryminacji oraz zasada równości szans kobiet i mężczyzn - Olsztyn grupa 2

od: 2017-03-06 08:00 do: 2017-03-06 15:30
kategoria: Jak uzyskać dofinansowanie
Olsztyn, Koszary Funka - ośrodek szkoleniowo-konferencyjny, ul. Kasprowicza 4, 10-220 Olsztyn

Marzec

3

Szczególne warunki realizacji zamówień publicznych udzielanych zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach realizacji projektów z RPO WiM w świetle nowych przepisów - Olsztyn grupa 2

od: 2017-03-03 08:00 do: 2017-02-03 15:30
kategoria: Rozliczanie projektu
Olsztyn, Koszary Funka - ośrodek szkoleniowo-konferencyjny, ul. Kasprowicza 4, 10-220 Olsztyn

Marzec

2

Szczególne warunki realizacji zamówień publicznych udzielanych zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach realizacji projektów z RPO WiM w świetle nowych przepisów - Olsztyn grupa 1

od: 2017-03-02 08:00 do: 2017-03-02 15:30
kategoria: Rozliczanie projektu
Olsztyn, Koszary Funka - ośrodek szkoleniowo-konferencyjny, ul. Kasprowicza 4, 10-220 Olsztyn

Luty

24

Metody uproszczone w projektach EFS - Olsztyn grupa 2

od: 2017-02-24 09:00 do: 2017-02-24 17:30
kategoria: Rozliczanie projektu
Olsztyn, Polsko-Niemieckie Centrum Młodzieży Europejskiej w Olsztynie, ul. Okopowa 25, 10-075 Olsztyn

Luty

22

Spotkanie informacyjne - Załóż działalność gospodarczą w 2017 roku. Projekty realizowane w 2017 roku w ramach FE

od: 2017-02-22 10:00 do: 2017-02-22 12:45
kategoria: Jak uzyskać dofinansowanie
Sale Bankietowe Czajka, ul. Magazynowa 6, 19-300 Ełk.

Luty

22

Rozliczanie i księgowanie wydatków ponoszonych w trakcie realizacji projektów w ramach RPO WiM 2014-2020

od: 2017-02-22 08:00 do: 2017-02-22 15:30
kategoria: Rozliczanie projektu
Olsztyn, Koszary Funka - ośrodek szkoleniowo-konferencyjny, ul. Kasprowicza 4, 10-220 Olsztyn

Luty

21

Zarządzanie finansami przy realizacji projektów w ramach RPO WiM 2014-2020

od: 2017-02-21 08:00 do: 2017-02-21 15:30
kategoria: Rozliczanie projektu
Olsztyn, Koszary Funka - ośrodek szkoleniowo-konferencyjny, ul. Kasprowicza 4, 10-220 Olsztyn

Luty

17

Spotkanie informacyjne o charakterze warsztatowym Poddziałania 2.4.1 (1 typ projektów)

od: 2017-02-17 09:00 do: 2017-02-17 14:00
kategoria: Jak uzyskać dofinansowanie
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ul. Emilii Plater 1, sala sesyjna 424

Luty

17

Weryfikacja wniosku o płatność w zakresie postępu rzeczowego i finansowego w ramach EFS - Olsztyn grupa 2

od: 2017-02-17 08:00 do: 2017-02-17 15:30
kategoria: Rozliczanie projektu
Olsztyn, Koszary Funka - ośrodek szkoleniowo-konferencyjny, ul. Kasprowicza 4, 10-220 Olsztyn

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

facebook
YouTube
kanał RSS