Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Weź udział w szkoleniach i konferencjach

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujące Cię szkolenie lub konferencję:

Temat:

Kim jesteś:

Zobacz w wybranym terminie:
(format daty YYYY-MM-DD)

od:
do:

Dostępne 476 szkoleń i konferencji ze wszystkich kategorii

Styczeń

23

Spotkanie informacyjne- Działanie 5.1 Gospodarka odpadowa

od: 2018-01-23 10:00 do: 2018-01-23 13:00
kategoria: Jak uzyskać dofinansowanie
Termin i miejsce: 23 stycznia 2018 r. w godzinach 10.00-13.00 Miejsce: Olsztyn Hotel Park Al. Warszawska 119

Styczeń

23

Prawo zamówień publicznych i zasada konkurencyjności w ramach realizacji projektów z RPO WiM 2014-2020 – grupa 3

od: 2018-01-23 08:00 do: 2018-01-23 16:15
kategoria: Zamówienia publiczne
OLSZTYN - Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91A.

Styczeń

22

Spotkanie informacyjne- Fundusze Europejskie na rozpoczęcie działalności gospodarczej

od: 2018-01-22 11:00 do: 2018-01-22 13:45
kategoria: Jak uzyskać dofinansowanie
Termin i miejsce: 22 stycznia 2018. w godzinach 11:00 – 13:45 Miejsce: Hotel Młyn ul. Kościuszki 132, 82-300 Elbląg

Styczeń

22

Prawo zamówień publicznych i zasada konkurencyjności w ramach realizacji projektów z RPO WiM 2014-2020 -grupa 2

od: 2018-01-22 08:00 do: 2018-01-22 16:15
kategoria: Zamówienia publiczne
OLSZTYN - Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie, ul. Jagiellońskiej 91A.

Styczeń

19

Rozliczanie i realizacja projektów z EFS – metody uproszczone i zatrudnienie personelu w ramach RPO WiM 2014-2020 - grupa 4

od: 2018-01-19 08:00 do: 2018-01-19 16:15
kategoria: Rozliczanie projektu
OLSZTYN - Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie, ul. Jagiellońskiej 91A.

Styczeń

18

Spotkanie informacyjne adresowane do zainteresowanych pozyskaniem wsparcia w ramach Poddziałania 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów

od: 2018-01-18 10:00 do: 2018-01-18 15:00
kategoria: Jak uzyskać dofinansowanie
Termin i miejsce: 18 stycznia w godzinach 10.00-15.00 Miejsce; Olsztyn Hotel Park Al. Warszawska 119  

Styczeń

18

Rozliczanie i realizacja projektów z EFS – metody uproszczone i zatrudnienie personelu w ramach RPO WiM 2014-2020 - grupa 3

od: 2018-01-18 08:00 do: 2018-01-18 16:15
kategoria: Rozliczanie projektu
OLSZTYN - Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie, ul. Jagiellońskiej 91A.

Styczeń

17

Spotkanie informacyjne wsparcie dla osób zagrożonych ubóstwem Poddziałanie 11.1.3 w Ełku

od: 2018-01-17 10:00 do: 2018-01-17 13:15
kategoria: Jak uzyskać dofinansowanie
Park Naukowo-Technologiczny w Ełku 19-300 Ełk ul. Podmiejska 5  

Styczeń

17

Spotkanie informacyjne w zakresie poddziałań skierowanych do Instytucji Otoczenia Biznesu oraz ośrodków innowacji w ramach Osi Priorytetowej I Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur

od: 2018-01-17 09:45 do: 2018-01-17 13:00
kategoria: Jak uzyskać dofinansowanie
Termin i miejsce: 17 stycznia w godzinach 09.45-13.00 Miejsce; Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ul. E. Plater 1, Sala Sesyjna nr 420

Styczeń

17

Pomoc publiczna w ramach realizacji projektów z RPO WiM 2014-2020

od: 2018-01-17 08:00 do: 2018-01-17 16:15
kategoria: Przygotowanie dokumentacji
OLSZTYN – Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91A.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS