Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Weź udział w szkoleniach i konferencjach

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujące Cię szkolenie lub konferencję:

Temat:

Kim jesteś:

Zobacz w wybranym terminie:
(format daty YYYY-MM-DD)

od:
do:

Dostępne 476 szkoleń i konferencji ze wszystkich kategorii

Styczeń

16

Spotkanie informacyjne dotyczące Poddziałanie 2.2.1 - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów”

od: 2018-01-16 10:00 do: 2018-01-16 14:00
kategoria: Jak uzyskać dofinansowanie
Termin i miejsce spotkania Termin: 16 stycznia 2018 r. w godzinach  10.00- 14.00, Miejsce: EŁK,  Park Naukowo-Technologiczny, ul. Podmiejska 5

Styczeń

16

Spotkanie informacyjne- Działania 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej

od: 2018-01-16 09:45 do: 2018-01-16 13:00
kategoria: Jak uzyskać dofinansowanie
Termin i miejsce: 16 stycznia 2018 r. w godzinach 10.00-13.00 Miejsce; Olsztyn Hotel Park Al. Warszawska 119

Styczeń

16

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn i niedyskryminacji, w tym dostępność dla osób z niepełnosprawnościami w projektach EFS w ramach RPO WiM 2014-2020

od: 2018-01-16 08:00 do: 2018-01-16 16:15
kategoria: Przygotowanie dokumentacji
OLSZTYN - Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91A.

Styczeń

15

Zasada równości szans kobiet i mężczyzn i niedyskryminacji, w tym dostępność dla osób z niepełnosprawnościami w projektach EFRR w ramach RPO WiM 2014-2020

od: 2018-01-15 08:00 do: 2018-01-15 16:15
kategoria: Przygotowanie dokumentacji
OLSZTYN - Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91A.

Styczeń

12

Rozliczanie i realizacja projektów z EFS – metody uproszczone i zatrudnienie personelu w ramach RPO WiM 2014-2020 - grupa 2

od: 2018-01-12 08:00 do: 2018-01-12 16:15
kategoria: Rozliczanie projektu
OLSZTYN - Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie, ul. Jagiellońskiej 91A.

Styczeń

11

Spotkanie informacyjne - programy wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci, Poddziałanie 11.2.1 w Olsztynie - spotkanie odwołane!

od: 2018-01-11 10:00 do: 2018-01-11 13:15
kategoria: Jak uzyskać dofinansowanie
Olsztyn, Urząd Marszałkowski w Olsztynie ul. Emilii Plater 1 sala 433

Styczeń

8

Prawo zamówień publicznych i zasada konkurencyjności w ramach realizacji projektów z RPO WiM 2014-2020 -grupa 1

od: 2018-01-08 08:00 do: 2018-01-08 16:15
kategoria: Zamówienia publiczne
OLSZTYN - Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie, ul. Jagiellońskiej 91A.

Styczeń

5

Firmy w początkowej fazie rozwoju

od: 2018-01-05 10:00 do: 2018-01-05 12:00
kategoria: Jak uzyskać dofinansowanie
Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie

Grudzień

21

Spotkanie informacyjne - programy wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci, Działanie 11.2.1 w Olsztynie SPOTKANIE ODWOŁANE!

od: 2017-12-21 10:00 do: 2017-12-21 13:30
kategoria: Jak uzyskać dofinansowanie
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie ul. Głowackiego 17/wejście od Teatru Lalek

Grudzień

21

Spotkanie informacyjne – poddziałanie 1.4.1 schemat C

od: 2017-12-21 09:00 do: 2017-12-21 14:00
kategoria: Jak uzyskać dofinansowanie
ul. Kościuszki 89/91, 10-554 Olsztyn

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS