Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Weź udział w szkoleniach i konferencjach

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujące Cię szkolenie lub konferencję:

Temat:

Kim jesteś:

Zobacz w wybranym terminie:
(format daty YYYY-MM-DD)

od:
do:

Dostępne 327 szkoleń i konferencji ze wszystkich kategorii

Styczeń

30

Fundusze Europejskie na podniesienie kompetencji zawodowych pracodawców i pracowników MŚP

od: 2017-01-30 10:00 do: 2017-01-30 12:30
kategoria: Jak uzyskać dofinansowanie
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, ul. Skrzydlata 1, 82-300 Elbląg

Styczeń

27

Studium wykonalności i biznes plan w ramach RPO WiM 2014-2020 - grupa 4

od: 2017-01-27 08:00 do: 2017-01-27 15:30
kategoria: Jak uzyskać dofinansowanie
Olsztyn - Koszary Funka - ośrodek szkoleniowo-konferencyjny, ul. Kasprowicza 4, 10-220 Olsztyn

Styczeń

26

Studium wykonalności i biznes plan w ramach RPO WiM 2014-2020 - grupa 3

od: 2017-01-26 08:00 do: 2017-01-26 15:30
kategoria: Jak uzyskać dofinansowanie
Olsztyn - Koszary Funka - ośrodek szkoleniowo-konferencyjny, ul. Kasprowicza 4 10-220 Olsztyn

Styczeń

24

Studium wykonalności i biznes plan w ramach RPO WiM 2014-2020 - grupa 2

od: 2017-01-24 08:00 do: 2017-01-24 15:30
kategoria: Jak uzyskać dofinansowanie
Olsztyn, Koszary Funka - ośrodek szkoleniowo-konferencyjny, ul. Kasprowicza 4 10-220 Olsztyn

Styczeń

23

Studium wykonalności i biznes plan w ramach RPO WiM 2014-2020 - grupa 1

od: 2017-01-23 08:00 do: 2017-01-23 15:30
kategoria: Jak uzyskać dofinansowanie
Olsztyn, Koszary Funka - ośrodek szkoleniowo-konferencyjny, ul. Kasprowicza 4, 10-220 Olsztyn

Styczeń

20

Spotkanie informacyjne "Podniesienie kompetencji zawodowych skierowane do przedsiębiorstw MŚP i ich pracowników" - REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

od: 2017-01-20 10:00 do: 2017-01-20 13:15
kategoria: Jak uzyskać dofinansowanie
Olsztyn, Hotel Park Al. Warszawska 119    

Styczeń

19

Spotkanie informacyjne dla potencjalnych beneficjentów z Poddziałania 2.4.1 (1 typ projektów)

od: 2017-01-19 10:00 do: 2017-01-19 13:30
kategoria: Jak uzyskać dofinansowanie
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 10-562 Olsztyn ul. E. Plater 1, sala sesyjna 420

Styczeń

17

Spotkanie informacyjne o charakterze warsztatowym Poddziałania 2.4.1 (3 typ projektów)

od: 2017-01-17 09:00 do: 2017-01-17 14:00
kategoria: Jak uzyskać dofinansowanie
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-mazurskiegow  Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, sala sesyjna 424

Styczeń

13

Spotkanie informacyjne z poddziałania 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe

od: 2017-01-13 10:00 do: 2017-01-13 13:30
kategoria: Jak uzyskać dofinansowanie
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w  Olsztynie ul. Emilii Plater 1 10-562 Olsztyn, sala 424  

Styczeń

12

Spotkanie informacyjne o charakterze warsztatowym Poddziałania 2.4.1

od: 2017-01-12 09:00 do: 2017-01-12 14:00
kategoria: Jak uzyskać dofinansowanie
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-mazurskiegow  Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, sala sesyjna 424

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

facebook
YouTube
kanał RSS