Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Weź udział w szkoleniach i konferencjach

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujące Cię szkolenie lub konferencję:

Temat:

Kim jesteś:

Zobacz w wybranym terminie:
(format daty YYYY-MM-DD)

od:
do:

Dostępne 351 szkoleń i konferencji ze wszystkich kategorii

Marzec

27

Spotkanie informacyjne z Działania 10.7 Aktywne i zdrowe starzenie się w Olsztynie

od: 2017-03-27 10:00 do: 2017-03-27 13:30
kategoria: Jak uzyskać dofinansowanie
Warmińsko - Mazurski Ośrodek Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie ul. Bartosza Głowackiego 17 10-447 Olsztyn

Marzec

24

Spotkanie informacyjne dla potencjalnych beneficjentów z Poddziałania 11.2.5 w Ełku

od: 2017-03-24 10:00 do: 2017-03-24 13:30
kategoria: Jak uzyskać dofinansowanie
Park Naukowo-Technologiczny w Ełku, ul. Podmiejska 5, 19-300 Ełk.

Marzec

20

Spotkanie informacyjne: aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym

od: 2017-03-20 10:00 do: 2017-03-20 13:30
kategoria: Jak uzyskać dofinansowanie
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie  ul. E. Plater 1, sala sesyjna 420

Marzec

10

Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców

od: 2017-03-10 10:00 do: 2017-03-10 13:15
kategoria: Jak uzyskać dofinansowanie
Olsztyn Hotel Park Al. Warszawska 119

Marzec

7

Spotkanie informacyjne poświęcone działaniom 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych oraz 4.2 Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE w MŚP

od: 2017-03-07 11:00 do: 2017-03-07 13:45
kategoria: Jak uzyskać dofinansowanie
Urząd Gminy Ełk ul. T. Kościuszki 28A, 19-300 Ełk  

Marzec

6

Zasada równości szans i niedyskryminacji oraz zasada równości szans kobiet i mężczyzn - Olsztyn grupa 2

od: 2017-03-06 08:00 do: 2017-03-06 15:30
kategoria: Jak uzyskać dofinansowanie
Olsztyn, Koszary Funka - ośrodek szkoleniowo-konferencyjny, ul. Kasprowicza 4, 10-220 Olsztyn

Marzec

3

Szczególne warunki realizacji zamówień publicznych udzielanych zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach realizacji projektów z RPO WiM w świetle nowych przepisów - Olsztyn grupa 2

od: 2017-03-03 08:00 do: 2017-02-03 15:30
kategoria: Rozliczanie projektu
Olsztyn, Koszary Funka - ośrodek szkoleniowo-konferencyjny, ul. Kasprowicza 4, 10-220 Olsztyn

Marzec

2

Szczególne warunki realizacji zamówień publicznych udzielanych zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach realizacji projektów z RPO WiM w świetle nowych przepisów - Olsztyn grupa 1

od: 2017-03-02 08:00 do: 2017-03-02 15:30
kategoria: Rozliczanie projektu
Olsztyn, Koszary Funka - ośrodek szkoleniowo-konferencyjny, ul. Kasprowicza 4, 10-220 Olsztyn

Luty

24

Metody uproszczone w projektach EFS - Olsztyn grupa 2

od: 2017-02-24 09:00 do: 2017-02-24 17:30
kategoria: Rozliczanie projektu
Olsztyn, Polsko-Niemieckie Centrum Młodzieży Europejskiej w Olsztynie, ul. Okopowa 25, 10-075 Olsztyn

Luty

22

Spotkanie informacyjne - Załóż działalność gospodarczą w 2017 roku. Projekty realizowane w 2017 roku w ramach FE

od: 2017-02-22 10:00 do: 2017-02-22 12:45
kategoria: Jak uzyskać dofinansowanie
Sale Bankietowe Czajka, ul. Magazynowa 6, 19-300 Ełk.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

facebook
YouTube
kanał RSS