Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Weź udział w szkoleniach i konferencjach

Użyj filtrów, aby szybko odnaleźć interesujące Cię szkolenie lub konferencję:

Temat:

Kim jesteś:

Zobacz w wybranym terminie:
(format daty YYYY-MM-DD)

od:
do:

Dostępne 327 szkoleń i konferencji ze wszystkich kategorii

Grudzień

16

Spotkanie informacyjne z poddziałania 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe

od: 2016-12-16 10:00 do: 2016-12-16 13:30
kategoria: Jak uzyskać dofinansowanie
Urzą Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 10-562 Olsztyn, ul. Emilii Plater 1 sala 424

Grudzień

16

Przeszkól swoich pracowników i rozwiń swoją firmę dzięki Funduszom Europejskim

od: 2016-12-16 10:00 do: 2016-12-16 13:00
kategoria: Jak uzyskać dofinansowanie
Ełk, Sale Bankietowe Czajka, ul. Magazynowa 6

Grudzień

15

Spotkanie informacyjne w Olsztynie z Poddziałania 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty konkursowe, typ 2

od: 2016-12-15 10:00 do: 2016-12-15 13:30
kategoria: Jak uzyskać dofinansowanie
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, sala sesyjna 420

Grudzień

14

Spotkanie informacyjne o charakterze warsztatowym Poddziałania 2.4.1 (3 typ projektów)

od: 2016-12-14 09:00 do: 2016-12-14 14:00
kategoria: Jak uzyskać dofinansowanie
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, sala sesyjna 424  

Grudzień

7

Spotkanie informacyjne z Działania 10.7 Aktywne i zdrowe starzenie się- SPOTKANIE ODWOŁANE

od: 2016-12-07 10:00 do: 2016-12-07 13:30
kategoria: Jak uzyskać dofinansowanie
Urzad Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1,sala sesyjna 424

Grudzień

7

Środa z funduszami dla rozpoczynających działalność gospodarczą przy wsparciu Funduszy Europejskich - SPOTKANIE ODWOŁANE

od: 2016-12-07 10:00 do: 2016-12-07 13:15
kategoria: Jak uzyskać dofinansowanie
Olsztyn, Hotel Park Al. Warszawska 119, Elbląg, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego ul. Skrzydlata 1, Ełk, Sale Bankietowe Czajka ul. Magazynowa 6  

Grudzień

5

Spotkanie informacyjne Poddziałania 11.1.2. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji– projekt ZIT Olsztyn.

od: 2016-12-05 10:00 do: 2016-12-05 13:30
kategoria: Jak uzyskać dofinansowanie
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie ul. B. Głowackiego 17, sala 204

Grudzień

2

Bezpłatne spotkanie informacyjne Poddziałania 1.3.2 Firmy w początkowej fazie rozwoju.

od: 2016-12-02 10:00 do: 2016-12-02 11:30
kategoria: Jak uzyskać dofinansowanie
Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie Plac gen. Józefa Bema 3 10-516 Olsztyn

Listopad

29

Szkolenie - POMOC PUBLICZNA - 29 listopada 2016 roku - UWAGA REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

od: 2016-11-29 09:00 do: 2016-11-29 16:30
kategoria: Jak uzyskać dofinansowanie
Olsztyn, Hostel Relaks ul. Żołnierska 13

Listopad

28

Spotkanie informacyjne w Olsztynie z rozliczania wniosków o płatność z EFRR, Olsztyn

od: 2016-11-28 09:00 do: 2016-11-28 13:00
kategoria: Rozliczanie projektu
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1 10 -562 Olsztyn

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

facebook
YouTube
kanał RSS