Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Konkursy planowane dla przedsiębiorców w ramach Funduszy Europejskich – weź udział w spotkaniu!

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne pt. Konkursy planowane dla przedsiębiorców w ramach Funduszy Europejskich.

 

Spotkanie odbędzie się 29 sierpnia 2017 r. w godzinach 10.00–13.00 w Hotel Parku, przy Al. Warszawskiej 119 w Olsztynie.

 

Program spotkania

Spotkanie poprowadzą eksperci z Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie, która pełni rolę Instytucji Pośredniczącej  części I Osi Priorytetowej Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Pierwsza część spotkania zostanie poświęcona działaniom w ramach RPO WiM na lata 2014-2020 Osi I wdrażanych przez WMARR S.A. oraz ofercie pożyczkowej Regionalnego Funduszu Pożyczkowego (RFP) działającego w strukturach Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA.

W drugiej części spotkania zostaną omówione możliwości rozwoju przedsiębiorczości: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Polska Wschodnia – wstępne informacje o konkursach.

 

Aby wziąć udział w spotkaniu musisz:

  • przesłać nam podpisany formularz zgłoszeniowy na adres mailowy Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Olsztynie: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl  do 25 sierpnia 2017 r. , do godz. 15:00
  • otrzymać potwierdzenie mailowe przesłane przez organizatorów spotkania.

W przypadku osób niepełnosprawnych prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania.
 

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, jednak ponosimy koszty jego organizacji, nawet za zgłoszone a niewykorzystane miejsca. Dlatego prosimy o poinformowanie o nieobecności na szkoleniu, pomimo wcześniejszej rejestracji i potwierdzenia uczestnictwa. Ta zasada przyczyni się do wydatkowania środków publicznych w sposób celowy i oszczędny.

 

Więcej informacji na temat spotkania uzyskasz w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Olsztynie:
Tel. 89 512 54 82/83/85/86, e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl 


Pliki do pobrania

Agenda spotkania

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS