Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Konsultacje społeczne regulaminu konkursu nr RPWM.11.01.01-IZ.00-28-004/17

Zapraszamy do zgłaszania uwag do projektu Regulaminu konkursu nr RPWM.11.01.01-IZ.00-28-004/17, w ramach Poddziałania 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym  – projekty konkursowe.

 

Uwagi można zgłaszać za pośrednictwem załączonego formularza, przesyłając go do 10 sierpnia br. do godz. 15:00 na adres e-mail: s.kolodziejczyk@warmia.mazury.pl

 

Pliki do pobrania

Projekt Regulaminu konkursu

2017-08-09

Formularz zgłaszania uwag do Regulaminu konkursu

2017-08-09

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS