Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Informacje dla Wykonawców badań ewaluacyjnych

Zaproszenie do składania ofert na realizację badania ewaluacyjnego - system wyboru projektów 

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020) zaprasza do składania ofert na wykonanie badania ewaluacyjnego pt. „Ewaluacja systemu wyboru projektów ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów wyboru projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020”.

Głównym celem badania jest udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie: czy system wyboru projektów oraz kryteria wyboru projektów umożliwiają wybór projektów, które przyczynią się do najbardziej efektywnej oraz skutecznej realizacji celów RPO WiM 2014-2020.

Szczegółowe informacje oraz dokumenty przetargowe dostępne są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Termin składania ofert upływa 5 lipca 2016 r. o godz. 10.00.


Zaproszenie do składania ofert na realizację badania ewaluacyjnego dotyczącego systemu realizacji RPO WiM 2014-2020

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 zaprasza do składania ofert na wykonanie badania ewaluacyjnego pt. „Ocena systemu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w zakresie wczesnej identyfikacji barier”.

Głównym celem badania jest ocena funkcjonowania przyjętego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 systemu realizacji oraz analiza barier i problemów organizacyjnych, a także wskazanie możliwości zwiększenia skuteczności i efektywności tego systemu.

Szczegółowe informacje oraz dokumenty przetargowe dostępne są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Termin składania ofert upływa 28 czerwca 2016 r. o godz. 10.00.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS