bezpłatne wibinarium
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

„Łagodniejszy” system zabezpieczeń projektów

Zmieniliśmy zasady zabezpieczania umów o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020.

Wartość dofinansowania projektu, powyżej której należy wnieść drugie zabezpieczenie dotychczas wynosiła 50 000,00 PLN, obecnie została zwiększona do 250 000,00 PLN.

Oznacza to, że projekty, których wartość dofinansowania nie przekracza
250 000,00 PLN, będą zabezpieczane tylko wekslem własnym in blanco wraz
z deklaracją wekslową.


Zmiany dotyczą konkursów ogłaszanych po 28 sierpnia 2017 r. w ramach:

 

Osi 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur.

Osi 3 Cyfrowy region.

Osi 4 Efektywność energetyczna.

Osi 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów.

Osi 6 Kultura i dziedzictwo.

Osi 7 Infrastruktura transportowa.

Osi 8 Obszary wymagające rewitalizacji.

Osi 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS