bezpłatne wibinarium
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Listy wniosków wybranych do dofinansowania po procedurach odwoławczych - konkurs 10.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia

Przedstawiamy listy rankingowe wniosków wybranych do dofinansowania po procedurze odwoławczej

Konkursu nr RPWM.10.02.00-IP.01-28-001/17 - subregion olsztyński

Konkurs nr RPWM.10.02.00-IP.01-28-002/17 - subregion elbląski

Zobacz również

Nabory

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS