bezpłatne wibinarium
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Lista rankingowa konkursu z poddziałania 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym

Znamy wyniki naboru nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-001/17.

W ramach konkursu dwadzieścia pięć projektów otrzymało ocenę pozytywną i zostało wybranych do dofinansowania.

Lista wybranych projektów

Skład Komisji Oceny Projektów

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS