Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Zobacz efekty – dobre praktyki

Zobacz efekty projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020

 

W obecnej perspektywie RPO WiM 2014–2020 na dofinansowanie projektów przeznaczonych jest 1,728 mld euro.

 

W RPO WiM 2014–2020 na dofinansowanie mogą liczyć projekty:

  • rozwijające gospodarkę Warmii i Mazur
  • wzmacniające kadry, regionalny rynek pracy i włączenie społeczne
  • ukierunkowane na cyfryzację
  • nastawione na efektywność energetyczną, środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów
  • dbające o kulturę i dziedzictwo
  • rozwijające infrastrukturę i transport
  • dbające o rewitalizację i dostęp do wysokiej jakości usług publicznych

 

W 2017 roku zaplanowaliśmy 92 konkursy na łączną kwotę ponad 572 mln euro, z tego:

  • 48 konkursów na kwotę ok. 450 mln euro w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
  • 44 konkursy na kwotę ok. 122 mln euro w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Departament/instytucja

Liczba konkursów

Kwota dofinansowania (euro)

Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

32

305 mln

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie

11

  58 mln

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie*

5

  87 mln

Razem EFRR

48

 450 mln

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

11

  38,5 mln

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

17

  58 mln

Wojewódzki Urząd Pracy

16

  25,5 mln

Razem EFS

44

122 mln

* od 1 czerwca 2017 r. zadania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej są realizowane przez Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w którym utworzono dwa nowe biura projektów – Energetyka oraz Środowisko.

 

Zobacz niektóre z naszych projektów:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania

fiche Przedszkole w SOSW w Szymanowie szansą na rozwój i funkcjonowanie w „wielkim mieście” english version

2017-12-18

Przedszkole w SOSW w Szymanowie szansą na rozwój i funkcjonowanie w „wielkim mieście”

2017-12-18

fiche Podniesienie konkurencyjności firmy poprzez rozszerzenie oferty o produkty regionalne AN TER Orneta english version

2017-12-18

Podniesienie konkurencyjności firmy poprzez rozszerzenie oferty o produkty regionalne AN TER Orneta

2017-12-18

fiche Od bierności do aktywności – aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ERKON english version

2017-12-18

Od bierności do aktywności – aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ERKON

2017-12-18

Budowa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 233kWp na terenie firmy ELTEL Networks Energetyka S.A.

2017-12-18

fiche ELTEL Olsztyn english version

2017-12-18

Rozbudowa Zakładu Aktywności Zawodowej w Bartoszycach

2017-09-20

fiche Rozbudowa Zakładu Aktywności Zawodowej w Bartoszycach english version

2017-12-06

Nowoczesny Zamek Olsztynek

2017-09-20

fiche Nowoczesny Zamek Olsztynek english verion

2017-12-06

Szansa na aktywność w Powiecie Ostródzkim i Nowomiejskim

2017-09-20

fiche Szansa na aktywność w Powiecie Ostródzkim i Nowomiejskim english version

2017-12-06

Punkt konsultacyjny ds. Przemocy w rodzinie w Wydminach

2017-09-20

fiche Punkt konsultacyjny ds.przemocy w Wydminach english verion

2017-12-06

Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu

2017-09-20

fiche Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu english version

2017-12-06

Masz pomysł - masz firmę II

2017-09-20

fiche Masz pomysł - masz firmę II english version

2017-12-18

Dziś zwolnieni jutro zatrudnieni

2017-09-20

fiche Dziś zwolnieni jutro zatrudnieni english verion

2017-12-06

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS