bezpłatne wibinarium
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Komunikat w sprawie aktualizacji załącznika nr 3 do regulaminu - Instrukcja wypełniania załączników

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego Uchwałą Nr 62/707/15/V z 24 listopada 2015 r. zatwierdził aktualizację Instrukcji wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu, stanowiącej załącznik nr 3 do „Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 7.1 Infrastruktura drogowa o znaczeniu regionalnym – projekt pozakonkursowy.

Wprowadzone zmiany polegały na uszczegółowieniu zapisów dotyczących przedkładania przez Wnioskodawcę załączników przed podpisaniem umowy o dofinansowanie oraz ujednoliceniu zapisów zgodnie z obowiązującym wzorem umowy o dofinansowanie dla projektów pozakonkursowych.

Pliki do pobrania

Instrukcja wypełniania załączników - aktualizacja z 24 listopada 2015 r.

2015-12-08

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS