Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

VI Posiedzenie - 21-22 stycznia 2016 roku

21-22 stycznia 2016 r. w Olsztynie odbyło się szóste posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Komisji Europejskiej: Pan Przemysław Kalinka oraz Pan Marcin Gasiuk z Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej. W trakcie posiedzenia przedstawiono:

Propozycje kryteriów wyboru projektów w ramach osi priorytetowej Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 dla:

  • Poddziałania 1.2.1 Działalność B+R przedsiębiorstw (dla 1 typu projektów: Wsparcie infrastruktury B+R), (Priorytet inwestycyjny 1b)
  • Poddziałania 1.2.1 Działalność B+R przedsiębiorstw (dla 2 typu projektów: Prowadzenie badań w przedsiębiorstwach), (Priorytet inwestycyjny 1b)
  • Poddziałania 1.2.2 Współpraca biznesu z nauką (Priorytet inwestycyjny 1b)
  • Poddziałania 1.5.2 Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu (Priorytet inwestycyjny 3c)

Przedstawienie założeń projektu pozakonkursowego przewidzianego do realizacji w ramach Poddziałania 1.4.1 Promocja gospodarcza regionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (Schemat A)
Propozycje kryteriów wyboru projektów w ramach osi priorytetowej Efektywność energetyczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 dla:

  • Poddziałania 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych (Priorytet inwestycyjny 4c)
  • Poddziałania 4.3.2 Efektywność energetyczna w budynkach mieszkalnych (Priorytet inwestycyjny 4c)

Propozycje kryteriów wyboru projektów w ramach osi priorytetowej Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 dla:

  • Działania 5.1 Gospodarka odpadowa (Priorytet inwestycyjny 6a)

Przedstawienie projektu Szczegółowego opisu osi priorytetowej Kultura i dziedzictwo Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 oraz propozycji kryteriów wyboru projektów dla:

  • Poddziałania 6.1.1 Dziedzictwo kulturowe (Priorytet inwestycyjny 6c)

Propozycje kryteriów wyboru projektów w ramach osi priorytetowej Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 dla:

  • Poddziałania 9.3.5 Infrastruktura edukacji przedszkolnej (Priorytet inwestycyjny 10a)

Propozycje kryteriów wyboru projektów w ramach osi priorytetowej Infrastruktura transportowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 dla:

  • Poddziałania 7.2.1 Mobilny MOF – ZIT Olsztyna (Priorytet inwestycyjny 7b)Poddziałania 7.2.2 Infrastruktura drogowa w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga – ZIT bis(Priorytet inwestycyjny 7b)

Ponadto członkowie Komitetu głosowali w sprawie przyjęcia uchwały dotyczącej Planu Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. W trakcie posiedzenia przedstawiona została również informacja dotycząca Stanu wypełnienia warunkowości ex ante dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

 

 

Pliki do pobrania

Agenda: VI posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

2016-07-29

Prezentacja Projekt zmian i kryteria wyboru projektów w Szczegółowym opisie osi priorytetowej 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur RPO WiM na lata 2014-2020

2016-01-28

Prezentacja Promocja gospodarcza regionu realizowana przez województwo (Schemat A)

2016-01-28

Prezentacja Kryteria wyboru projektów w ramach osi priorytetowej 4 Efektywność energetyczna Warmii i Mazur RPO WiM na lata 2014-2020

2016-01-28

Prezentacja Kryteria wyboru projektów Działanie 5.1 Gospodarka odpadowa

2016-01-28

Prezentacja Projekt zmian i kryteria wyboru projektów w Szczegółowym opisie osi priorytetowej 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych

2016-01-28

Prezentacja SzOOP i Kryteria osi 6 Kultura i dziedzictwo Warmii i Mazur Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

2016-01-28

Prezentacja Projekt zmian w Szczegółowym opisie osi priorytetowej 7 Infrastruktura transportowa

2016-01-28

Prezentacja Plan ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

2016-01-28

Prezentacja Stan wypełnienia warunkowości ex ante dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

2016-01-28

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS