Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Grupa robocza do spraw przedsiębiorczości i gospodarki

29 lipca 2015 r. Uchwałą nr 7/2015, podczas II posiedzenia Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (KM RPO WiM 2014-2020) została powołana Grupa robocza do spraw przedsiębiorczości i gospodarki.

Skład Grupy roboczej do spraw przedsiębiorczości i gospodarki został zatwierdzony przez Przewodniczącego KM RPO WiM 2014-2020 w dniu 12 sierpnia 2015 r.

Poznaj skład Grupy roboczej do spraw przedsiębiorczości i gospodarki  aktualizacja z 24.10.2016 r.

Poznaj skład Grupy roboczej do spraw przedsiębiorczości i gospodarki  wersja archiwalna

Poznaj regulamin Grupy roboczej do spraw przedsiębiorczości i gospodarki

 

Grupa robocza do spraw przedsiębiorczości i gospodarki  zbiera się w zależności od potrzeb. Spotkani zwoływane są przez Przewodniczącego Grupy.

I Spotkanie – 10 września 2015 r. - protokół ze spotkania

II Spotkanie – 18 listopada 2015 r. - protokół ze spotkania

III Spotkanie – 4 grudnia 2015 r. - protokół ze spotkania

IV Spotkanie – 12 stycznia 2016 r. - protokół ze spotkania

V Spotkanie – 9 lutego 2016 r. - protokół ze spotkania

VI Spotkanie – 11 marca 2016 r.- protokół ze spotkania

VII Spotkanie – 15 kwietnia 2016 r. - protokół ze spotkania

VIII Spotkanie – 16 maja 2016 r. - protokół ze spotkania

IX Spotkanie – 10 czerwca 2016 r. - protokół ze spotkania

X Spotkanie – 20 września 2016 r. - protokół ze spotkania

XI Spotkanie – 10 listopada 2016 r. - protokół ze spotkania

XII Spotkanie – 7 grudnia 2016 r. - protokół ze spotkania

XIII Spotkanie – 13 lutego 2017 r. - protokół ze spotkania

 

Przewodniczący Grupy roboczej przygotowuje coroczne sprawozdanie z realizacji zadań Grupy roboczej, o którym mowa w § 8, ust. 7, pkt. 4) Regulaminu działania Komitetu.

Sprawozdanie Grupy roboczej za rok 2017

Sprawozdanie Grupy roboczej za rok 2016

Sprawozdanie Grupy roboczej za rok 2015

 

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS