bezpłatne wibinarium
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Grupa robocza do spraw przedsiębiorczości i gospodarki

29 lipca 2015 r. Uchwałą nr 7/2015, podczas II posiedzenia Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (KM RPO WiM 2014-2020) została powołana Grupa robocza do spraw przedsiębiorczości i gospodarki.

Skład Grupy roboczej do spraw przedsiębiorczości i gospodarki został zatwierdzony przez Przewodniczącego KM RPO WiM 2014-2020 w dniu 12 sierpnia 2015 r.

Poznaj skład Grupy roboczej do spraw przedsiębiorczości i gospodarki  aktualizacja z 24.10.2016 r.

Poznaj skład Grupy roboczej do spraw przedsiębiorczości i gospodarki  wersja archiwalna

Poznaj regulamin Grupy roboczej do spraw przedsiębiorczości i gospodarki

 

Grupa robocza do spraw przedsiębiorczości i gospodarki  zbiera się w zależności od potrzeb. Spotkani zwoływane są przez Przewodniczącego Grupy.

I Spotkanie – 10 września 2015 r. - protokół ze spotkania

II Spotkanie – 18 listopada 2015 r. - protokół ze spotkania

III Spotkanie – 4 grudnia 2015 r. - protokół ze spotkania

IV Spotkanie – 12 stycznia 2016 r. - protokół ze spotkania

V Spotkanie – 9 lutego 2016 r. - protokół ze spotkania

VI Spotkanie – 11 marca 2016 r.- protokół ze spotkania

VII Spotkanie – 15 kwietnia 2016 r. - protokół ze spotkania

VIII Spotkanie – 16 maja 2016 r. - protokół ze spotkania

IX Spotkanie – 10 czerwca 2016 r. - protokół ze spotkania

X Spotkanie – 20 września 2016 r. - protokół ze spotkania

XI Spotkanie – 10 listopada 2016 r. - protokół ze spotkania

XII Spotkanie – 7 grudnia 2016 r. - protokół ze spotkania

XIII Spotkanie – 13 lutego 2017 r. - protokół ze spotkania

 

Przewodniczący Grupy roboczej przygotowuje coroczne sprawozdanie z realizacji zadań Grupy roboczej, o którym mowa w § 8, ust. 7, pkt. 4) Regulaminu działania Komitetu.

Sprawozdanie Grupy roboczej za rok 2016

Sprawozdanie Grupy roboczej za rok 2015

 

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS