bezpłatne wibinarium
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Grupa robocza do spraw włączenia społecznego i rynku pracy

16 grudnia 2015 r., Uchwałą nr 44/2015, podczas V posiedzenia Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 (KM RPO WiM 2014–2020) została powołana Grupa robocza do spraw włączenia społecznego i rynku pracy.

Skład Grupy roboczej został zatwierdzony przez Przewodniczącego KM RPO WiM 2014–2020 w dniu 2 stycznia 2016 r.

 

Poznaj skład Grupy roboczej do spraw włączenia społecznego i rynku pracy.

Poznaj regulamin Grupy roboczej do spraw włączenia społecznego i rynku pracy z dnia 2 lutego 2016 r.
 

Grupa robocza zbiera się w zależności od potrzeb. Spotkania zwoływane są przez Przewodniczącego Grupy.

I spotkanie 16 lutego 2016 r. – protokół ze spotkania

II spotkanie 14 marca 2016 r. – protokół ze spotkania

III spotkanie 12 maja 2016 r. – protokół ze spotkania

IV spotkanie 21 września 2016 r. – protokół ze spotkania

V spotkanie 16 listopada 2016 r. – protokół ze spotkania

VI spotkanie 9 lutego 2017 r. – protokół ze spotkania

VII spotkanie 12 kwietnia 2017 r. – protokół ze spotkania

VIII  spotkanie 16 czerwca 2017 r. – protokół ze spotkania

IX spotkanie 11 października  2017 r. – protokół ze spotkania

X spotkanie 28 listopada 2017 r. – protokół ze spotkania

XI spotkanie 9 lutego 2018 r. – protokół ze spotkania

XII spotkanie 16 maja 2018 r. – protokół ze spotkania

 

Przewodniczący Grupy roboczej przygotowuje coroczne sprawozdanie z realizacji zadań Grupy roboczej, o którym mowa w § 8, ust. 7, pkt. 4) Regulaminu działania Komitetu.

Sprawozdanie Grupy roboczej za rok 2016

Sprawozdanie grupy roboczej za rok 2017

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS