bezpłatne wibinarium
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

VII Posiedzenie – 19 lutego 2016 roku

19 lutego br. odbyło się siódme posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Komisji Europejskiej: Pan Wolfgang Münch Wicedyrektor Wydziału ds. Polski Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej oraz Pan Marcin Gasiuk również przedstawiciel Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej.  
W trakcie posiedzenia przedstawiono:

Propozycje kryteriów wyboru projektów w ramach osi priorytetowej Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 dla:

 • Poddziałania 1.3.5 Usługi dla MŚP (Priorytet inwestycyjny 3a),
 • Poddziałania 1.3.6 Nowoczesne usługi instytucji otoczenia biznesu (Priorytet inwestycyjny 3a) – schemat A i schemat B,
 • Poddziałania 1.4.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności MŚP (Priorytet inwestycyjny 3b).

Projekt realizowany w trybie pozakonkursowym pt. „Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy Guzianka II i remontem śluzy Guzianka I“.

Propozycje kryteriów wyboru projektów w ramach osi priorytetowej Kultura
 i dziedzictwo Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 dla:

 • Poddziałania 6.2.2. Szlaki wodne i nabrzeża (Priorytet inwestycyjny 6c) 

Propozycje zmian do kryteriów wyboru projektów w ramach osi priorytetowej Infrastruktura transportowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 dla:

 • Działania 7.1 Infrastruktura drogowa o znaczeniu regionalnym
  (Priorytet inwestycyjny 7b),
 • Poddziałania 7.2.3 Infrastruktura drogowa w miejskim obszarze funkcjonalnym Ełku - ZIT bis (Priorytet inwestycyjny 7b).

Propozycje kryteriów wyboru projektów w ramach osi priorytetowej Kadry dla gospodarki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 dla:

 • Poddziałanie 2.2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty ZIT bis Elbląg (Priorytet inwestycyjny 10i) 
 • Poddziałania 2.4.2 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty ZIT bis Elbląg  (Priorytet inwestycyjny 10iv)

Propozycje zmian do kryteriów wyboru projektów w ramach osi priorytetowej Kadry dla gospodarki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 dla:

 • Działania 2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej (Priorytet inwestycyjny 10i),
 • Poddziałania 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty konkursowe (Priorytet inwestycyjny 10i),
 • Poddziałania 2.3.1 Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych z grup defaworyzowanych (Priorytet inwestycyjny 10iii),
 •  Poddziałania 2.3.2 Rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych osób dorosłych (Priorytet inwestycyjny 10iv),
 • Poddziałania 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty konkursowe (dla I typu operacji)  (Priorytet inwestycyjny 10iv).

Pliki do pobrania

Agenda: VII posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

2016-07-29

Prezentacja Kryteria wyboru projektów Kadry dla gospodarki RPO WiM 2014-2020

2016-03-31

Prezentacja Projekt zmian i kryteria wyboru projektów w Szczegółowym opisie osi priorytetowej I Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur RPO WiM 2014-2020

2016-03-31

Prezentacja Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy „Guzianka II” i remontem śluzy „Guzianka I”

2016-03-31

Prezentacja Kultura i dziedzictwo RPO WiM 2014-2020

2016-03-31

Prezentacja Projekt zmian w Szczegółowym opisie osi priorytetowej 7. Infrastruktura transportowa RPO WiM 2014-2020

2016-03-31

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS