bezpłatne wibinarium
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

VIII Posiedzenie – 23 marca 2016 r.

23 marca br. w Elblągu odbyło się ósme posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
W spotkaniu uczestniczył przedstawiciel Komisji Europejskiej Pan Przemysław Kalinka z Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej.

W trakcie posiedzenia przedstawiono:

Propozycje kryteriów wyboru projektów w ramach osi priorytetowej Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 dla:

  • Poddziałania 1.5.1 Wdrożenie wyników prac B+R (Priorytet inwestycyjny 3c)
    Projekt realizowany w trybie pozakonkursowym pt. „Bezpieczny MOF”

Propozycje kryteriów wyboru projektów w ramach osi priorytetowej Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 dla:

  • Poddziałania 9.3.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego (Priorytet inwestycyjny 10a)

Propozycje zmian do kryteriów wyboru projektów w ramach osi priorytetowej Kultura i dziedzictwo Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 dla:

  • Poddziałania 6.1.2 Instytucje kultury (Priorytet inwestycyjny 6c)
  • Poddziałania 6.2.1 Infrastruktura uzdrowiskowa (Priorytet inwestycyjny 6c) 

Propozycje kryteriów wyboru projektów w ramach osi priorytetowej Kadry dla gospodarki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 dla:

  • Poddziałania 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe (Priorytet inwestycyjny 10i) 

Propozycje zmian do kryteriów wyboru projektów w ramach osi priorytetowej Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 dla:

  • Poddziałania 11.1.2 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji – projekt ZIT Olsztyn(Priorytet inwestycyjny 9i)
  • Poddziałania 11.1.3 Usługi skierowane do osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym przez podmioty integracji społecznej – projekt ZIT Ełk (Priorytet inwestycyjny 9i)

Pliki do pobrania

Agenda: VIII posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

2016-08-16

Prezentacja- Bezpieczny MOF

2016-08-16

Prezentacja- Kryteria wyboru projektów -Poddziałanie 5.4.2 Bezpieczny MOF

2016-08-16

Prezentacja- Poddziałanie 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty konkursowe

2016-08-16

Prezentacja- Projekt zmian i kryteria wyboru projektów w Szczegółowym opisie osi priorytetowej I Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur RPO WiM 2014-2020

2016-08-16

Prezentacja- Kryteria wyboru projektów w Szczegółowym opisie osi priorytetowej 11Włączenie społeczne RPO WiM 2014-2020

2016-08-16

Prezentacja- Poddziałanie 11.1.2 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekt ZIT Olsztyn

2016-08-16

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS