Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

IX Posiedzenie – 21 kwietnia 2016 roku

 

21 kwietnia br. w Olsztynie odbyło się dziewiąte posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
W spotkaniu uczestniczył przedstawiciel Komisji Europejskiej Pan Marcin Gasiuk z Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej.

W trakcie posiedzenia przedstawiono:

Propozycje kryteriów wyboru projektów w ramach osi priorytetowej Efektywność energetyczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 dla:

 • Poddziałania 4.4.1 Ekomobilny MOF (ZIT Olsztyna), (Priorytet inwestycyjny 4e)
 • Poddziałania 4.4.2 Poprawa mobilności miejskiej w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga – ZIT bis, (Priorytet inwestycyjny 4e)

Propozycje zmian do kryteriów wyboru projektów w ramach osi priorytetowej Infrastruktura transportowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 dla:

 • Działania 7.3 Infrastruktura kolejowa (Priorytet inwestycyjny 7d) 

Propozycje kryteriów wyboru projektów w ramach osi priorytetowej Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 dla:

 • Działania 9.2 Infrastruktura socjalna (Priorytet inwestycyjny 9a)

Propozycje zmian do kryteriów wyboru projektów w ramach osi priorytetowej Regionalny rynek pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 dla:

 • Działania 10.5 Wsparcie pracowników i osób zwolnionych przez działania outplacementowe (na rok 2016), (Priorytet inwestycyjny 8v) 

Propozycje zmian do kryteriów wyboru projektów w ramach osi priorytetowej Obszary wymagające rewitalizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 dla:

 • Działania 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich – projekty konkursowe  (Schemat A),  (Priorytet inwestycyjny 9b) 
 • Działania 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich – projekty pozakonkursowe (Schemat B), (Priorytet inwestycyjny 9b) 
 • Działania 8.2 Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Elbląga – ZIT bis (Priorytet inwestycyjny 9b) 
 • Działania 8.3 Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Ełku – ZIT bis (Priorytet inwestycyjny 9b) 

Propozycje zmian do kryteriów wyboru projektów w ramach osi priorytetowej Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 dla:

 • Poddziałania 1.2.1 Działalność B+R przedsiębiorstw (dla 1 typu projektów: Wsparcie infrastruktury B+R), (Priorytet inwestycyjny 1b)
 • Poddziałania 1.2.1 Działalność B+R przedsiębiorstw (dla 2 typu projektów: Prowadzenie badań w przedsiębiorstwach), (Priorytet inwestycyjny 1b)
 • Poddziałania 1.2.2 Współpraca biznesu z nauką (Priorytet inwestycyjny 1b)
 • Poddziałania 1.4.1 Promocja gospodarcza regionu – projekty konkursowe (Priorytet inwestycyjny 3b) 
 • Poddziałania 1.4.1 Promocja gospodarcza regionu – projekty pozakonkursowe (Priorytet inwestycyjny 3b)
 • Poddziałania 1.5.1 Wdrożenie wyników prac B+R (Priorytet inwestycyjny 3c)

Propozycje zmian do kryteriów wyboru projektów w ramach osi priorytetowej Kadry dla gospodarki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 dla:

 • Poddziałania 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe(Priorytet inwestycyjny 10iv) 

Ponadto przedstawiony został Ponadlokalny program rewitalizacji sieci miast CITTASLOW Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Pliki do pobrania

Agenda: IX posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

2016-07-29

Prezentacja Projekt zmian w Szczegółowym opisie osi priorytetowej 7. Infrastruktura transportowa RPO WiM 2014-2020

2016-06-01

Prezentacja Kryteria wyboru projektów w ramach osi priorytetowej Obszary wymagające rewitalizacji RPO WiM 2014-2020

2016-06-01

Prezentacja Kryteria wyboru projektów w ramach osi priorytetowej Efektywność energetyczna RPO WiM 2014-2020

2016-06-01

Prezentacja Projekt zmian w kryteriach wyboru projektów i w Szczegółowym opisie osi priorytetowej I Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur RPO WiM 2014-2020

2016-06-01

Prezentacja Kryteria wyboru projektów Działanie 10.5X Regionalny rynek pracy RPO WiM 2014-2020

2016-06-01

Prezentacja Kryteria wyboru projektów Kadry dla gospodarki RPO WiM 2014-2020

2016-06-01

Prezentacja Polskie Miasta Cittaslow

2016-06-01

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS