bezpłatne wibinarium
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

I Posiedzenie - 28-29 maja 2015 roku

28-29 maja 2015 r. w Olsztynie odbyło się I posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 połączone z inauguracją Programu. Pan Gustaw Marek Brzezin, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, przewodniczący Komitetu wręczył akty powołania członkom Komitetu.

W trakcie posiedzenia odbyła się uroczysta inauguracyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020). Członkowie Komitetu zapoznali się również ze Strategią Programu oraz zakresem wsparcia w ramach jego poszczególnych osi priorytetowych. Został także zatwierdzony regulamin działania Komitetu. Następnie przedstawiono zasady opracowywania kryteriów wyboru projektów w ramach osi priorytetowej Pomoc Techniczna RPO. Przedstawione zostały także kryteria dostępu dla projektów pozakonkursowych Powiatowych Urzędów Pracy Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2015 r. - Oś 10: Regionalny Rynek Pracy, Działanie 10.1. Poprawa dostępu  do zatrudnienia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

 

Pliki do pobrania

Agenda: I posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

2016-07-28

Prezentacja Szczegółowe kryteria dostępu dla projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy województwa warmińsko-mazurskiego

2015-10-15

Prezentacja Kryteria wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

2015-10-15

Prezentacja Kryteria wyboru projektów w ramach osi priorytetowej Pomoc techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

2015-10-15

Prezentacja Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

2015-10-15

Prezentacja Od Strategii do RPO WiM 2014-2020…

2015-10-15

Prezentacja Aktualne wyzwania dla społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw z perspektywy administracji publicznej

2015-10-15

Prezentacja Uwagi do Regulaminu działania Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

2015-10-15

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS