Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

X Posiedzenie - 25 maja 2016 roku

X Posiedzenie – 25 maja 2016 roku

25 maja 2016 r. w Olsztynie odbyło się X posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
W spotkaniu uczestniczył przedstawiciel Komisji Europejskiej Pan Szymon Pogorzelski z Generalnej Dyrekcji do spraw Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego.

 W trakcie posiedzenia przedstawiono:

Propozycje kryteriów wyboru projektów w ramach osi priorytetowej Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 dla:

  • Poddziałania 1.3.2 Firmy w początkowej fazie rozwoju (Schemat A), (Priorytet inwestycyjny 3a)
  • Poddziałania 1.3.2 Firmy w początkowej fazie rozwoju (Schemat B), (Priorytet inwestycyjny 3a)

Propozycje zmian do kryteriów wyboru projektów w ramach osi priorytetowej Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 dla:

  • Poddziałania 1.3.4 Tereny inwestycyjne, (Priorytet inwestycyjny 3a)
  • Poddziałanie 1.4.2 Pakietowanie produktów i usług (schemat A), (Priorytet inwestycyjny 3b)
  • Poddziałanie 1.4.2 Pakietowanie produktów i usług (schemat B), (Priorytet inwestycyjny 3b)
  • Poddziałanie 1.4.4 Internacjonalizacja MŚP, (Priorytet inwestycyjny3b)
  • Poddziałanie 1.5.2 Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu (Priorytet inwestycyjny 3c)

Propozycje zmian do kryteriów wyboru projektów w ramach osi priorytetowej Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 dla:

  • Poddziałania 5.4.1 Bezpieczeństwo Warmii i Mazur, (Priorytet inwestycyjny 5b)

Propozycje kryteriów wyboru projektów w ramach osi priorytetowej Kultura i dziedzictwo Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 dla:

  • Poddziałania 6.1.3 Instytucje kultury – ZIT bis Ełk,  (Priorytet inwestycyjny 6c)

Propozycje kryteriów wyboru projektów w ramach osi priorytetowej Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 dla:

  • Poddziałanie 11.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości społecznej (na rok 2016), (Priorytet inwestycyjny 9v)

Ponadto na posiedzeniu zostało przedstawione Sprawozdanie roczne za lata 2014-2015 z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020.

Pliki do pobrania

Agenda: X posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

2016-07-29

Prezentacja Kryteria wyboru projektów w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowej 11 Włączenie Społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

2016-07-07

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS