Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Informacje o realizowanych badaniach ewaluacyjnych

Informacja o realizacji badania ewaluacyjnego pn. „Ocena systemu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w zakresie wczesnej identyfikacji barier”

 

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020), zlecił firmie Pracowania Badań i Doradztwa „Re-Source” Korczyński Sarapata sp. j. przeprowadzenie badania ewaluacyjnego pod tytułem „Ocena systemu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w zakresie wczesnej identyfikacji barier” w terminie sierpień-grudzień 2016 r. Badanie realizowane będzie przez niezależny zespół ekspertów pod kierownictwem Pani Moniki Sarapaty.  

Głównym celem badania jest ocena funkcjonowania przyjętego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 systemu realizacji oraz analiza barier i problemów organizacyjnych, a także wskazanie możliwości zwiększenia skuteczności i efektywności tego systemu.

W ramach badania realizowane będą między innymi wywiady indywidualne, wywiady grupowe i eksperckie oraz ankiety internetowe i telefoniczne z beneficjentami/podmiotami aplikującymi o wsparcie z RPO WiM 2014-2020.

Państwa uczestnictwo w badaniu będzie nie tylko cennym wkładem, ale przede wszystkim nieodzownym warunkiem jego powodzenia oraz przydatności jego wyników.  W związku z tym proszę o udział w wywiadach i współpracy z Wykonawcą badania.

Pragniemy zapewnić, że członkowie zespołu badawczego kierować się będą zasadą zachowania poufności informacji. Gromadzone w trakcie badania informacje nie zostaną ujawnione osobom trzecim. Dane, przekazane przez podmioty biorące udział w badaniu zostaną objęte tajemnicą i będą rozpowszechniane wyłącznie w formie ogólnych zestawień statystycznych.

Wykonawca badania został upoważniony do kontaktowania się z podmiotami objętymi badaniem oraz zobowiązany jest do ochrony danych osobowych podmiotów objętych badaniem z należytą starannością.

Informacji o badaniu z ramienia:

  • firmy Pracowania Badań i Doradztwa „Re-Source” Korczyński Sarapata sp. j. udziela:

Pani Monika Sarapata - Kierownik Zespołu badawczego (tel. 61/ 622 92 06; e-mail: monika.sarapata@re-source.pl),
Pan Michał Korczyński – członek Zespołu badawczego (tel. 61 622 92 06; e-mail: michal.korczynski@re-source.pl),

  • Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie udziela:

Pani Lidia Skrzypek – pracownik Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego w Departamencie Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko -Mazurskiego w Olsztynie (tel. 89/ 521 93 34; e-mail: l.skrzypek@warmia.mazury.pl)

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS