Serwis Regionalnego Programu Województwa Warmińsko-Mazurskiego http://rpo.14-20.warmia.mazury.pl/ Wiadomości z serwisu Regionalnego Programu Województwa Warmińsko-Mazurskiego pl Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Mon, 13 Feb 2017 07:40:32 +0100 iadomości z serwisu Regionalnego Programu Województwa Warmińsko-Mazurskiego http://rpo.14-20.warmia.mazury.pl//gfx/logo_rpo.png http://rpo.14-20.warmia.mazury.pl/ 613 82 Podsumowanie cyklu konferencji Fundusze! Przystań - skorzystaj! w 2017 r. 2017-12-12

Dziękujemy, że byliście z nami!

http://rpo.14-20.warmia.mazury.pl//artykul/3349/podsumowanie-cyklu-konferencji-fundusze-przystan---skorzystaj-w-2017-r Mon, 13 Feb 2017 07:40:32 +0100 Wydarzenia
Webinarium: Fundusze bez barier 2017-11-27

Fundusze bez barier – działania na rzecz równości szans i niedyskryminacji w projektach finansowych z EFRR

http://rpo.14-20.warmia.mazury.pl//artykul/3312/webinarium-fundusze-bez-barier Sun, 12 Feb 2017 09:15:55 +0100 Konkursy
Weź udział w webinarium i bądź na bieżąco z nowymi Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków 2017-11-15

Spotkanie z ekspertem już 30 listopada.

http://rpo.14-20.warmia.mazury.pl//artykul/3184/wez-udzial-w-webinarium-i-badz-na-biezaco-z-nowymi-wytycznymi-w-zakresie-kwalifikowalnosci-wydatkow Sun, 12 Feb 2017 09:15:06 +0100 Szkolenia i konferencje
Zaktualizowana lista wniosków o dofinansowanie w konkursie z działania 2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej 2017-12-11 Informujemy, że 11.12.2017 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził Listę rankingową wszystkich wniosków podlegających ocenie formalnej i merytorycznej w ramach Komisji Oceny Projektów dla konkursu nr RPWM.02.01.00-IZ.00-28-001/17, zaktualizowaną o rozstrzygnięcia procedury odwoławczej. Poniżej przedstawiamy listę wniosków, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów (wnioski wybrane do dofinansowania), zaktualizowaną o rozstrzygnięcia procedury odwoławczej w...http://rpo.14-20.warmia.mazury.pl//artykul/3341/zaktualizowana-lista-wnioskow-o-dofinansowanie-w-konkursie-z-dzialania-21-zapewnienie-rownego-dostepu-do-wysokiej-jakosci-edukacji-przedszkolnej Sat, 11 Feb 2017 15:36:11 +0100 Konkursy Obligatoryjne szkolenie dla osób oceniających wnioski z Europejskiego Funduszu Społecznego 2017-12-11Ustalenie obligatoryjnego programu szkolenia dla oceniających projekty w ramach RPO WiM 2014–2020 Instytucja Koordynująca Umowę Partnerstwa w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) udostępniła na platformie e-learningowej dla osób oceniających projekty współfinansowane z EFS kolejne specjalistyczne szkolenie obligatoryjne dotyczące obszaru Edukacji. Szkolenie ma charakter specjalistyczny i jest Obligatoryjne dla osób oceniających wnioski o dofinansowanie w ramach PI celu tematyc...http://rpo.14-20.warmia.mazury.pl//artykul/3335/obligatoryjne-szkolenie-dla-osob-oceniajacych-wnioski-z-europejskiego-funduszu-spolecznego Sat, 11 Feb 2017 10:53:23 +0100 Wydarzenia Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna - instytucją pośredniczącą 2016-03-18

Marszałek Gustaw Marek Brzezin podpisał umowę z prezydentem Olsztyna Piotrem Grzymowiczem na realizację Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT).

http://rpo.14-20.warmia.mazury.pl//artykul/470/zintegrowane-inwestycje-terytorialne-miejskiego-obszaru-funkcjonalnego-olsztyna---instytucja-posredniczaca Sat, 11 Feb 2017 08:35:08 +0100 Wydarzenia
Spotkania dla beneficjentów dotyczące działań Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego 2017-03-29Zapraszamy na spotkania informacyjne dotyczące działań:     Spotkania informacyjne i szkolenia z zakresu realizacji umowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020   4.04.2017 Spotkanie informacyjne dla potencjalnych beneficjentów Poddziałania 1.2.1 Działalność B+R przedsiębiorstw oraz Poddziałania 1.2.2 Współpraca biznesu z nauką &nbs...http://rpo.14-20.warmia.mazury.pl//artykul/1908/spotkania-dla-beneficjentow-dotyczace-dzialan-warminsko-mazurskiej-agencji-rozwoju-regionalnego Sat, 11 Feb 2017 08:31:39 +0100 Szkolenia i konferencje Pieniądze dla uzdrowisk i miast sieci Cittaslow 2017-09-2525 września 2017 roku marszałek Gustaw Marek Brzezin podpisze umowy na dofinansowanie infrastruktury uzdrowiskowej. Kwota w wysokości blisko 44 mln zł przeznaczona będzie na inwestycje w gminach Gołdap i Górowo Iławeckie. Ponad 6 mln zł trafi z kolei do miast sieci Cittaslow – Pasymia i Gołdapi. Pieniądze pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020.   ...http://rpo.14-20.warmia.mazury.pl//artykul/2830/pieniadze-dla-uzdrowisk-i-miast-sieci-cittaslow Sat, 11 Feb 2017 08:28:50 +0100 Wydarzenia Inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu 2016-06-17

„STARTUP HOUSE - Inkubacja przedsiębiorstw w Elblągu” to nazwa projektu realizowanego przez Elbląski Park Technologiczny w partnerstwie z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Elblągu. W piątek 17 czerwca marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin oraz prezydent Elbląga Witold Wróblewski podpisali umowę na dofinansowanie przedsięwzięcia.

http://rpo.14-20.warmia.mazury.pl//artykul/699/inkubacja-przedsiebiorstw-w-elblagu Sat, 11 Feb 2017 08:28:21 +0100 Konkursy
Inwestycje na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich 2016-03-31Guziankę– jedną z najpopularniejszych i najbardziej rozpoznawalnych śluz na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich atrakcji turystycznych– czeka generalny remont. 31 marca w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie zostały podpisane stosowne dokumenty na realizację tego przedsięwzięcia. Projekt nosi nazwę – budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy Guzianka II i remontem Guzianka I. Realizowany on bę...http://rpo.14-20.warmia.mazury.pl//artykul/497/inwestycje-na-szlaku-wielkich-jezior-mazurskich Sat, 11 Feb 2017 08:27:45 +0100 Konkursy