Serwis Regionalnego Programu Województwa Warmińsko-Mazurskiego http://rpo.14-20.warmia.mazury.pl/ Wiadomości z serwisu Regionalnego Programu Województwa Warmińsko-Mazurskiego pl Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Wed, 29 Mar 2017 15:22:26 +0200 iadomości z serwisu Regionalnego Programu Województwa Warmińsko-Mazurskiego http://rpo.14-20.warmia.mazury.pl//gfx/logo_rpo.png http://rpo.14-20.warmia.mazury.pl/ 613 82 Wsparcie dla pomysłowych przedsiębiorców 2017-03-29Rozpoczął się właśnie konkurs na wsparcie przedsiębiorczości poprzez nowoczesne usługi instytucji otoczenia biznesu. To pierwszy taki konkurs w Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2014-2020 na Warmii i Mazurach. Do podziału jest blisko 20 mln zł.   - Kilkaset milionów euro trafi na dofinansowanie przedsięwzięć gospodarczych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 – mówi marszałek Gustaw Marek Brzezin. - Premiowane będą prze...http://rpo.14-20.warmia.mazury.pl//artykul/1909/wsparcie-dla-pomyslowych-przedsiebiorcow Wed, 29 Mar 2017 15:22:26 +0200 Konkursy Spotkania dla beneficjentów dotyczące działań Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego 2017-03-29Zapraszamy na spotkania informacyjne dotyczące działań:     Spotkania informacyjne i szkolenia z zakresu realizacji umowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014–2020   4.04.2017 Spotkanie informacyjne dla potencjalnych beneficjentów Poddziałania 1.2.1 Działalność B+R przedsiębiorstw oraz Poddziałania 1.2.2 Współpraca biznesu z nauką   ...http://rpo.14-20.warmia.mazury.pl//artykul/1908/spotkania-dla-beneficjentow-dotyczace-dzialan-warminsko-mazurskiej-agencji-rozwoju-regionalnego Wed, 29 Mar 2017 15:10:06 +0200 Szkolenia i konferencje Materiały z konferencji Fundusze! Przystań - skorzystaj!, Elbląg 29 marca 2017 2017-03-29Dzięki pieniądzom unijnym wzmacniamy włączenie społeczne w regionie. O możliwościach wsparcia z RPO WiM 2014–2020 mówiliśmy na dzisiejszej konferencji w Elblągu. Przedstawiamy materiały w konferencji: ...http://rpo.14-20.warmia.mazury.pl//artykul/1907/materialy-z-konferencji-fundusze-przystan---skorzystaj-elblag-29-marca-2017 Wed, 29 Mar 2017 15:00:12 +0200 Wydarzenia Nowe nabory ogłoszone w marcu 2017-03-28Właśnie ogłosiliśmy dziewięć nowych naborów: z Poddziałania 1.3.6 Nowoczesne usługi instytucji otoczenia biznesu, konkurs nr RPWM.01.03.06-IZ.00-28-001/17 z Poddziałania 1.4.2 Pakietowanie produktów i usług – Schemat B, konkurs nr PRWM.01.04.02-IP.03-28-001/17 z Poddziałania 1.4.4 Internacjonalizacja MŚP, konkurs nr RPWM.01.04.04-IP.03-28-001/17 z Działania 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich – projekt pozakonkursowy gminy Ryn, numer naboru RPWM.08.01.00-IZ.00-28-008/17 z Poddział...http://rpo.14-20.warmia.mazury.pl//artykul/1906/nowe-nabory-ogloszone-w-marcu Tue, 28 Mar 2017 14:58:28 +0200 Ogłoszenia i wyniki naborów Nabór kandydatów na ekspertów w dziedzinie Instrumenty finansowe 2017-03-28Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór kandydatów na ekspertów w dziedzinie Instrumenty finansowe (ekspert ds. wyboru podmiotu pełniącego funkcję menedżera funduszu funduszy) oraz informuje o zmianie wymogów wobec kandydatów na ekspertów w tej dziedzinie. Ogłoszenie o naborze kandydatów na ekspertów RPO WiM 2014-2020 wraz z Regulaminem naboru kandydatów na ekspertów RPO WiM 2014-2020 oraz wzorami do...http://rpo.14-20.warmia.mazury.pl//artykul/1884/nabor-kandydatow-na-ekspertow-w-dziedzinie-instrumenty-finansowe Tue, 28 Mar 2017 07:33:15 +0200 Nabory Lista projektów wybranych do dofinansowania w konkursie Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe (1 typ) 2017-03-2727 marca 2017 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził listę rankingową wszystkich wniosków podlegających ocenie formalnej i merytorycznej w ramach Komisji Oceny Projektów dla konkursu nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-007/16. ...http://rpo.14-20.warmia.mazury.pl//artykul/1897/lista-projektow-wybranych-do-dofinansowania-w-konkursie-rozwoj-ksztalcenia-i-szkolenia-zawodowego-–-projekty-konkursowe-1-typ Mon, 27 Mar 2017 13:37:52 +0200 Ogłoszenia i wyniki naborów Zaktualizowany Wykaz kandydatów na ekspertów RPO WiM 2014–2020 2017-03-2727 marca 2017 r. Zarząd Województwa zaktualizował Wykaz kandydatów na ekspertów RPO WiM 2014–2020. Do Wykazu wpisano 12 nowych kandydatów na ekspertów w dziedzinach: znajomość Strategii Rozwoju Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego/Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, instrumenty finansowe (ekspert ds. wyboru podmiotu pełniącego funkcję menedżera Funduszu funduszy) , infrastruktura B+R , technologie informacyjno-komunikacyjne , inwestycje w MŚP. ...http://rpo.14-20.warmia.mazury.pl//artykul/1894/zaktualizowany-wykaz-kandydatow-na-ekspertow-rpo-wim-2014–2020 Mon, 27 Mar 2017 12:53:59 +0200 Prawo i dokumenty W lipcu planujemy dodatkowe cztery konkursy! – aktualizacja harmonogramu naborów 2017-03-2727 marca 2017 r. Zarząd Województwa zaktualizował Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na 2017 rok. Zmiany dotyczą dodania czterech nowych naborów w: Poddziałaniu 1.4.2 Pakietowanie produktów i usług schemat A (lipiec); Poddziałaniu 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych (lipiec); Poddziałaniu 4.3.2 Efektywność energetyczna w budynkach mieszkalnych (lipiec); Poddziałaniu 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz za...http://rpo.14-20.warmia.mazury.pl//artykul/1895/w-lipcu-planujemy-dodatkowe-cztery-konkursy-–-aktualizacja-harmonogramu-naborow Mon, 27 Mar 2017 12:53:11 +0200 Wydarzenia Konsultacje społeczne regulaminu konkursu 11.1.3 2017-03-27Zapraszamy do zgłaszania uwag do projektu Regulaminu konkursu nr RPWM.11.01.03-IZ.00-28-001/17 (konkurs ZIT Ełk). W ramach konkursu możliwe jest otrzymanie dofinansowania na realizację typu projektu: Wsparcie dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym poprzez finansowanie funkcjonowania podmiotów integracji społecznej tj. CIS, KIS, ZAZ oraz podmioty działające na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej (których podstawowym zadaniem nie jest działalność gospodarcza), z wyjątk...http://rpo.14-20.warmia.mazury.pl//artykul/1893/konsultacje-spoleczne-regulaminu-konkursu-1113 Mon, 27 Mar 2017 11:10:45 +0200 Wydarzenia Nowy konkurs dotyczący aktywizacji społecznej i zawodowej osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym 2017-03-2415 085 336,11 złotych - to ogólna pula środków przeznaczonych do dofinanowania projektów w konkursie 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym. W konkursie przewidziano 2 typy wsparci: TYP 1 projektu: Wsparcie dla osób, rodzin lub otoczenia osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji o charakterze: społecznym, zawodowym, edukacyjnym, zdrowotnym. TYP 2 projektu...http://rpo.14-20.warmia.mazury.pl//artykul/1880/nowy-konkurs-dotyczacy-aktywizacji-spolecznej-i-zawodowej-osob-wykluczonych-oraz-zagrozonych-wykluczeniem-spolecznym Fri, 24 Mar 2017 07:58:13 +0100 Konkursy