Serwis Regionalnego Programu Województwa Warmińsko-Mazurskiego http://rpo.14-20.warmia.mazury.pl/ Wiadomości z serwisu Regionalnego Programu Województwa Warmińsko-Mazurskiego pl Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Fri, 24 Feb 2017 15:34:27 +0100 iadomości z serwisu Regionalnego Programu Województwa Warmińsko-Mazurskiego http://rpo.14-20.warmia.mazury.pl//gfx/logo_rpo.png http://rpo.14-20.warmia.mazury.pl/ 613 82 Zmiana Regulaminu konkursu RPWM.01.05.01-IP.03-28-001/16 2017-02-2423 lutego 2017 r. Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie przyjął zmianę Regulamin konkursu RPWM.01.05.01-IP.03-28-001/16, Poddziałanie 1.5.1, Wdrożenie wyników prac B+R, Działanie 1.5 Nowoczesne firmy Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w zakresie: -        § 7 ust. 4 Regulaminu, dotyczy zmiany orientacyjnego terminu rozstrzygnięcia konkursu z maja 2017 r. na czerwiec...http://rpo.14-20.warmia.mazury.pl//artykul/1756/zmiana-regulaminu-konkursu-rpwm010501-ip03-28-00116 Fri, 24 Feb 2017 15:34:27 +0100 Prawo i dokumenty Nowe nabory ogłoszone 2017-02-23

Sprawdź najnowsze planowane konkursy

http://rpo.14-20.warmia.mazury.pl//artykul/1749/nowe-nabory-ogloszone Thu, 23 Feb 2017 12:10:46 +0100 Konkursy
Inwestycje w społeczeństwo 2017-02-22Blisko 3,9 mln zł mają wartość projekty, których celem jest nauka umiejętności zawodowych oraz zapewnienie profesjonalnego wsparcia osobom doświadczającym trudności na polu społecznym i zawodowym. W czwartek 23 lutego marszałek Gustaw Marek Brzezin podpisze umowy na realizację czterech przedsięwzięć. Pomocą zostaną objęci mieszkańcy gmin: Wydminy, Lubawa, Kalinowo, Prostki i Stare Juchy, a także powiatów mrągowskiego, nidzickiego, ostródzkiego oraz olsztyńskiego. Dofinansowanie projektów z...http://rpo.14-20.warmia.mazury.pl//artykul/1743/inwestycje-w-spoleczenstwo Wed, 22 Feb 2017 13:35:14 +0100 Wydarzenia Podręcznik Beneficjenta SL2014 wersja 2.0 2017-02-22Prezentujemy Podręcznik Beneficjenta SL2014 dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (wersja 2.0).   Zmiany Podręcznika Beneficjenta w stosunku do wersji 1.0 w części opracowanej przez Ministerstwo Rozwoju obejmują m.in.: - dodanie nowego rozdziału: „Monitorowanie IF”, który opisuje funkcjonalność systemu umożliwiającą monitorowanie postępu realizacji projektów w ramach instrumentów finansowych, - dodanie licznych s...http://rpo.14-20.warmia.mazury.pl//artykul/1742/podrecznik-beneficjenta-sl2014-wersja-20 Wed, 22 Feb 2017 13:14:29 +0100 Konkursy Konsultacje społeczne Regulaminu konkursu Poddziałania 11.1.1 2017-02-22

Konsultacje społeczne Regulaminu konkursu Poddziałania 11.1.1 na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, w 100% przeznaczonego dla osób z niepełnosprawnościami. 

http://rpo.14-20.warmia.mazury.pl//artykul/1738/konsultacje-spoleczne-regulaminu-konkursu-poddzialania-1111 Wed, 22 Feb 2017 11:35:39 +0100 Wydarzenia
Mobilne Punkty Informacyjne w marcu 2017-02-22W marcu nasi konsultanci odwiedzą:    3 marca 2017r. Urząd Miejski w Białej Piskiej Plac A. Mickiewicza 25, 12-230 Biała Piska Godziny dyżuru: 08:45-12:45   10 marca 2017r. Urząd Miasta i Gminy Ruciane Nida Aleja Wczasów 4, 12-220 Ruciane Nida Godziny dyżuru: 10:00-13:00   15 marca 2017r. Miejska Biblioteka Publiczna w Braniewie  ul. Katedralna 7, 14-500 Braniewo Godziny dyżuru: 10:00-13:00   17 marca 2017r.  ...http://rpo.14-20.warmia.mazury.pl//artykul/1737/mobilne-punkty-informacyjne-w-marcu Wed, 22 Feb 2017 10:25:53 +0100 Wydarzenia Obligatoryjny program szkolenia dla oceniających projekty w ramach RPO WiM 2014-2020 2017-02-20Zgodnie z „Wytycznymi w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020” Instytucja Koordynująca Umowę Partnerstwa w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) udostępniła na platformie e-learningowej dla osób oceniających projekty współfinansowane z EFS dodatkowe szkolenia obligatoryjne. Platforma Oceniających Projekty (POP EFS) jest dostępna pod adresem www.eksperci.efs.gov.pl. W związku z powyższym, z dniem 22 lutego 2017 r. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operac...http://rpo.14-20.warmia.mazury.pl//artykul/1716/obligatoryjny-program-szkolenia-dla-oceniajacych-projekty-w-ramach-rpo-wim-2014-2020 Tue, 21 Feb 2017 10:45:00 +0100 Nabory Jak promować projekt? 2017-02-20Zaczynasz realizację projektu i zastanawiasz się jak go promować? Z pomocą przychodzi nasz mały poradnik. W zakładce Poznaj zasady promowania projektu znajdziesz niezbędne informacje dotyczące oznaczenia unijnego, jak i gdzie umieszczać informacje o dofinansowaniu oraz jak oznaczać projekty dofinansowane z wielu programów lub funduszy.   Zanim zaczniesz realizację projektu, koniecznie zapoznaj się z tymi informacjami!     ...http://rpo.14-20.warmia.mazury.pl//artykul/1718/jak-promowac-projekt Mon, 20 Feb 2017 12:31:04 +0100 Promocja Lista wniosków zakwalifikowanych do etapu oceny merytorycznej konkurs nr RPWM.02.04.01-IZ-00-28-008/16. 2017-02-1717 lutego 2017 r. zakończono etap oceny formalnej wniosków o dofinansowanie złożonych w odpowiedzi na konkurs nr RPWM.02.04.01-IZ-00-28-008/16. Ocena merytoryczna rozpocznie się 20 lutego 2017 r. ...http://rpo.14-20.warmia.mazury.pl//artykul/1715/lista-wnioskow-zakwalifikowanych-do-etapu-oceny-merytorycznej-konkurs-nr-rpwm020401-iz-00-28-00816 Fri, 17 Feb 2017 15:26:44 +0100 Konkursy Lista wniosków zakwalifikowanych do etapu oceny merytorycznej konkursu 2.4.1 2017-02-1717 lutego 2017r. zakończono ocenę formalną wniosków o dofinasowanie złożonych w odpowiedzi na konkurs nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-012/16.  Ocena formalna rozpocznie się 20 lutego 2017r. ...http://rpo.14-20.warmia.mazury.pl//artykul/1713/lista-wnioskow-zakwalifikowanych-do-etapu-oceny-merytorycznej-konkursu-241 Fri, 17 Feb 2017 14:55:15 +0100 Konkursy