Serwis Regionalnego Programu Województwa Warmińsko-Mazurskiego http://rpo.14-20.warmia.mazury.pl/ Wiadomości z serwisu Regionalnego Programu Województwa Warmińsko-Mazurskiego pl Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Mon, 17 Jul 2017 12:04:23 +0200 iadomości z serwisu Regionalnego Programu Województwa Warmińsko-Mazurskiego http://rpo.14-20.warmia.mazury.pl//gfx/logo_rpo.png http://rpo.14-20.warmia.mazury.pl/ 613 82 Olsztyński projekt wśród finalistów RegioStars 2017 2017-07-17

Trzy projekty z Polski, w tym jeden z Warmii i Mazur, znalazły się wśród finalistów konkursu RegioStars 2017, organizowanego corocznie przez Komisję Europejską dla innowacyjnych działań dofinansowanych z Funduszy Europejskich.

http://rpo.14-20.warmia.mazury.pl//artykul/2460/olsztynski-projekt-wsrod-finalistow-regiostars-2017 Mon, 17 Jul 2017 12:04:23 +0200 Konkursy
Jakich błędów unikać przy wypełnianiu wniosku 2017-07-14Chcesz, aby Twoje wnioski o dofinanoswanie pozbawione były błędów? Sprawdź nasze podpowiedzi czego unikać i na co zwrócić uwagę przy wypełnianiu dokumentów. Zobacz ułatwienia w aplikowaniu o pieniądze z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020. ...http://rpo.14-20.warmia.mazury.pl//artykul/2457/jakich-bledow-unikac-przy-wypelnianiu-wniosku Fri, 14 Jul 2017 10:34:54 +0200 Nabory Aktualizacja Szczegółowego opisu osi priorytetowej Infrastruktura transportowa 2017-07-13 Informujemy, że 10 lipca br. został zmieniony Szczegółowy opis osi priorytetowej: Oś 7 Infrastruktura transportowa, wykaz zmian Aktualne informacje na temat Osi priorytetowych znajdziesz w zakładce: Zapoznaj się z prawem i dokumentami.   ...http://rpo.14-20.warmia.mazury.pl//artykul/2452/aktualizacja-szczegolowego-opisu-osi-priorytetowej-infrastruktura-transportowa Thu, 13 Jul 2017 12:29:36 +0200 Prawo i dokumenty Aktualizacja instrukcji multimedialnej dla beneficjentów korzystających z SL2014 2017-07-13Dostępna jest już zaktualizowana instrukcja multimedialna dla beneficjentów korzystających z SL2014. Zapraszamy do korzystania.   Instrukcja multimedialna w języku polskim Instrukcja multimedialna w języku angielskim ...http://rpo.14-20.warmia.mazury.pl//artykul/2450/aktualizacja-instrukcji-multimedialnej-dla-beneficjentow-korzystajacych-z-sl2014 Thu, 13 Jul 2017 08:41:52 +0200 Prawo i dokumenty Odwołanie Mobilnego Punktu Informacyjnego w Węgorzewie 2017-07-13Uwaga! Spotkanie z konsultantem z Mobilnego Punktu Informacyjnego, które miało odbyć się 14 lipca br. w Urzędzie Miejskim w Węgorzewie zostało odwołane. ...http://rpo.14-20.warmia.mazury.pl//artykul/2449/odwolanie-mobilnego-punktu-informacyjnego-w-wegorzewie Thu, 13 Jul 2017 08:35:44 +0200 Wydarzenia Mobilne Punkty Informacyjne w lipcu 2017-06-21W lipcu nasi konsultanci odwiedzą:    5 lipca 2017 r. Urząd Miasta w Dobrym Mieście ul. Warszawska 14, 11-040 Dobre Miasto Godziny dyżuru: 09:00-13:00   10 lipca 2017 r. Urząd Gminy Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie Gierzwałd 33, 14-107 Gierzwałd Godziny dyżuru: 10:00-13:00   10 lipca 2017 r. Urząd Miejski w Jezioranach Plac Zamkowy 4, 11-320 Jeziorany Godziny dyżuru: 09:00-13:30   12 lipca 2017 r.  Biblioteka P...http://rpo.14-20.warmia.mazury.pl//artykul/2329/mobilne-punkty-informacyjne-w-lipcu Thu, 13 Jul 2017 08:05:08 +0200 Wydarzenia Nabór uzupełniający do Grup Roboczych ds. Krajowej Inteligentnej Specjalizacji 2017-07-06Informujemy, że Ministerstwo Rozwoju uruchomiło nabór uzupełniający do Grup Roboczych ds. Krajowej Inteligentnej Specjalizacji związany z potrzebą uzupełnienia składów osobowych poszczególnych Grup wybranych specjalizacji. Liczymy na Państwa zainteresowanie i zaangażowanie w celu zwiększenia udziału przedstawicieli województwa warmińsko-mazurskiego  w świadomej partycypacji w życiu społeczno-gospodarczym.   Szczegółowe informacje nt. naboru znajdują się na stronie internetowej Min...http://rpo.14-20.warmia.mazury.pl//artykul/2424/nabor-uzupelniajacy-do-grup-roboczych-ds-krajowej-inteligentnej-specjalizacji Thu, 06 Jul 2017 14:04:01 +0200 Nabory Interpretacja zapisów Regulaminu konkursu z Poddziałania 2.3.2 Rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych osób dorosłych 2017-07-06W związku z licznymi pytaniami oraz wątpliwościami interpretacyjnymi Regulaminu konkursu RPWM.02.03.02-IZ.00-28-001/17 przedstawiamy komunikat dotyczący grupy docelowej oraz diagnozy   Z uwagi na popytowy charakter konkursu, który umożliwia każdej zainteresowanej osobie (wpisującej się w definicję zawartą w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych) udział w projekcie, Wnioskodawca nie jest w stanie na etapie sporządzania wniosku, przedstawić szczegółowej diagnozy grupy docelowej. W zwią...http://rpo.14-20.warmia.mazury.pl//artykul/2423/interpretacja-zapisow-regulaminu-konkursu-z-poddzialania-232-rozwoj-kompetencji-i-umiejetnosci-zawodowych-osob-doroslych Thu, 06 Jul 2017 14:00:53 +0200 Konkursy Lista projektów skierowanych do oceny merytorycznej oraz informacje o dalszym przebiegu działań w naborze 2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej 2017-07-06

Lista projektów skierowanych do etapu oceny merytorycznej – 06.07.2017 r.

http://rpo.14-20.warmia.mazury.pl//artykul/2420/lista-projektow-skierowanych-do-oceny-merytorycznej-oraz-informacje-o-dalszym-przebiegu-dzialan-w-naborze-21-zapewnienie-rownego-dostepu-do-wysokiej-jakosci-edukacji-przedszkolnej Thu, 06 Jul 2017 10:17:08 +0200 Prawo i dokumenty
Angażowanie nauczycieli w projektach edukacyjnych 2017-07-06Przedstawiamy stanowisko Ministerstwa Rozwoju i Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczące angażowania nauczycieli w projektach edukacyjnych oraz zestawienie najczęściej pojawiających się pytań i odpowiedzi przy konkursach z Poddziałania 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe (RPWM.02.04.01-IZ.00-28-002/17, RPWM.02.04.01-IZ.00-28-003/17, RPWM.02.04.01-IZ.00-28-004/17, RPWM.02.04.01-IZ.00-28-005/17).   Stanowisko MR i i MEN dotyczące angażowania nauczyc...http://rpo.14-20.warmia.mazury.pl//artykul/2418/angazowanie-nauczycieli-w-projektach-edukacyjnych Thu, 06 Jul 2017 09:34:00 +0200 Prawo i dokumenty