Serwis Regionalnego Programu Województwa Warmińsko-Mazurskiego http://rpo.14-20.warmia.mazury.pl/ Wiadomości z serwisu Regionalnego Programu Województwa Warmińsko-Mazurskiego pl Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Tue, 27 Jun 2017 13:11:28 +0200 iadomości z serwisu Regionalnego Programu Województwa Warmińsko-Mazurskiego http://rpo.14-20.warmia.mazury.pl//gfx/logo_rpo.png http://rpo.14-20.warmia.mazury.pl/ 613 82 Odwołanie naboru 11.2.1 Ułatwienie dostępu do usług zdrowotnych 2017-06-27Informujemy o odwołaniu naboru w Poddziałaniu 11.2.1 Ułatwienie dostępu do usług zdrowotnych – projekty konkursowe planowanego na wrzesień br. Odwołanie naboru związane jest z koniecznością aktualizacji Programu polityki zdrowotnej województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2017–2019 w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV), m.in. w zakresie okresu realizacji Programu, populacji kwalifikującej się do włączenia do programu/adresatów programu, aktualizacji wskaźni...http://rpo.14-20.warmia.mazury.pl//artykul/2362/odwolanie-naboru-1121-ulatwienie-dostepu-do-uslug-zdrowotnych Tue, 27 Jun 2017 13:11:28 +0200 Konkursy Uzupełnienie komunikatu dotyczącego aktualizacji Regulaminu konkursu Działania 4.1 2017-06-27Uchwałą Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego nr 37/518/17/V z 20.06.2017 r. zmianie uległy także zapisy Regulaminu nr RPWM.04.01.00-IP.02-28-001/17 w następującym zakresie: § 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie: Ogłoszenie konkursu następuje w terminie co najmniej 30 dni przed planowanym rozpoczęciem naboru wniosków, tj. dnia 28 lutego 2017 r. Nabór wniosków nastąpi w terminie: od 31 marca 2017 r. (dzień otwarcia naboru) do 31 sierpnia 2017 r. (dzień zamknięcia naboru). § 7 ust. 4 otrzym...http://rpo.14-20.warmia.mazury.pl//artykul/2356/uzupelnienie-komunikatu-dotyczacego-aktualizacji-regulaminu-konkursu-dzialania-41 Tue, 27 Jun 2017 07:59:48 +0200 Prawo i dokumenty Pobudzanie naukowej wyobraźni 2017-06-26Pod koniec lipca samorząd województwa warmińsko-mazurskiego ogłosi konkurs na infrastrukturę edukacyjną, dzięki czemu mają powstać instytucje popularyzujące naukę i innowacje. Do podziału jest ponad 20 mln zł. W tym konkursie będą mogły wystartować samorządy i instytucje prowadzące działalność edukacyjną. - Dofinansowanie można będzie otrzymać na budowę obiektów upowszechniających naukę, dzięki którym możliwa będzie realizacja nowoczesnych usług edukacyjnych poza systemem szkolnictwa – mów...http://rpo.14-20.warmia.mazury.pl//artykul/2351/pobudzanie-naukowej-wyobrazni Mon, 26 Jun 2017 13:53:35 +0200 Konkursy Aktualizacja Harmonogramu naborów wniosków. Sprawdź zmiany 2017-06-26Informujemy o zmianach w Harmonogramie naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 na 2017 rok. Aktualizacja polega na odwołaniu zaplanowanego na październik naboru w Poddziałaniu 11.2.2 Ułatwienie dostępu do usług zdrowotnych – projekt ZIT Olsztyn. Zmiany w Harmonogramie naborów wniosków obowiązują od 26 czerwca 2017 r. ...http://rpo.14-20.warmia.mazury.pl//artykul/2349/aktualizacja-harmonogramu-naborow-wnioskow-sprawdz-zmiany Mon, 26 Jun 2017 12:11:14 +0200 Prawo i dokumenty Mobilne Punkty Informacyjne w lipcu 2017-06-21W lipcu nasi konsultanci odwiedzą:    5 lipca 2017 r. Urząd Miasta w Dobrym Mieście ul. Warszawska 14, 11-040 Dobre Miasto Godziny dyżuru: 09:00-13:00   10 lipca 2017 r. Urząd Gminy Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie Gietrzwałd 33, 14-107 Gietrzwałd Godziny dyżuru: 10:00-13:00   10 lipca 2017 r. Urząd Miejski w Jezioranach Plac Zamkowy 4, 11-320 Jeziorany Godziny dyżuru: 09:00-13:30   12 lipca 2017 r.  Biblioteka...http://rpo.14-20.warmia.mazury.pl//artykul/2329/mobilne-punkty-informacyjne-w-lipcu Mon, 26 Jun 2017 12:08:49 +0200 Wydarzenia Ogłosiliśmy nowy konkurs dla przedsiębiorstw z Poddziałania 1.4.2 Pakietowanie produktów i usług – schemat A 2017-06-22 Ogłaszamy nowy nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja/poddziałania 1.4.2 Pakietowanie produktów i usług – schemat A.   Wnioski mogą składać:   przedsiębiorstwa (wyłącznie MŚP) grupy przedsiębiorstw – wyłącznie MŚP (w tym porozumienia, sieci, konsorcja)     Przewidziane do wsparcia typy projektów: Schemat A – system mazurskich kart turystycznych w systemie „sail pass” Wsparcie prz...http://rpo.14-20.warmia.mazury.pl//artykul/2340/oglosilismy-nowy-konkurs-dla-przedsiebiorstw-z-poddzialania-142-pakietowanie-produktow-i-uslug-–-schemat-a Fri, 23 Jun 2017 08:55:26 +0200 Konkursy Podpisane umowy z poddziałania 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym 2017-06-22Informujemy, że wszyscy wybrani do dofinansowania beneficjenci w ramach konkursu RPWM.11.01.01-IZ.00-28-006/16 podpisali już umowy. Łączna wartość unijnego dofinansowania wyniosła 4 992 802,81 złotych. Lista podpisanych umów   Poddziałanie: 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym, 1 typ projektu: wsparcie dla osób, rodzin lub otoczenia osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentó...http://rpo.14-20.warmia.mazury.pl//artykul/2339/podpisane-umowy-z-poddzialania-1111-aktywizacja-spoleczna-i-zawodowa-osob-wykluczonych-oraz-zagrozonych-wykluczeniem-spolecznym Thu, 22 Jun 2017 13:59:12 +0200 Wydarzenia Zmiana alokacji w naborze w Poddziałaniu 9.3.3 Instytucje popularyzujące naukę i innowacje Schemat A 2017-06-21Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 informuje o zmniejszeniu alokacji na planowany w lipcu br. konkurs w Poddziałaniu 9.3.3 Instytucje popularyzujące naukę i innowacje Schemat A. Aktualna, orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 5 000 000 euro. Zmniejszenie alokacji jest efektem zakończenia prac nad propozycją zmian Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-...http://rpo.14-20.warmia.mazury.pl//artykul/2326/zmiana-alokacji-w-naborze-w-poddzialaniu-933-instytucje-popularyzujace-nauke-i-innowacje-schemat-a Wed, 21 Jun 2017 15:10:43 +0200 Prawo i dokumenty Aktualizacja Regulaminów konkursów w osiach Efektywność energetyczna oraz Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów 2017-06-2120 czerwca 2017 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził aktualizację Regulaminu konkursów w osi 4 i 5 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Zmianie uległy Regulaminy konursów: RPWM.04.01.00-IP.02-28-001/17 RPWM.04.01.00-IP.02-28-002/16 RPWM.04.02.00-IP.02-28-001/17 RPWM.04.02.00-IP.02-28-002/16 RPWM.05.01.00-IP.02-28-001/17 RPWM.05.02.00-IP.02-28-001/17 RPWM.05.03.00-IP.02-28-001/17 ...http://rpo.14-20.warmia.mazury.pl//artykul/2316/aktualizacja-regulaminow-konkursow-w-osiach-efektywnosc-energetyczna-oraz-srodowisko-przyrodnicze-i-racjonalne-wykorzystanie-zasobow Wed, 21 Jun 2017 13:15:33 +0200 Prawo i dokumenty Jak otrzymać dofinansowanie z Funduszy Europejskich? 2017-06-16

ZAPRASZAMY NA WARSZTATY KONSULTACYJNE

http://rpo.14-20.warmia.mazury.pl//artykul/2303/jak-otrzymac-dofinansowanie-z-funduszy-europejskich Fri, 16 Jun 2017 15:04:12 +0200 Szkolenia i konferencje