Serwis Regionalnego Programu Województwa Warmińsko-Mazurskiego http://rpo.14-20.warmia.mazury.pl/ Wiadomości z serwisu Regionalnego Programu Województwa Warmińsko-Mazurskiego pl Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Tue, 22 Aug 2017 13:16:52 +0200 iadomości z serwisu Regionalnego Programu Województwa Warmińsko-Mazurskiego http://rpo.14-20.warmia.mazury.pl//gfx/logo_rpo.png http://rpo.14-20.warmia.mazury.pl/ 613 82 Rozstrzygnięcie konkursu z poddziałania 9.1.1 Rozwój specjalistycznych usług medycznych 2017-08-22Lista projektów wybranych do dofinansowania w konkursie nr RPWM.09.01.01-IZ.00-28-001/16 jest już dostępna na stronie naboru   Lista wniosków Skład Komisji Oceny Projektów     ...http://rpo.14-20.warmia.mazury.pl//artykul/2623/rozstrzygniecie-konkursu-z-poddzialania-911-rozwoj-specjalistycznych-uslug-medycznych Tue, 22 Aug 2017 13:16:52 +0200 Konkursy Aktualizacja Szczegółowego opisu osi priorytetowej 7 2017-08-2222 sierpnia 2017 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyjął aktualizację Szczegółowego opisu osi priorytetowej 7 Infrastruktura transportowa. ...http://rpo.14-20.warmia.mazury.pl//artykul/2622/aktualizacja-szczegolowego-opisu-osi-priorytetowej-7 Tue, 22 Aug 2017 12:58:29 +0200 Konkursy Konferencja „Wsparcie dla przedsiębiorców ze środków UE” z udziałem Marszałka Gustawa Marka Brzezina 2017-08-11Wraz z organizatorami – Urzędem Miasta Iławy oraz Iławską Izbą Gospodarczą – zapraszamy na konferencję „Wsparcie dla przedsiębiorców ze środków Unii Europejskiej”, która odbędzie się 24 sierpnia 2017 r. (czwartek), o godz. 10.00 w sali sesyjnej Ratusza Miejskiego w Iławie W programie: 10.00–10.20    Otwarcie konferencji Gustaw Marek Brzezin, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego 10.20–10.40    Możliwości  dofinansowania przedsiębiorstw ze...http://rpo.14-20.warmia.mazury.pl//artykul/2563/konferencja-wsparcie-dla-przedsiebiorcow-ze-srodkow-ue-z-udzialem-marszalka-gustawa-marka-brzezina Tue, 22 Aug 2017 09:59:38 +0200 Wydarzenia Komunikat w sprawie złożonych wniosków w konkursach z poddziałania 2.4.1 2017-08-18Informujemy, iż w odpowiedzi na konkurs RPWM.02.04.01-IZ.00-28-004/17 (Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - żywność wysokiej jakości) oraz RPWM.02.04.01-IZ.00-28-005/17 (Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - produkcja i obsługa specjalistycznych maszyn i urządzeń) nie wpłynął żaden wniosek o dofinansowanie projektu. ...http://rpo.14-20.warmia.mazury.pl//artykul/2606/komunikat-w-sprawie-zlozonych-wnioskow-w-konkursach-z-poddzialania-241 Mon, 21 Aug 2017 11:41:36 +0200 Konkursy Obligatoryjny program szkolenia dla oceniających projekty w ramach RPO WiM 2014–2020 2017-08-16

sdfasd

http://rpo.14-20.warmia.mazury.pl//artykul/2562/obligatoryjny-program-szkolenia-dla-oceniajacych-projekty-w-ramach-rpo-wim-2014–2020 Wed, 16 Aug 2017 12:46:24 +0200 Szkolenia i konferencje
Wyniki naborów z Działania 10.4 2017-08-11Znamy już wyniki trzech konkursów z Działania 10.4 Pomoc w powrocie lub wejściu na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3. Dofinansowanie otrzymają: w subregionie olsztyńskim w subregionie elbląskim w subregionie ełckim Skład Komisji Oceny Projektów.     ...http://rpo.14-20.warmia.mazury.pl//artykul/2569/wyniki-naborow-z-dzialania-104 Fri, 11 Aug 2017 14:22:38 +0200 Ogłoszenia i wyniki naborów Nabory pozakonkursowe z Osi 12 Pomoc techniczna 2017-08-11Ogłosiliśmy właśnie trzy nabory z Osi 12: Działania 12.1 Wsparcie procesu przygotowania, wdrażania, monitorowania i kontroli Działania 12.2 Działania w zakresie ewaluacji i badań Działania 12.3 Działania informacyjne i promocyjne Wnioski można składać od 16 sierpnia do 31 września 2017 r.   Pytania prosimy kierować na adres e-mail: a.czajkowska@warmia.mazury.pl, tel. 89 521 93 74 ...http://rpo.14-20.warmia.mazury.pl//artykul/2547/nabory-pozakonkursowe-z-osi-12-pomoc-techniczna Fri, 11 Aug 2017 09:22:26 +0200 Wydarzenia Lista projektów skierowanych do etapu negocjacji, II tura – konkurs nr RPWM.02.01.00-IZ.00-28-001/17 2017-08-10Informujemy, że w dniach 17.07.2017 r. – 28.07.2017 r. ocenie merytorycznej w ramach konkursu nr RPWM.02.01.00-IZ.00-28-001/17 podlegało 11 wniosków, z których 8 zostało skierowanych do etapu negocjacji. Lista projektów skierowanych do negocjacji   Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce naboru. ...http://rpo.14-20.warmia.mazury.pl//artykul/2556/lista-projektow-skierowanych-do-etapu-negocjacji-ii-tura-–-konkurs-nr-rpwm020100-iz00-28-00117 Thu, 10 Aug 2017 14:57:38 +0200 Konkursy Konsultacje społeczne regulaminu konkursu nr RPWM.11.01.01-IZ.00-28-004/17 2017-08-09

Konsultacje Regulaminu konkursu z Poddziałania 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym.      

http://rpo.14-20.warmia.mazury.pl//artykul/2548/konsultacje-spoleczne-regulaminu-konkursu-nr-rpwm110101-iz00-28-00417 Wed, 09 Aug 2017 13:36:30 +0200 Wydarzenia
Konsultacje społeczne regulaminu konkursu nr RPWM.10.07.00-IZ.00-28-003/17 2017-08-08

Konsultacje społeczne Regulaminu konkursu w ramach Działania 10.7 Aktywne i zdrowe starzenie się, typ projektu: Opracowanie i/lub wdrożenie programów zdrowotnych z uwzględnieniem rehabilitacji medycznej.

http://rpo.14-20.warmia.mazury.pl//artykul/2544/konsultacje-spoleczne-regulaminu-konkursu-nr-rpwm100700-iz00-28-00317 Tue, 08 Aug 2017 07:43:08 +0200 Wydarzenia