Serwis Regionalnego Programu Województwa Warmińsko-Mazurskiego http://rpo.14-20.warmia.mazury.pl/ Wiadomości z serwisu Regionalnego Programu Województwa Warmińsko-Mazurskiego pl Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Wed, 25 Apr 2018 09:34:17 +0200 iadomości z serwisu Regionalnego Programu Województwa Warmińsko-Mazurskiego http://rpo.14-20.warmia.mazury.pl//gfx/logo_rpo.png http://rpo.14-20.warmia.mazury.pl/ 613 82 Mobilne Punkty Informacyjne w maju 2018-04-25Podczas Mobilnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich konsultanci świadczą bezpłatne oraz dostępne dla każdego usługi: · ocenią, czy Twój pomysł na projekt ma szansę otrzymać dotację lub preferencyjną pożyczkę z Funduszy Europejskich, · przypiszą Twój pomysł do konkretnego priorytetu i działania w programie finansowanym z Funduszy, · poinformują o warunkach, kryteriach i procedurach przyznania dotacji, · przedstawią „krok po kroku” proces ubiegania się o dofinansowanie, ...http://rpo.14-20.warmia.mazury.pl//artykul/3980/mobilne-punkty-informacyjne-w-maju Wed, 25 Apr 2018 09:34:17 +0200 Konkursy Kolejne unijne pieniądze trafią do regionu 2018-04-24Jutro w Olsztynie zostaną podpisane kolejne umowy na dofinansowanie projektów ze środków unijnych.   13 umów dotyczy rozbudowy i modernizacji instytucji kultury, jedna – infrastruktury drogowej w powiecie elbląskim, dwie infrastruktury dydaktycznej szkół wyższych. Gminy  Reszel, Górowo Iławeckie, Nidzica i Bisztynek otrzymają środki na rewitalizację obszarów miejskich. Wartość podpisywanych umów to ponad 116 mln zł, wysokość unijnego dofinansowania – 86 mln zł. ...http://rpo.14-20.warmia.mazury.pl//artykul/3993/kolejne-unijne-pieniadze-trafia-do-regionu Tue, 24 Apr 2018 09:01:23 +0200 Wydarzenia Aktualizacja Szczegółowego opisu osi priorytetowych 2018-04-2323 kwietnia 2018 roku Zarząd Województwa zatwierdził aktualizację Szczegółowego opisu osi priorytetowych: Oś 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur Oś 3 Cyfrowy region Oś 4 Efektywność energetyczna Oś 8 Obszary wymagające rewitalizacji Oś 11 Włączenie społeczne ...http://rpo.14-20.warmia.mazury.pl//artykul/3990/aktualizacja-szczegolowego-opisu-osi-priorytetowych Mon, 23 Apr 2018 15:22:10 +0200 Prawo i dokumenty Lista wniosków zakwalifikowanych do etapu oceny formalnej w konkursie Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe (1 typ) 2018-04-2323 kwietnia 2018 r. zakończyliśmy weryfikację warunków formalnych wniosków o dofinansowanie złożonych w konkursie nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-001/18. Przedstawiamy listę wniosków, które zostały zakwalifikowane do etapu oceny formalnej w ramach przedmiotowego konkursu. Ocena formalna rozpoczyna się 23 kwietnia 2018 r. ...http://rpo.14-20.warmia.mazury.pl//artykul/3986/lista-wnioskow-zakwalifikowanych-do-etapu-oceny-formalnej-w-konkursie-rozwoj-ksztalcenia-i-szkolenia-zawodowego-–-projekty-konkursowe-1-typ Mon, 23 Apr 2018 14:06:47 +0200 Nabory Webinaria dla MŚP 2018-04-19Jesteś przedsiębiorcą, który chce rozwijać firmę współpracując z rynkami zagranicznymi? Chcesz dostosować ofertę swojego przedsiębiorstwa do rynków zagranicznych, ale brakuje Ci pieniędzy? To jest szkolenie dla Ciebie! Nie wychodząc z firmy, biura czy domu, dowiesz się na bezpłatnym szkoleniu on-line, jak uzyskać fundusze na wparcie dla Twojej firmy.    Temat webinarium: Dotacje dla MŚP na ekspansję zagraniczną. Rozmówca: Anna Szymanowska, zastępca dyrektora Wydziału Wdraża...http://rpo.14-20.warmia.mazury.pl//artykul/3977/webinaria-dla-msp Mon, 23 Apr 2018 07:07:03 +0200 Szkolenia i konferencje Czekamy na Twoje zgłoszenie do Dni Otwartych Funduszy Europejskich 2018-04-11   Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego serdecznie zaprasza do udziału w V edycji Dni Otwartych Funduszy Europejskich (DOFE), która odbędzie się w dniach 11–13 maja 2018 r. Jeśli jesteś beneficjentem RPO WiM 2014–2020 lub 2007–2013 i zrealizowałeś ciekawy projekt, otwórz swoją siedzibę lub udostępnij za darmo bądź ze zniżką to, co oferujesz na co dzień. Dołącz swój pomysł do setek wydarzeń w całej Polsce. Udział w Dniach Otwartych to także świetna okazja...http://rpo.14-20.warmia.mazury.pl//artykul/3945/czekamy-na-twoje-zgloszenie-do-dni-otwartych-funduszy-europejskich Thu, 19 Apr 2018 14:16:08 +0200 Wydarzenia Aktualizacja Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji 2018-04-13

w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn

http://rpo.14-20.warmia.mazury.pl//artykul/3952/aktualizacja-wytycznych-w-zakresie-realizacji-zasady-rownosci-szans-i-niedyskryminacji Tue, 17 Apr 2018 12:21:46 +0200 Wydarzenia
Bezpłatne spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców 2018-04-13Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne na temat  możliwości aplikowania o środki unijne w konkursach: Poddziałania 1.4.2 Schemat B Pakietowanie produktów i usług oraz Poddziałania 1.4.4 Internacjonalizacja MŚP RPO WiM 2014–2020.    Spotkanie odbędzie się 25 kwietnia 2018 r. w godz. 10.00 – 12.30 w siedzibie Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie, Plac gen. Józefa Bema 3. Wyp...http://rpo.14-20.warmia.mazury.pl//artykul/3948/bezplatne-spotkanie-informacyjne-dla-przedsiebiorcow Fri, 13 Apr 2018 12:11:36 +0200 Szkolenia i konferencje Ruszył nabór do Dni Otwartych Funduszy Europejskich 2018-04-05 Jesteś beneficjentem Funduszy Europejskich i zrealizowałeś ciekawy projekt? Zgłoś się do akcji Dni Otwarte Funduszy Europejskich (DOFE)! Od 11 do 13 maja 2018 roku otwórz swoją siedzibę lub udostępnij za darmo albo ze zniżką to, co oferujesz na co dzień. Dołącz swój pomysł do setek wydarzeń w całej Polsce. Udział w Dniach Otwartych to także świetna okazja do promocji Twojego projektu w całej Unii Europejskiej! Dni Otwarte są elementem kampanii Europe in My Region...http://rpo.14-20.warmia.mazury.pl//artykul/3917/ruszyl-nabor-do-dni-otwartych-funduszy-europejskich Wed, 11 Apr 2018 10:01:59 +0200 Wydarzenia Konsultacje społeczne regulaminu konkursu w ramach działania Aktywne i zdrowe starzenie się 2018-04-11Zapraszamy do zgłaszania uwag do projektu Regulaminu konkursu zamkniętego nr RPWM.10.07.00-IZ.00-28-002/18, dotyczącego interwencji w ramach Działania 10.7 Aktywne i zdrowe starzenie się. W ramach konkursu możliwe jest otrzymanie dofinansowania na realizację następującego typu działania: Opracowanie i/lub wdrożenie programów zdrowotnych z uwzględnieniem rehabilitacji medycznej Uwagi można zgłaszać za pośrednictwem załączonego formularza, przesyłając go do dnia 13 kwietnia br. ...http://rpo.14-20.warmia.mazury.pl//artykul/3942/konsultacje-spoleczne-regulaminu-konkursu-w-ramach-dzialania-aktywne-i-zdrowe-starzenie-sie Wed, 11 Apr 2018 08:16:40 +0200 Wydarzenia