Serwis Regionalnego Programu Województwa Warmińsko-Mazurskiego http://rpo.14-20.warmia.mazury.pl/ Wiadomości z serwisu Regionalnego Programu Województwa Warmińsko-Mazurskiego pl Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Mon, 29 May 2017 14:09:45 +0200 iadomości z serwisu Regionalnego Programu Województwa Warmińsko-Mazurskiego http://rpo.14-20.warmia.mazury.pl//gfx/logo_rpo.png http://rpo.14-20.warmia.mazury.pl/ 613 82 Zmiana Harmonogramu naboru wniosków 2017-05-29Zarząd Województwa zaktualizował Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 na 2017 rok. Aktualizacja polega na dodaniu naboru: • w Poddziałaniu 1.3.4 Tereny inwestycyjne (wrzesień br.), • w Poddziałaniu 1.3.5 Usługi dla MŚP (wrzesień br.), • w Poddziałaniu 4.4.3 Poprawa mobilności miejskiej w miejskim obszarze funkcjonalnym Ełku – ZIT bis (listopad br.), • w Działani...http://rpo.14-20.warmia.mazury.pl//artykul/2210/zmiana-harmonogramu-naboru-wnioskow Mon, 29 May 2017 14:09:45 +0200 Wydarzenia Nowe instrumenty wsparcia dla przedsiębiorstw 2017-05-26W poniedziałek 29 maja samorząd województwa z Bankiem Gospodarstwa Krajowego podpisze jedną z największych umów w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Umowa opiewa na blisko 300 mln zł.  Te środki w postaci pożyczek, poręczeń i wejść kapitałowych trafią do mikro, małych i średnich firm.Celem projektu jest wzrost konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw poprzez wsparcie ich aktywności inwestycyjnej i proinnowacyjnej. Wsp...http://rpo.14-20.warmia.mazury.pl//artykul/2202/nowe-instrumenty-wsparcia-dla-przedsiebiorstw Fri, 26 May 2017 13:24:49 +0200 Nabory Aktualizacja Szczegółowych opisów osi priorytetowych nr 1 i 8 2017-05-2625 maja 2017 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego podjął Uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia Szczegółowego opisu osi priorytetowej Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur Obszary wymagające rewitalizacji    ...http://rpo.14-20.warmia.mazury.pl//artykul/2193/aktualizacja-szczegolowych-opisow-osi-priorytetowych-nr-1-i-8 Fri, 26 May 2017 08:29:26 +0200 Prawo i dokumenty Sprawę urzędową załatwimy bez wychodzenia z domu 2017-05-26Prace nad rozdysponowaniem unijnych funduszy idą pełną parą. 25 maja 2017 r. marszałek Gustaw Marek Brzezin podpisał umowy na dofinansowanie kolejnych przedsięwzięć – tym razem są to inwestycje w szkolnictwo zawodowe oraz wysokiej jakości usługi cyfrowe.   Marszałek zachęcał obecnych beneficjentów do podpowiadania sobie wzajemnie i inspirowania koleżanek i kolegów z innych instytucji do składania wniosków o dofinansowanie wymarzonych inwestycji. – Regionalny Program Operacyjny funk...http://rpo.14-20.warmia.mazury.pl//artykul/2192/sprawe-urzedowa-zalatwimy-bez-wychodzenia-z-domu Fri, 26 May 2017 07:45:13 +0200 Wydarzenia Szkoła zawodowa w Iławie z dofinasowaniem samorządu województwa 2017-05-2526 maja marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin oraz starosta iławski Marek Polański podpiszą umowę na modernizację Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Iławie.   Inwestycja przewiduje wykonanie prac architektoniczno-konstrukcyjnych, modernizację instalacji elektrycznej i sanitarnej, a także doposażenie pracowni zawodowych w  nowoczesny sprzęt. Całkowita wartość projektu to 5,4 mln zł, z czego kwota dofinasowania wynosi 4,5 mln zł.  ...http://rpo.14-20.warmia.mazury.pl//artykul/2186/szkola-zawodowa-w-ilawie-z-dofinasowaniem-samorzadu-wojewodztwa Thu, 25 May 2017 10:15:48 +0200 Konkursy Z RPO na szkolnictwo zawodowe i cyfrowy region 2017-05-25Prace nad rozdysponowaniem unijnych funduszy idą pełną parą. W czwartek 25 maja marszałek Gustaw Marek Brzezin podpisze umowy na dofinansowanie kolejnych przedsięwzięć – tym razem są to inwestycje w szkolnictwo zawodowe oraz wysokiej jakości usługi cyfrowe. Beneficjentem projektu zawodowego jest powiat działdowski, a przedmiotem – wyposażenie czterech pracowni w zawodach technik mechatronik i mechanik pojazdów samochodowych w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Działdowie. Koszt to ok. 1,3 mln zł...http://rpo.14-20.warmia.mazury.pl//artykul/2180/z-rpo-na-szkolnictwo-zawodowe-i-cyfrowy-region Thu, 25 May 2017 07:29:55 +0200 Wydarzenia Konkurs fotograficzny "Fundusze europejskie – lubię to!" 2017-05-23Weź udział w konkursie – zrób „selfie” na tle inwestycji ze środków unijnych w naszym województwie i wygraj! Nic prostszego: http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/2099/konkurs     ...http://rpo.14-20.warmia.mazury.pl/http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/2099/konkurs Wed, 24 May 2017 11:30:13 +0200 Konkursy RPO – Rozkręcamy Powszechny Optymizm 2017-05-11

Zapraszamy na imprezę plenerową pod hasłem „RPO – Rozkręcamy Powszechny Optymizm”.

Spotykamy się w Ełku na Placu Jana Pawła II.

 

http://rpo.14-20.warmia.mazury.pl/http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/2098/rozkrecamy-powszechny-optymizm-10-czerwca-2017-r Wed, 24 May 2017 11:28:00 +0200 Wydarzenia
Elbląskie Zatorze coraz lepiej skomunikowane 2017-05-22Rusza realizacja drugiego etapu projektu zakładającego poprawę powiązania Zatorza – strefy przedsiębiorczości Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego – z centrum Elbląga. Umowy na dofinansowanie projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 podpisze we wtorek 23 maja marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin.   Inwestycja będzie polegała na budowie dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ulic Lotniczej i Skrzydlatej. Koszt prac szacuje si...http://rpo.14-20.warmia.mazury.pl//artykul/2160/elblaskie-zatorze-coraz-lepiej-skomunikowane Mon, 22 May 2017 14:53:04 +0200 Konkursy Odwołanie naboru 10.7 Aktywne i zdrowe starzenie się 2017-05-22Informujemy, że 22 maja 2017 r. Zarząd podjął decyzję o odwołaniu naboru w Działaniu 10.7 Aktywne i zdrowe starzenie się, który planowany był na czerwiec br. Aktualnie ogłoszenie konkursu planowane jest na wrzesień, zmiany w Harmonogramie naborów wniosków o dofinansowanie na rok 2017 zostaną wprowadzone w najbliższym czasie.   ...http://rpo.14-20.warmia.mazury.pl//artykul/2153/odwolanie-naboru-107-aktywne-i-zdrowe-starzenie-sie Mon, 22 May 2017 12:21:03 +0200 Wydarzenia