Serwis Regionalnego Programu Województwa Warmińsko-Mazurskiego http://rpo.14-20.warmia.mazury.pl/ Wiadomości z serwisu Regionalnego Programu Województwa Warmińsko-Mazurskiego pl Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Fri, 22 Jun 2018 13:13:50 +0200 iadomości z serwisu Regionalnego Programu Województwa Warmińsko-Mazurskiego http://rpo.14-20.warmia.mazury.pl//gfx/logo_rpo.png http://rpo.14-20.warmia.mazury.pl/ 613 82 60 mln zł na rozwój Warmii i Mazur 2018-06-22W najbliższy poniedziałek (25 czerwca 2018 roku) marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin oraz wicemarszałek Miron Sycz podpiszą z beneficjentami 30 umów na realizację projektów z RPO Warmia i Mazury na lata 2014–2020.  Tym razem projekty związane są z działaniami z zakresu dziedzictwa kulturowego, efektywności energetycznej oraz infrastruktury socjalnej. Wysokość dofinansowania z RPO WiM 2014–2020 wynosi blisko 60 mln zł. Początek spotkania w Centrum Wdrażania i Pro...http://rpo.14-20.warmia.mazury.pl//artykul/4306/60-mln-zl-na-rozwoj-warmii-i-mazur Fri, 22 Jun 2018 13:13:50 +0200 Wydarzenia Spotkanie (16.07) dotyczące działania 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych 2018-06-22...http://rpo.14-20.warmia.mazury.pl/http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/4215/spotkanie-informacyjne-dotyczace-dzialania-41-wspieranie-wytwarzania-i-dystrybucji-energii-pochodzacej-ze-zrodel-odnawialnych Fri, 22 Jun 2018 08:51:18 +0200 Szkolenia i konferencje Mobilne Punkty Informacyjne w lipcu 2018-06-21

Podczas Mobilnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich konsultanci świadczą bezpłatne oraz dostępne dla każdego usługi

http://rpo.14-20.warmia.mazury.pl//artykul/4302/mobilne-punkty-informacyjne-w-lipcu Fri, 22 Jun 2018 07:44:40 +0200 Wydarzenia
Dotacje unijne dla firm na rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego B+R 2018-06-13

20 czerwca 2018 r. w godzinach 11.00–12.00 organizujemy bezpłatne szkolenie online dla osób i firm zainteresowanych pozyskaniem dotacji unijnych na rozwój badawczo-rozwojowy, dofinansowanych ze środków unijnych.

http://rpo.14-20.warmia.mazury.pl//artykul/4231/dotacje-unijne-dla-firm-na-rozwoj-zaplecza-badawczo-rozwojowego-br Wed, 20 Jun 2018 13:41:26 +0200 Szkolenia i konferencje
Aktualizacja Szczegółowego opisu osi priorytetowych 2018-06-20 19 czerwca 2018 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego podjął Uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia Szczegółowego opisu osi priorytetowej: Kultura i dziedzictwo Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020   Oś 6 Kultura i dziedzictwo Wykaz zmian w osi 6 ...http://rpo.14-20.warmia.mazury.pl//artykul/4292/aktualizacja-szczegolowego-opisu-osi-priorytetowych Wed, 20 Jun 2018 12:16:01 +0200 Prawo i dokumenty Spotkanie dotyczące naboru 9.2 Infrastruktura socjalna 2018-06-19...http://rpo.14-20.warmia.mazury.pl/http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/4284/spotkanie-dotyczace-naboru-92-infrastruktura-socjalna Tue, 19 Jun 2018 13:49:17 +0200 Szkolenia i konferencje Spotkanie dotyczące naboru 9.1.1 Rozwój specjalistycznych usług medycznych 2018-06-19...http://rpo.14-20.warmia.mazury.pl/http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/4281/spotkanie-dotyczace-naboru-911-rozwoj-specjalistycznych-uslug-medycznych Tue, 19 Jun 2018 12:43:59 +0200 Szkolenia i konferencje Bezpłatne szkolenie: Jak przygotować wniosek o dofinansowanie i pozyskać fundusze dla przedsiębiorców 2018-06-14...http://rpo.14-20.warmia.mazury.pl/http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/4101/jak-przygotowac-wniosek-o-dofinansowanie-i-pozyskac-fundusze-dla-przedsiebiorcow-w-ramach-rpo-wim-2014-2020---grupa-1 Thu, 14 Jun 2018 12:37:34 +0200 Szkolenia i konferencje Bezpłatne szkolenie: Kwalifikowalność wydatków w projektach EFS 2018-06-14...http://rpo.14-20.warmia.mazury.pl/http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/4115/kwalifikowalnosc-wydatkow-w-projektach-efs-w-ramach-rpo-wim-2014-2020---grupa-1 Thu, 14 Jun 2018 12:35:55 +0200 Szkolenia i konferencje Bezpłatne szkolenie: Prawo zamówień publicznych i zasada konkurencyjności w ramach realizacji projektów 2018-06-14...http://rpo.14-20.warmia.mazury.pl/http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/4108/prawo-zamowien-publicznych-i-zasada-konkurencyjnosci-w-ramach-realizacji-projektow-z-rpo-wim-2014-2020---grupa-1 Thu, 14 Jun 2018 12:35:38 +0200 Szkolenia i konferencje