Serwis Regionalnego Programu Województwa Warmińsko-Mazurskiego http://rpo.14-20.warmia.mazury.pl/ Wiadomości z serwisu Regionalnego Programu Województwa Warmińsko-Mazurskiego pl Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Fri, 16 Feb 2018 12:52:09 +0100 iadomości z serwisu Regionalnego Programu Województwa Warmińsko-Mazurskiego http://rpo.14-20.warmia.mazury.pl//gfx/logo_rpo.png http://rpo.14-20.warmia.mazury.pl/ 613 82 Mobilne Punkty Informacyjne w marcu 2018-02-16Podczas Mobilnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich konsultanci świadczą bezpłatne oraz dostępne dla każdego usługi: · ocenią, czy Twój pomysł na projekt ma szansę otrzymać dotację lub preferencyjną pożyczkę z Funduszy Europejskich, · przypiszą Twój pomysł do konkretnego priorytetu i działania w programie finansowanym z Funduszy, · poinformują o warunkach, kryteriach i procedurach przyznania dotacji, · przedstawią „krok po kroku” proces ubiegania się o dofinansowanie, ...http://rpo.14-20.warmia.mazury.pl//artykul/3672/mobilne-punkty-informacyjne-w-marcu Fri, 16 Feb 2018 12:52:09 +0100 Wydarzenia Konsultacje społeczne regulaminu konkursu z poddziałania 11.01.03 Wsparcie dla osób, rodzin lub otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 2018-02-09Zapraszamy do zgłaszania uwag do projektu Regulaminu konkursu nr RPWM.11.01.03-IZ.00-28-001/18. W ramach konkursu możliwe jest otrzymanie dofinansowania na realizację typu projektu: TYP 1 Wsparcie dla osób, rodzin lub otoczenia osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji o charakterze: społecznym, zawodowym, edukacyjnym, zdrowotnym. TYP 2 Wsparcie dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym poprzez finansowa...http://rpo.14-20.warmia.mazury.pl//artykul/3644/konsultacje-spoleczne-regulaminu-konkursu-z-poddzialania-110103-wsparcie-dla-osob-rodzin-lub-otoczenia-osob-zagrozonych-ubostwem-lub-wykluczeniem-spolecznym Tue, 13 Feb 2018 12:38:42 +0100 Konkursy Konferencja „Wsparcie dla przedsiębiorców ze środków UE” z udziałem marszałka Gustawa Marka Brzezina, Ostróda 2018-02-01 Wraz z organizatorami –  Cechem Rzemieślników i Przedsiębiorców w Ostródzie oraz Starostwem Powiatowym w Ostródzie – zapraszamy na spotkanie „Wsparcie dla przedsiębiorców ze środków Unii Europejskiej”, która odbędzie się 14 lutego 2018 r. (środa), o godz. 9.00 w Centrum Użyteczności Publicznej w Ostródzie, przy ul. Jana III Sobieskiego 9, w sali nr 112 W programie: 9.00–9.10                  Otwarci...http://rpo.14-20.warmia.mazury.pl//artykul/3607/konferencja-wsparcie-dla-przedsiebiorcow-ze-srodkow-ue-z-udzialem-marszalka-gustawa-marka-brzezina-ostroda Mon, 12 Feb 2018 15:04:04 +0100 Szkolenia i konferencje Rozmowy o żywności wysokiej jakości w regionie 2018-02-08Wypracowanie planu działań dla inteligentnej specjalizacji, zidentyfikowanej w Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego jako żywność wysokiej jakości - to główny cel konferencji Innowacje w sektorze żywności, która odbyła się dziś w Hotelu Dyplomat. Specjaliści z Komisji Europejskiej, Urzędu Marszałkowksiego, a także ze środowiska nauki i beznesu rozmawiali, w jaki sposób wzmocnić współpracę podmiotów skoncentrowanych wokół jednej z inteligentnych specjaliza...http://rpo.14-20.warmia.mazury.pl//artykul/3635/rozmowy-o-zywnosci-wysokiej-jakosci-w-regionie Mon, 12 Feb 2018 14:20:32 +0100 Wydarzenia Konsultacje społeczne regulaminu konkursu w ramach działania Aktywne i zdrowe starzenie się 2018-02-12Zapraszamy do zgłaszania uwag do projektu Regulaminu konkursu zamkniętego nr RPWM.10.07.00-IZ.00-28-001/18, dotyczącego interwencji w ramach Działania 10.7 Aktywne i zdrowe starzenie się. W ramach konkursu możliwe jest otrzymanie dofinansowania na realizację następującego typu działania: Realizacja programów zdrowotnych dotyczących chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu w zakresie zakaźnych chorób odkleszczowych (borelioza i kleszczowe zapalenie mózgu), w tym działania zw...http://rpo.14-20.warmia.mazury.pl//artykul/3651/konsultacje-spoleczne-regulaminu-konkursu-w-ramach-dzialania-aktywne-i-zdrowe-starzenie-sie Mon, 12 Feb 2018 11:38:45 +0100 Konkursy Spotkanie w powiecie elbląskim poświęcone RPO WiM 2014–2020 z udziałem marszałka Gustawa Marka Brzezina 2018-02-08Ramowy program spotkania poświęconego funduszom w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 Starostwo Powiatowe w Elblągu 15.02.2018 r., godzina 10:00    10.00–10.20             Otwarcie spotkania Gustaw Marek Brzezin, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego; Maciej Romanowski, Starosta Elbląski 10.20–10.40         &nbs...http://rpo.14-20.warmia.mazury.pl//artykul/3636/spotkanie-w-powiecie-elblaskim-poswiecone-rpo-wim-2014–2020-z-udzialem-marszalka-gustawa-marka-brzezina Mon, 12 Feb 2018 08:22:21 +0100 Szkolenia i konferencje Ważna konferencja o funduszach unijnych 2018-02-09W poniedziałek 12 lutego o godz. 9.45 odbędzie się konferencja prasowa z udziałem przedstawicieli Komisji Europejskiej, podczas której przedstawią ocenę stanu wdrażania RPO WiM 2014–2020 na Warmii i Mazurach. Zaprezentują też wspólny plan działania, zawierający wiele korzystnych rozwiązań, które pomogą wydatkować trudne środki dla przedsiębiorców. W konferencji wezmą udział marszałek Gustaw Marek Brzezin oraz ze strony Komisji Europejskiej: Wolfgang Munch, zastępca dyrektora Wydziału ds. Pol...http://rpo.14-20.warmia.mazury.pl//artykul/3648/wazna-konferencja-o-funduszach-unijnych Mon, 12 Feb 2018 08:17:05 +0100 Szkolenia i konferencje Spotkania prezentujące główne założenia konkursu z poddziałania Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Olsztyn i Ełk 2018-02-07Zapraszamy na spotkania informacyjne poświęcone prezentacji głównych założeń konkursu nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-001/18 z Poddziałania 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe (typ 1).   Olsztyn, 13 lutego 2018 r. w godz. 10.00–13.30, Sala Sesyjna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (sala nr 420), przy ul. Emilii Plater 1. Rekrutacja na spotkanie za pośrednictwem formularza dostępnego w zakładce: Weź udział w szkoleniach...http://rpo.14-20.warmia.mazury.pl//artykul/3629/spotkania-prezentujace-glowne-zalozenia-konkursu-z-poddzialania-rozwoj-ksztalcenia-i-szkolenia-zawodowego-olsztyn-i-elk Wed, 07 Feb 2018 13:43:15 +0100 Konkursy Spotkania indywidualne 5.1 Gospodarka odpadowa, 5.2 Gospodarka wodno-ściekowa, 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej, 5.4.1 Bezpieczeństwo Warmii i Mazur 2018-01-26W związku z planowanymi w I kwartale 2018 r. naborami w ramach Osi priorytetowej 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów Działania: 5.1 Gospodarka odpadowa, 5.2 Gospodarka wodno-ściekowa, 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej oraz Poddziałania 5.4.1 Bezpieczeństwo Warmii i Mazur zapraszamy na bezpłatne spotkania indywidualne, skierowane do potencjalnych Wnioskodawców.   Na spotkanie zapraszamy: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszeni...http://rpo.14-20.warmia.mazury.pl//artykul/3600/spotkania-indywidualne-51-gospodarka-odpadowa-52-gospodarka-wodno-sciekowa-53-ochrona-roznorodnosci-biologicznej-541-bezpieczenstwo-warmii-i-mazur Thu, 01 Feb 2018 15:15:41 +0100 Konkursy Podręcznik Beneficjenta SL2014 dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (wersja 5.0) 2018-02-01Podręcznik Beneficjenta (wersja 5.0) został dostosowany do zmian wprowadzonych do systemu SL2014 w oknie serwisowym z dnia 16 stycznia 2018 r. Najważniejsze zmiany obejmują: zablokowanie edycji pola „Wiek w chwili przystąpienia do projektu”, jeśli zostało wyliczone automatycznie; dodanie pola „Planowana data zakończenia edukacji w placówce edukacyjnej, w której skorzystano ze wsparcia” na formularzu EFS; dokonanie modyfikacji w systemie polegającej na tym, że przy wyborze wartości „...http://rpo.14-20.warmia.mazury.pl//artykul/3608/podrecznik-beneficjenta-sl2014-dla-beneficjentow-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-warminsko-mazurskiego-na-lata-2014-2020-wersja-50 Thu, 01 Feb 2018 13:00:29 +0100 Prawo i dokumenty