Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Zakończenie oceny kryteriów merytorycznych – 10.10.2017 r.

Informujemy, że 9 października 2017 r. zakończyła się ocena kryteriów merytorycznych w ramach prac Komisji Oceny Projektów konkursu nr RPWM.02.03.02-IZ.00-28-001/17.

Obecnie trwają prace związane z weryfikacją Kart Oceny Merytorycznej oraz przygotowaniem jednolitych stanowisk negocjacyjnych dla projektów, które w ramach przedmiotowej oceny zostaną rekomendowane do dofinansowania. Niezwłocznie po zakończeniu weryfikacji dokumentacji, związanej z przebiegiem oceny merytorycznej przedmiotowego konkursu, poinformujemy Państwa pisemnie o wynikach przeprowadzonej oceny.
Wysyłka pism nastąpi do 17 października 2017 r. Następnie odbędą się negocjacje z Wnioskodawcami, których wnioski zostaną zakwalifikowane do etapu negocjacji.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS