Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Zmiana Instrukcji zabezpieczania umowy – 25.01.2018 r.

Uchwałą Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie z dnia 24.01.2018 r. zmianie uległy następujące dokumenty konkursowe:

- załącznik nr 18 do Regulaminu konkursu: Instrukcja zabezpieczania umowy o dofinansowanie projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020.

Zmiana dotyczy:     

1) w przypadku projektów, w których wartość dofinansowania nie przekracza 10 000 000 zł, ustanawia się  jedno zabezpieczenie, przy czym w przypadku zabezpieczeń określonych w pkt. 1.1.1 lit. b) – h) Instrukcji Zabezpieczenia (…) ma być ono ustanawiane na kwotę odpowiadającą co najmniej 120% wysokości dofinansowania,

2)  w przypadku projektów, w których wartość dofinansowania przekracza 10 000 000 zł, ustanawia się zabezpieczenie w co najmniej dwóch różnych formach, na łączną kwotę odpowiadającą co najmniej 120% wysokości dofinansowania.

 

Zmiany wynikają ze złagodzenia warunków dotyczących zabezpieczeń przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 22.01.2018 r.

Zmiana obowiązuje od 24.01.2018 r.

Pliki do pobrania

Załącznik nr 18

2018-01-25

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS