Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Spotkanie informacyjne w Olsztynie - działanie 2.1 - nabór zamknięty

Informacje o spotkaniu

Zapraszamy na bezpłatne spotkanie informacyjne adresowane do zainteresowanych pozyskaniem wsparcia w ramach działania 2.1 zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej. Podczas spotkania eksperci przedstawią podstawowe założenia konkursu.

 

Termin i miejsce spotkania

18 kwietnia 2016 r. w godzinach 10.00-14.00, Urząd Marszałkowski, ul. E. Plater 1, sala sesyjna nr 420

 

Warunki uczestnictwa - nabór zamknięty.

1) wypełnienie formularza zgłoszeniowego do 13 kwietnia 2016 r. ,

2) potwierdzenie mailowe przesłane przez organizatorów spotkania po zakończeniu rekrutacji.

W przypadku osób niepełnosprawnych prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania.

 

Zgłoś nieobecność

Szkolenie jest bezpłatne, jednak ponosimy  koszty jego organizacji, nawet za zgłoszone a niewykorzystane miejsca.
Dlatego prosimy o wcześniejsze zgłaszanie informacji na temat braku możliwości udziału w szkoleniu, pomimo wcześniejszej rejestracji i potwierdzenia uczestnictwa.
Ta zasada przyczyni się do wydatkowania środków publicznych w sposób celowy i oszczędny.

 

Program spotkania

Na spotkaniu prelegenci przedstawią założenia konkursu, w którym można otrzymać dofinansowanie na:

  • tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, w istniejących lub nowoutworzonych ośrodkach wychowania przedszkolnego;
  • dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej, umożliwiającej  takim dzieciom udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównywanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności;
  • rozszerzenie oferty ośrodka wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów;
  • wydłużenie godzin pracy ośrodków wychowania przedszkolnego;
  • doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, szczególnie z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz w zakresie współpracy nauczycieli z rodzicami, w tym radzenia sobie w sytuacjach trudnych;
  • wsparcie funkcjonujących ośrodków wychowania przedszkolnego w zakresie wykorzystania wolnych miejsc wychowania przedszkolnego;
  • kształtowanie i rozwijanie u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych;
  • doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie stosowania metod i form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych.

 

Więcej informacji

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Departament Koordynacji Promocji

tel. (89) 512 51 84

 

 

 

Pliki do pobrania

Prezentacja

2016-04-14

Prezentacja generatora wniosków

2016-04-14

Agenda spotkania

2016-03-30

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS