Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
bezpłatne wibinarium
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że nadal trwają prace związane z procedurą odwoławczą konkursu RPWM.02.02.01-IZ.00-28-001/17

Czas trwania procedury odwoławczej uzależniony jest od zakończenia oceny wszystkich projektów podlegających ocenie w ramach procedury odwoławczej konkursu RPWM.02.02.01-IZ.00-28-001/17.

IOK planuje przygotowanie jednej zaktualizowanej listy rankingowej wszystkich projektów obejmujących procedurę odwoławczą ww. konkurs.

Jednocześnie informujemy, że Wnioskodawcy będą na bieżąco informowani o wyniku procedury odwoławczej wniosków o dofinansowanie podlegających ocenie.

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS