Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Konferencja „Prosto o RPO WiM 2014–2020 – przykłady wykorzystania Funduszy Europejskich” ze specjalnym udziałem prof. Jerzego Bralczyka (BRAK WOLNYCH MIEJSC)

Konferencja „Prosto o RPO WiM 2014–2020 – przykłady wykorzystania Funduszy Europejskich”

 


25 lutego 2019 r. (poniedziałek), od godz. 10.00
Hotel HP Park

al. Warszawska 119, 10-701 Olsztyn


Warunki uczestnictwa

1) wypełnienie formularza zgłoszeniowego do 20.02.2019 r.

2) potwierdzenie mailowe przesłane przez organizatorów konferencji.

 

W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi nam to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania.

UWAGA! Liczba miejsc ograniczona.

 

Agenda konferencji

„Prosto o RPO WiM 2014–2020 – przykłady wykorzystania FE”

Olsztyn, 25 lutego 2019 r.

 

Blok I  10:00–11:45

10:00–10:10      Otwarcie konferencji – Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego

10:10–10:30      Kierunki rozwoju społeczno–gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025 – Lidia Wójtowicz, dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej

10:30–10:45      Wdrażanie środków z EFRR na przykładzie projektu „Ochrona różnorodności biologicznej przy rzece Łynie w Lidzbarku Warmińskim” – Jacek Wiśniowski, burmistrz Lidzbarka Warmińskiego, i Zbigniew Cieciuch, dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

10:45–11:00      Wdrażanie środków z EFRR na przykładzie projektu „Rozwój e-usług publicznych w gminie miejskiej Bartoszyce” – Piotr Petrykowski, burmistrz Bartoszyc, i Zbigniew Cieciuch, dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

11:00–11:15      Wdrażanie środków z EFS na przykładzie projektu „Punkt konsultacyjny ds. przemocy w rodzinie w Wydminach” – Radosław Król, wójt gminy Wydminy, i Wiesława Przybysz, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej

11:15–11:30      Wdrażanie środków z PROW-u na przykładzie projektu „Wyposażenie wodnego placu zabaw w miejscowości Rybno” – Tomasz Węgrzynowski, wójt gminy Rybno, i Jarosław Sarnowski, dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa

11:30–11:45      Wdrażanie projektów dla przedsiębiorców na przykładzie „Wdrożenia innowacyjnej technologii produkcji turbin wodnych w firmie WTW Poland Sp. z o.o. w Bartoszycach” – Mateusz Wiszniewski, przedsiębiorca, i Zbigniew Ciechomski, prezes WMARR S.A

11:45–12:15      przerwa kawowa

 

Blok II 12:15–13:55

12:15–12:55      Jak mówić, żeby inni nas słuchali? Jak mówić prosto o Funduszach Europejskich – prof. Jerzy Bralczyk, polski językoznawca, profesor nauk humanistycznych, specjalista w zakresie języka mediów oraz reklamy.

12:55–13:15      Zdrowe życie, czysty zysk, czyli jak prowadzić działania prozdrowotne w oparciu o RPO WiM – prof. dr hab. n. med. Elżbieta Bandurska-Stankiewicz, z Kliniki Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych, Katedry Chorób Wewnętrznych, Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

13:15–13:55      Jak układać współpracę w projektach finansowanych z FE? – Bogumił Osiński, dziennikarz radiowy i telewizyjny, krytyk filmowy, trener z zakresu protokołu dyplomatycznego i precedencji, szef Warmińsko-Mazurskiego Funduszu Filmowego

13:55–               obiad

W czasie przerwy będą dostępni konsultanci WMARR (RPO WiM i pożyczki) oraz PIFE

 

Zgłoś nieobecność

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, jednak ponosimy koszty jego organizacji, nawet za zgłoszone, a niewykorzystane miejsca. Dlatego prosimy o poinformowanie o nieobecności na spotkaniu, pomimo wcześniejszej rejestracji i potwierdzenia uczestnictwa. Ta zasada przyczyni się do wydatkowania środków publicznych w sposób celowy i oszczędny.

 

Podczas konferencji będą robione zdjęcia, a spotkanie zostanie nagrane i po montażu udostępnione na YouTube.

Pliki do pobrania

Materiały pokonferencyjne – pdf

2019-02-26

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS