Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Efekty wdrażania RPO WiM 2014-2020

STAN REALIZACJI RPO WiM 2014-2020 NA KONIEC                    II KWARTAŁU 2019 R. 

 

Ogłoszono 438 naborów o wartości ponad 11,2 mld zł, co stanowi 150% alokacji Programu.

Podpisano 3 170 umów na kwotę ponad 5 mld zł, co stanowi 67,3% budżetu Programu.

         Beneficjentom wypłacono ponad 1,82 mld zł, co stanowi 24,5% budżetu Programu.

  Komisja Europejska zatwierdziła około 1,91 mld zł, co stanowi 25,8% budżetu Programu.

 

 

EFEKTY WDRAŻANIA RPO WiM 2014-2020

 

  KAPITAŁ LUDZKI

151 511 uczestników projektów w ramach EFS (11% populacji województwa), wsparcie otrzymało 10 008 osób z niepełnosprawnością.

 

    INFRASTRUKTURA KOMUNIKACYJNA

Modernizacja ponad 119 km dróg. Utworzenie ponad 512 km ścieżek rowerowych, oraz prawie 1 374 km szlaków turystycznych.

 

       CYFRYZACJA

Udostępnienie 1 921 usług publicznych z dostępem on-line, z których skorzysta 123 593 osoby.

 

   GOSPODARKA

1 823 przedsiębiorstwa otrzymały wsparcie. Powstało  5 732 miejsca pracy.

 

   RYNEK PRACY

Wspartych zostało 40 834 osoby bezrobotne, czyli co 2 osoba bezrobotna w województwie, 57% uczestników projektów pracuje po ich zakończeniu.

 

          EDUKACJA

Wsparcie otrzymało 1 287 szkół oraz 67 872 uczniów, czyli co 3 uczeń w województwie, 7 740 nauczycieli, czyli co 3 nauczyciel w województwie.

 

         ZDROWIE

Wsparcie otrzymały 34 podmioty lecznicze. 10 906 osób skorzystało z badań profilaktycznych.

 

   KULTURA I REWITALIZACJA

Wsparcie 80 instytucji kultury oraz dziedzictwa kulturowego, które odwiedzą  3 300 554 osoby. Zrewitalizowano 152 obiekty infrastruktury, z których korzysta 520 113 osób.

 

       OCHRONA ŚRODOWISKA

Przebudowano/wybudowano 965 jednostek wytwarzania energii z Odnawialnych Źródeł Energii o mocy 122 MW. 270 373 osoby zostały objęte koncepcją Selektywnego Zbierania Odpadów.

                

Pliki do pobrania

Realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (stan na 30.06.2019 r.)

2019-07-10

Realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (stan na 31.05.2019 r.)

2019-06-04

Realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (stan na 31.03.2019 r.)

2019-04-08

Realizacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (stan na 31.12.2018 r.)

2019-01-30

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS