logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Aktualizacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 (13 oś)

11 stycznia 2022 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyjął zmiany do „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020”, o treści zatwierdzonej przez Komisję Europejską.

Regionalny Program Operacyjny Woj. Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 – obowiązuje od 11.01.2022 r.

Załączniki do RPO (1–12) – obowiązują od 11.01.2022 r.
 

WYKAZ ZMIAN: m.in. dodanie 13 Osi Priorytetowej „Odporna i zdrowa gospodarka przyszłości”, finansowanej kwotą 20 141 312 euro ze środków inicjatywy REACT-EU*. Środki z inicjatywy REACT-EU przeznaczone zostaną na dalsze wsparcie przedsiębiorstw dotkniętych skutkami pandemii COVID-19 (10 844 288 euro) oraz na poprawę wydolności ochrony zdrowia i przygotowanie jej na sytuacje kryzysowe (9 297 024 euro).
 

* Inicjatywa REACT-EU wprowadzona 23 grudnia 2020 r. przez Parlament Europejski i Rada (UE) rozporządzeniem 2020/2221 zmieniającym rozporządzenie (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do zasobów dodatkowych i przepisów wykonawczych w celu zapewnienia pomocy na wspieranie kryzysowych działań naprawczych w kontekście pandemii COVID-19 i jej skutków społecznych oraz przygotowanie do ekologicznej i cyfrowej odbudowy gospodarki zwiększającej jej odporność (REACT-EU).

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.