Fundusze Europejskiej
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Spotkanie informacyjne - 14 września 2018 roku

Spotkanie informacyjne - 14 września 2018 roku

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Klauzula informacyjna

Zgodnie z obowiązkiem nałożonym art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), poniżej przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

  1. Administratorem danych osobowych jest Województwo Warmińsko-Mazurskie w Olsztynie przy ul. E. Plater 1, 10-562 Olsztyn (dalej: Administrator). 
  2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem email: iod@warmia.mazury.pl.
  3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie Państwa zgody.
  4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres od dnia rekrutacji do 31 grudnia 2023 roku.
  5. W każdym czasie przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, jak również prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  6. Jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji.
  8. Niepodanie danych oznacza brak możliwości zapisania się na wydarzenie.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, jednak ponosimy koszty jego organizacji, nawet za zgłoszone a niewykorzystane miejsca.

Dlatego prosimy o poinformowanie o nieobecności na spotkaniu nie później niż na 2 dni robocze przed spotkaniem, pomimo wcześniejszej rejestracji.

Ta zasada przyczyni się do wydatkowania środków publicznych w sposób celowy i oszczędny.

W PRZYPADKU DODATKOWYCH PYTAŃ LUB SPECJALNYCH POTRZEB WYNIKAJĄCYCH Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI, PROSIMY O KONTAKT Z DEPARTAMENTEM KOORDYNACJI PROMOCJI:

TEL: (89) 512 51 84

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS
Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.