Serwis Regionalnego Programu Województwa Warmińsko-Mazurskiego https://rpo.warmia.mazury.pl/ Wiadomości z serwisu Regionalnego Programu Województwa Warmińsko-Mazurskiego pl Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Wed, 13 Feb 2019 14:47:16 +0100 iadomości z serwisu Regionalnego Programu Województwa Warmińsko-Mazurskiego https://rpo.warmia.mazury.pl//gfx/logo_rpo.png https://rpo.warmia.mazury.pl/ 613 82 Wyniki 7 konkursów z Działania 10.3 RPO WiM 2014-2020 2019-12-13Opublikowaliśmy wyniki 7 konkursów z Działania 10.3 RPO WiM 2014-2020: Konkurs nr RPWM.10.03.00-IP.01-28-001/19 Konkurs nr RPWM.10.03.00-IP.01-28-002/19 Konkurs nr RPWM.10.03.00-IP.01-28-003/19 Konkurs nr RPWM.10.03.00-IP.01-28-004/19 Konkurs nr RPWM.10.03.00-IP.01-28-005/19 Konkurs nr RPWM.10.03.00-IP.01-28-006/19 Konkurs nr RPWM.10.03.00-IP.01-28-007/19   ...https://rpo.warmia.mazury.pl//artykul/6161/wyniki-7-konkursow-z-dzialania-103-rpo-wim-2014-2020 Wed, 13 Feb 2019 14:47:16 +0100 Ogłoszenia i wyniki naborów Procedura opiniowania projektów inwestycyjnych w zakresie szkolnictwa wyższego, planowanych do realizacji przez uczelnie 2019-12-112 grudnia 2019 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego podjął uchwałę w sprawie przyjęcia Procedury opiniowania projektów inwestycyjnych w zakresie szkolnictwa wyższego, planowanych do realizacji przez uczelnie w ramach Priorytetu inwestycyjnego 10a, poddziałania 9.3.2 infrastruktura dydaktyczna szkół wyższych, Osi priorytetowej IX Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych RPO WiM 2014–2020 (w części dotyczącej działań samorządu województwa warmińsko-mazurskiego). Procedura będzie mi...https://rpo.warmia.mazury.pl//artykul/6148/procedura-opiniowania-projektow-inwestycyjnych-w-zakresie-szkolnictwa-wyzszego-planowanych-do-realizacji-przez-uczelnie Tue, 12 Feb 2019 10:43:12 +0100 Prawo i dokumenty Aktualizacja Szczegółowego opisu osi priorytetowej 11 2019-12-119 grudnia 2019 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego podjął uchwałę w sprawie aktualizacji Szczegółowego opisu osi priorytetowej: SzOOP 11 Włączenie społeczne (wykaz zmian) ...https://rpo.warmia.mazury.pl//artykul/6146/aktualizacja-szczegolowego-opisu-osi-priorytetowej-11 Mon, 11 Feb 2019 11:58:14 +0100 Prawo i dokumenty Lista projektów wybranych do dofinansowania poddziałanie 4.4.1 Ekomobilny MOF (ZIT Olsztyna) 2019-12-11...https://rpo.warmia.mazury.pl/https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/5694/poddzialanie-441-ekomobilny-mof-zit-olsztyna-konkurs-nr-rpwm040401-iz00-28-00119 Mon, 11 Feb 2019 08:40:00 +0100 Ogłoszenia i wyniki naborów Zaktualizowana lista projektów wybranych do dofinansowania poddziałanie 1.3.4 Tereny inwestycyjne 2019-12-11...https://rpo.warmia.mazury.pl/https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/5171/poddzialanie-134-tereny-inwestycyjne-konkurs-nr-rpwm010304-iz00-28-00119 Mon, 11 Feb 2019 08:39:00 +0100 Ogłoszenia i wyniki naborów Dwa nabory z Osi 11 Włączenie społeczne dla ZIT Olsztyn 2019-12-11Ogłosiliśmy dwa nowe nabory dla ZIT Olsztyn z osi 11 Włączenie społeczne Zapoznaj się z dokumentacją konkursową: Konkurs nr RPWM.11.01.02-IZ.00-28-002-19 Konkurs nr RPWM.11.02.04-IZ.00-28-002-19   ...https://rpo.warmia.mazury.pl//artykul/6020/dwa-nabory-z-osi-11-wlaczenie-spoleczne-dla-zit-olsztyn Mon, 11 Feb 2019 08:14:54 +0100 Ogłoszenia i wyniki naborów Filmowo podsumowaliśmy wdrażanie RPO WiM 2014–2020 w 2019 r. 2019-12-03

[Tekst alternatywny: w kinie; uczestnicy konferencji podsumowującej wdrażanie w 2019 r. RPO WiM 2014–2020 w 2019 r.]

https://rpo.warmia.mazury.pl//artykul/6128/filmowo-podsumowalismy-wdrazanie-rpo-wim-2014–2020-w-2019-r Mon, 04 Feb 2019 14:38:39 +0100 Szkolenia i konferencje
Zmiana wzoru umowy w konkursie z poddziałania 4.4.1 Ekomobilny MOF 2019-12-02...https://rpo.warmia.mazury.pl/https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/5694/poddzialanie-441-ekomobilny-mof-zit-olsztyna-konkurs-nr-rpwm040401-iz00-28-00119 Sat, 02 Feb 2019 13:21:51 +0100 Prawo i dokumenty Zmiana wzoru umowy w konkursie nr RPWM.02.02.01-IZ.00-28-001/19 2019-12-02...https://rpo.warmia.mazury.pl/https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/6069/poddzialanie-221-podniesienie-jakosci-oferty-edukacyjnej-ukierunkowanej-na-rozwoj-kompetencji-kluczowych-uczniow-%E2%80%93-projekty-konkursowe-konkurs-nr-rpwm020201-iz00-28-00119 Sat, 02 Feb 2019 13:09:30 +0100 Prawo i dokumenty Konferencja podsumowująca wdrażanie w 2019 r. RPO WiM 2014–2020 (3 grudnia 2019 r.) – REKRUTACJA ZAKOŃCZONA 2019-11-14

[Tekst alternatywny: zaproszenie na konferencję 3 grudnia 2019 r. podsumowującą wdrażanie w 2019 r. RPO WiM 2014–2020]

https://rpo.warmia.mazury.pl/https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/6001/konferencja-%E2%80%93-podsumowanie-wdrazania-w-2019-r-rpo-wim-2014%E2%80%932020-3-grudnia-2019-r Mon, 28 Jan 2019 14:00:17 +0100 Szkolenia i konferencje