Serwis Regionalnego Programu Województwa Warmińsko-Mazurskiego https://rpo.warmia.mazury.pl/ Wiadomości z serwisu Regionalnego Programu Województwa Warmińsko-Mazurskiego pl Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Thu, 18 Apr 2019 14:42:23 +0200 iadomości z serwisu Regionalnego Programu Województwa Warmińsko-Mazurskiego https://rpo.warmia.mazury.pl//gfx/logo_rpo.png https://rpo.warmia.mazury.pl/ 613 82 Dwa nowe nabory z osi 11 2019-04-18

[Tekst alterntywny: na zdjęciu widać osobę wspinającą się na skałę, którą asekuruje przy pomocy lin osoba stojąca na dole]

https://rpo.warmia.mazury.pl//artykul/5461/dwa-nowe-nabory-z-osi-11 Thu, 18 Apr 2019 14:42:23 +0200 Ogłoszenia i wyniki naborów
Mobilne Punkty Informacyjne w maju 2019 r. 2019-04-18Podczas Mobilnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich konsultanci świadczą bezpłatne oraz dostępne dla każdego usługi: ocenią, czy Twój pomysł na projekt ma szansę otrzymać dotację lub preferencyjną pożyczkę z Funduszy Europejskich, przypiszą Twój pomysł do konkretnego priorytetu i działania w programie finansowanym z Funduszy, poinformują o warunkach, kryteriach i procedurach przyznania dotacji, przedstawią „krok po kroku” proces ubiegania się o dofinansowanie, przeka...https://rpo.warmia.mazury.pl//artykul/5476/mobilne-punkty-informacyjne-w-maju-2019-r Thu, 18 Apr 2019 12:27:49 +0200 Wydarzenia Korzystne pożyczki i poręczenia dla przedsiębiorców w ramach RPO WiM 2014–2020 2019-04-18

[tekst alternatywny do grafiki: na zdjęciu uśmiechnięta kobieta w białym fartuchu na jednej dłoni trzyma makietę przedstawiającą laboratorium, drugą wskazuje na laboratorium]

https://rpo.warmia.mazury.pl/https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/4267/instytucja-finansujaca Thu, 18 Apr 2019 11:43:44 +0200 Promocja
Zmiana wytycznych w zakresie zarządzania ryzykiem oraz zwalczania nadużyć finansowych w ramach RPO WiM 2014-2020 2019-04-0325 marca 2019 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego podjął uchwałę w sprawie przyjęcia nowych wytycznych „Zasady Instytucji Zarządzającej w zakresie zarządzania ryzykiem oraz wprowadzenia skutecznych i proporcjonalnych środków zwalczania nadużyć finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020”. ...https://rpo.warmia.mazury.pl//artykul/5440/zmiana-wytycznych-w-zakresie-zarzadzania-ryzykiem-oraz-zwalczania-naduzyc-finansowych-w-ramach-rpo-wim-2014-2020 Mon, 15 Apr 2019 12:27:02 +0200 Prawo i dokumenty Bezpłatne spotkanie informacyjne „Fundusze Europejskie – środki na otwarcie działalności gospodarczej i możliwości rozwoju nowych przedsiębiorców” 2019-04-15...https://rpo.warmia.mazury.pl/https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/5459/fundusze-europejskie-%E2%80%93-srodki-na-otwarcie-dzialalnosci-gospodarczej-i-mozliwosci-rozwoju-nowych-przedsiebiorcow-10-maja-2019-r Mon, 15 Apr 2019 12:26:08 +0200 Szkolenia i konferencje Zaproszenie na konsultacje indywidualne w ramach konkursów ułatwiających dostęp do usług zdrowotnych 2019-04-03Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Olsztynie uprzejmie zaprasza na konsultacje indywidualne, w ramach konkursów: RPWM.11.02.01-IZ.00-28-001/19 - typ projektu: Wdrożenie profilaktyki raka szyjki macicy (w zakresie szczepienia dziewcząt w wieku ok. 11/14 lat celem uzupełnienia interwencji krajowej). RPWM.11.02.01-IZ.00-28-002/19 - typ projektu: Opracowywanie i wdrożenie programów zapobiegania rozwojowi próchnicy w zakresie komplementarnym do interwencji krajowej. Prze...https://rpo.warmia.mazury.pl//artykul/5439/zaproszenie-na-konsultacje-indywidualne-w-ramach-konkursow-ulatwiajacych-dostep-do-uslug-zdrowotnych Wed, 10 Apr 2019 08:03:31 +0200 Konkursy Lepsza pozycja w rankingu funduszy unijnych 2019-04-09

[Tekst alternatywny do grafiki: wykres słupkowy wskazujący wzrost]

https://rpo.warmia.mazury.pl//artykul/5450/lepsza-pozycja-w-rankingu-funduszy-unijnych Tue, 09 Apr 2019 14:10:56 +0200 Promocja
Konsultacje projektu zmian Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014–2020 2019-04-03 Zapraszamy do udziału w konsultacjach projektu zmian Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014–2020 (projekt). Główne zmiany w dokumencie wynikają w szczególności z dotychczasowych doświadczeń we wdrażaniu projektów współfinansowanych z EFS w obszarze rynku pracy, wyników badań ewaluacyjnych w tym obszarze, jak również z zastrzeżeń audytorów ETO i KE dotyczących niekwalifikowalności podatku VAT w pro...https://rpo.warmia.mazury.pl//artykul/5438/konsultacje-projektu-zmian-wytycznych-w-zakresie-realizacji-przedsiewziec-z-udzialem-srodkow-efs-w-obszarze-rynku-pracy-na-lata-2014–2020 Wed, 03 Apr 2019 09:29:06 +0200 Wydarzenia Lista rankingowa II rundy konkursu z poddziałania 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym 2019-04-01...https://rpo.warmia.mazury.pl/https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/4537/poddzialanie-1111-aktywizacja-spoleczna-i-zawodowa-osob-wykluczonych-oraz-zagrozonych-wykluczeniem-spolecznym-%E2%80%93-projekty-konkursowe-nabor-nr-rpwm110101-iz0028-00318 Mon, 01 Apr 2019 11:50:21 +0200 Ogłoszenia i wyniki naborów Spotkanie informacyjne dotyczące naborów z osi I Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur – poddziałanie 1.2.1 oraz 1.2.2 2019-03-29Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne adresowane do podmiotów zainteresowanych pozyskaniem wsparcia w ramach poddziałania 1.2.1 „Działalność B+R przedsiębiorstw” oraz poddziałania 1.2.2 „Współpraca biznesu z nauką” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020. Na spotkanie zapraszamy przedsiębiorców poszukujących wsparcia na rozwój firmy. Formularz zgłoszeniowy na spotkanie   Termin spo...https://rpo.warmia.mazury.pl//artykul/5433/spotkanie-informacyjne-dotyczace-naborow-z-osi-i-inteligentna-gospodarka-warmii-i-mazur-–-poddzialanie-121-oraz-122 Fri, 29 Mar 2019 14:12:23 +0100 Szkolenia i konferencje