Serwis Regionalnego Programu Województwa Warmińsko-Mazurskiego https://rpo.warmia.mazury.pl/ Wiadomości z serwisu Regionalnego Programu Województwa Warmińsko-Mazurskiego pl Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Tue, 22 Sep 2020 12:03:14 +0200 iadomości z serwisu Regionalnego Programu Województwa Warmińsko-Mazurskiego https://rpo.warmia.mazury.pl//gfx/logo_rpo.png https://rpo.warmia.mazury.pl/ 613 82 Zmiana Regulaminu oraz wydłużenie terminu naboru wniosków w ramach konkursu nr RPWM.02.02.02-IZ.00-28-001/20 2020-09-2222 września 2020 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyjął aktualizację Regulaminu konkursu poddziałania 2.2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty ZIT bis Elbląg (konkurs nr RPWM.02.02.02-IZ.00-28-001/20). Rozszerzono katalog form wsparcia dla uczniów o pomoc stypendialną dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Wydłużono także termin naboru wniosków o dofinansowanie projektów. ...https://rpo.warmia.mazury.pl//artykul/6968/zmiana-regulaminu-oraz-wydluzenie-terminu-naboru-wnioskow-w-ramach-konkursu-nr-rpwm020202-iz00-28-00120 Tue, 22 Sep 2020 12:03:14 +0200 Prawo i dokumenty Bezpłatne spotkanie informacyjne na temat zasad rozliczania projektu 2020-09-17W imieniu Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie zapraszamy beneficjentów poddziałań 1.2.1, 1.2.2, 1.3.2, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4, 1.5.1 i 1.5.2 RPO WiM 2014–2020 na bezpłatne spotkanie informacyjne (online) na temat zasad rozliczenia projektu. Termin spotkania: 25 września 2020 r. w godzinach 10:00 – 10:40 Miejsce spotkania: Platforma LiveWebinar Zapisy na spotkanie prowadzi WMARR. ...https://rpo.warmia.mazury.pl//artykul/6962/bezplatne-spotkanie-informacyjne-na-temat-zasad-rozliczania-projektu Tue, 22 Sep 2020 11:56:07 +0200 Szkolenia i konferencje Dni Otwarte Funduszy Europejskich 2020 2020-08-24

Zobacz nową odsłonę DOFE

https://rpo.warmia.mazury.pl//artykul/6876/dni-otwarte-funduszy-europejskich-2020 Tue, 22 Sep 2020 08:24:58 +0200 Wydarzenia
Nabór wniosków o granty na kapitał obrotowy dla mikro- i małych przedsiębiorstw 2020-09-16

[Tekst alternatywny: na obrazku dwie kobiety zaskoczone i uśmiechnięte czytają wiadomość w komputerze. Na komputerze napis "Nabór wniosków o granty!"]

https://rpo.warmia.mazury.pl//artykul/6956/nabor-wnioskow-o-granty-na-kapital-obrotowy-dla-mikro--i-malych-przedsiebiorstw Wed, 16 Sep 2020 14:44:16 +0200 Wydarzenia
Zaktualizowana lista rankingowa – konkurs z działania 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich 2020-09-16...https://rpo.warmia.mazury.pl/https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/3597/dzialanie-81-rewitalizacja-obszarow-miejskich-schemat-a-konkurs-nr-rpwm080100-iz00-28-00118 Wed, 16 Sep 2020 12:47:40 +0200 Ogłoszenia i wyniki naborów Bezzwrotne wsparcie na kapitał obrotowy dla przedsiębiorców 2020-09-14Wkrótce zostaną uruchomione granty z RPO WiM 2014–2020 dla mikro- i małych przedsiębiorstw z Warmii i Mazur, dotkniętych skutkami pandemii COVID-19. Do podziału jest około 40 mln zł. 14 września marszałek Gustaw Marek Brzezin podpisze umowę z Markiem Karólewskim, prezesem Warmińsko-Mazurskiego Agencji Rozwoju Regionalnego (WMARR). WMARR został wybrany grantodawcą w konkursie nr RPWM.01.03.05-IZ.00-28-001/20 (Usługi dla MŚP). O bezwrotne granty będą mogły ubiegać się  mikro- i małe pr...https://rpo.warmia.mazury.pl//artykul/6948/bezzwrotne-wsparcie-na-kapital-obrotowy-dla-przedsiebiorcow Wed, 16 Sep 2020 08:54:30 +0200 Wydarzenia Lista projektów wybranych do dofinansowania w konkursie Poprawa mobilności miejskiej w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga – ZIT bis 2020-09-1515 września 2020 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził listę projektów wybranych do dofinansowania w konkursie Poprawa mobilności miejskiej w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga – ZIT bis (RPWM.04.04.02-IZ.00-28-001/20)   ...https://rpo.warmia.mazury.pl//artykul/6953/lista-projektow-wybranych-do-dofinansowania-w-konkursie-poprawa-mobilnosci-miejskiej-w-miejskim-obszarze-funkcjonalnym-elblaga-–-zit-bis Tue, 15 Sep 2020 12:46:55 +0200 Ogłoszenia i wyniki naborów Nowy nabór z dofinansowaniem na rewitalizację Uranii w Olsztynie 2020-09-15...https://rpo.warmia.mazury.pl/https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/6947/dzialanie-81-rewitalizacja-obszarow-miejskich-nabor-nr-rpwm080100-iz00-28-001-20-urania Tue, 15 Sep 2020 11:30:45 +0200 Ogłoszenia i wyniki naborów Lista wybranych wniosków w konkursie nr RPWM.01.03.05-IZ.00-28-001/20 2020-09-088 września 2020 r. został wybrany grantodawca w konkursie nr RPWM.01.03.05-IZ.00-28-001/20 (Usługi dla MŚP). W najbliższym czasie planowane jest podpisanie umowy z wyłonionym w konkursie grantodawcą – Warmińsko-Mazurską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie – następnie rozpoczną się działania zmierzające do szybkiego rozdysponowania grantów płynnościowych na kapitał obrotowy między przedsiębiorstwa dotknięte skutkami wybuchu pandemii COVID-19. Szczegółowe informacje będą niebawem...https://rpo.warmia.mazury.pl//artykul/6936/lista-wybranych-wnioskow-w-konkursie-nr-rpwm010305-iz00-28-00120 Mon, 14 Sep 2020 08:41:53 +0200 Ogłoszenia i wyniki naborów Projekty wybrane do dofinansowania w konkursie nr RPWM.02.04.02-IZ.00-28-002/20 2020-09-08...https://rpo.warmia.mazury.pl/https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/6933/lista-wybranych-projektow-%E2%80%93-8092020-r Tue, 08 Sep 2020 12:32:14 +0200 Ogłoszenia i wyniki naborów