Serwis Regionalnego Programu Województwa Warmińsko-Mazurskiego https://rpo.warmia.mazury.pl/ Wiadomości z serwisu Regionalnego Programu Województwa Warmińsko-Mazurskiego pl Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Tue, 07 Feb 2023 11:30:14 +0100 iadomości z serwisu Regionalnego Programu Województwa Warmińsko-Mazurskiego https://rpo.warmia.mazury.pl//gfx/logo_rpo.png https://rpo.warmia.mazury.pl/ 613 82 Zmiana końcowego terminu składania wniosków w konkursie nr RPWM.06.02.01-IZ.00-28-001/23 2023-01-30Termin zakończenia składania wniosków w konkursie nr RPWM.06.02.01-IZ.00-28-001/23 został zmieniony z 31.01.2023 r. na 17.02.2023 r. Zmiana została uchwalona przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego i wchodzi w życie 30.01.2023 r. ...https://rpo.warmia.mazury.pl//artykul/8270/zmiana-koncowego-terminu-skladania-wnioskow-w-konkursie-nr-rpwm060201-iz00-28-00123 Tue, 07 Feb 2023 11:30:14 +0100 Prawo i dokumenty Wytyczne dotyczące warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2021–2027 2023-02-03...https://rpo.warmia.mazury.pl/https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-dotyczace-warunkow-gromadzenia-i-przekazywania-danych-w-postaci-elektronicznej-na-lata-2021-2027/ Fri, 03 Feb 2023 13:43:47 +0100 Prawo i dokumenty Aktualizacja Harmonogramu naborów wniosków 2023-01-30

na rok 2023

https://rpo.warmia.mazury.pl//artykul/8268/aktualizacja-harmonogramu-naborow-wnioskow Wed, 01 Feb 2023 11:39:54 +0100 Prawo i dokumenty
Mobilny Punkt Informacyjny w Ełku 2023-02-0124.02.2023 r. (w piątek) w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko–Mazurskiego w Ełku odbędzie się dyżur konsultanta Mobilnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich. Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem informacji na temat wsparcia unijnego zapraszamy w godzinach 9:30 – 12:30 ...https://rpo.warmia.mazury.pl//artykul/8276/mobilny-punkt-informacyjny-w-elku Wed, 01 Feb 2023 09:29:31 +0100 Wydarzenia 9 cząstkowa lista projektów wybranych do dofinansowania w naborze nr RPWM.13.01.00-IZ.00-28-001/22 2023-01-31...https://rpo.warmia.mazury.pl/https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/7863/dzialanie-131-wytrzymale-msp-nabor-nr-rpwm130100-iz00-28-00122 Tue, 31 Jan 2023 09:06:16 +0100 Ogłoszenia i wyniki naborów Przygotowanie do naboru członków Komitetu Monitorującego program regionalny Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027 2023-01-27Powołanie Komitetu Monitorującego program regionalny Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur  na lata 2021-2027 (KM FEWiM 2021-2027) jest jednym z kluczowych etapów rozpoczęcia realizacji/wdrażania programu nowej perspektywy 2021-2027. Komitet Monitorujący FEWiM 2021-2027 będzie jednym z elementów procesu zarządzania środkami publicznymi, niezależnym ciałem doradczo-opiniodawczym dla Instytucji Zarządzającej FEWiM 2021-2027, powołanym przez nią uchwałą. Zadania Komitetu Monitorującego...https://rpo.warmia.mazury.pl//artykul/8266/przygotowanie-do-naboru-czlonkow-komitetu-monitorujacego-program-regionalny-fundusze-europejskie-dla-warmii-i-mazur-na-lata-2021-2027 Fri, 27 Jan 2023 14:54:21 +0100 Prawo i dokumenty Mobilne Punkty Informacyjne w lutym 2023 r. 2023-01-20Podczas Mobilnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich konsultanci świadczą bezpłatne oraz dostępne dla każdego usługi: ocenią, czy Twój pomysł na projekt ma szansę otrzymać dotację lub preferencyjną pożyczkę z Funduszy Europejskich, przypiszą Twój pomysł do konkretnego priorytetu i działania w programie finansowanym z Funduszy, poinformują o warunkach, kryteriach i procedurach przyznania dotacji, przedstawią „krok po kroku” proces ubiegania się o dofinansowanie, p...https://rpo.warmia.mazury.pl//artykul/8261/mobilne-punkty-informacyjne-w-lutym-2023-r Fri, 20 Jan 2023 09:17:07 +0100 Wydarzenia Zaktualizowana lista projektów wybranych do dofinansowania po procedurze odwoławczej w konkursie nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-001/22 2023-01-17...https://rpo.warmia.mazury.pl/https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/7862/poddzialanie-1123-ulatwienie-dostepu-do-uslug-spolecznych-w-tym-integracja-ze-srodowiskiem-lokalnym-%E2%80%93-projekty-konkursowe-konkurs-nr-rpwm110203-iz00-28-00122 Tue, 17 Jan 2023 12:09:51 +0100 Ogłoszenia i wyniki naborów Nowe inwestycje drogowe na Warmii i Mazurach 2023-01-11

Podpisano umowę na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 527.

https://rpo.warmia.mazury.pl//artykul/8255/nowe-inwestycje-drogowe-na-warmii-i-mazurach Wed, 11 Jan 2023 15:03:01 +0100 Promocja
Mobilne Punkty Informacyjne w styczniu 2023 r. 2022-12-20Podczas Mobilnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich konsultanci świadczą bezpłatne oraz dostępne dla każdego usługi: ocenią, czy Twój pomysł na projekt ma szansę otrzymać dotację lub preferencyjną pożyczkę z Funduszy Europejskich, przypiszą Twój pomysł do konkretnego priorytetu i działania w programie finansowanym z Funduszy, poinformują o warunkach, kryteriach i procedurach przyznania dotacji, przedstawią „krok po kroku” proces ubiegania się o dofinansowanie, p...https://rpo.warmia.mazury.pl//artykul/8227/mobilne-punkty-informacyjne-w-styczniu-2023-r Wed, 04 Jan 2023 10:52:13 +0100 Wydarzenia