Serwis Regionalnego Programu Województwa Warmińsko-Mazurskiego https://rpo.warmia.mazury.pl/ Wiadomości z serwisu Regionalnego Programu Województwa Warmińsko-Mazurskiego pl Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Mon, 20 Feb 2023 07:04:09 +0100 iadomości z serwisu Regionalnego Programu Województwa Warmińsko-Mazurskiego https://rpo.warmia.mazury.pl//gfx/logo_rpo.png https://rpo.warmia.mazury.pl/ 613 82 Aktualizacja Szczegółowych opisów osi priorytetowych: 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9 i 13 2023-12-1918 grudnia 2023 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził zmiany w Szczegółowych opisach osi priorytetowych: oś 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur oś 3 Cyfrowy region oś 4 Efektywność energetyczna oś 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów oś 6 Kultura i dziedzictwo oś 8 Obszary wymagające rewitalizacji oś 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych  ...https://rpo.warmia.mazury.pl//artykul/8406/aktualizacja-szczegolowych-opisow-osi-priorytetowych-1-3-4-5-6-8-9-i-13 Mon, 20 Feb 2023 07:04:09 +0100 Prawo i dokumenty Ostateczne zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 2023-12-1817 listopada 2023 r. Komisja Europejska wydała Decyzję wykonawczą nr C(2023) 8004 zmieniającą decyzję wykonawczą C(2015) 904, zatwierdzającą niektóre elementy programu operacyjnego „Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020” do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” dla regionu warmińsko-mazurskiego w Polsce. 12 grudnia 2023 r. Zarząd Wojewódz...https://rpo.warmia.mazury.pl//artykul/8405/ostateczne-zmiany-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-warminsko-mazurskiego-na-lata-2014–2020 Sat, 18 Feb 2023 14:34:51 +0100 Prawo i dokumenty Zaktualizowana lista projektów do dofinansowania (konkurs nr RPWM.01.05.02-IP.03-28-001/23) 2023-11-28...https://rpo.warmia.mazury.pl/https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/8354/poddzialanie-152-odtwarzanie-gospodarczego-dziedzictwa-regionu-konkurs-nr-rpwm010502-ip03-28-00123 Sat, 28 Jan 2023 11:01:07 +0100 Ogłoszenia i wyniki naborów Komunikat w sprawie końcowej daty kwalifikowalności wydatków 2023-11-13

Zbliża się końcowa data kwalifikowalności wydatków jest 31 grudnia 2023 r.”

https://rpo.warmia.mazury.pl//artykul/8402/komunikat-w-sprawie-koncowej-daty-kwalifikowalnosci-wydatkow Fri, 13 Jan 2023 15:19:25 +0100 Wydarzenia
Lista wybranych wniosków oraz planowane dalsze zwiększenie alokacji w konkursie nr RPWM.01.05.02-IP.03-28-001/23 2023-10-03W konkursie nr RPWM.01.05.02-IP.03-28-001/23 ogłosiliśmy listę projektów wybranych do dofinansowania oraz listę projektów wybranych do dofinasowania po zwiększeniu alokacji nr 2. Jednocześnie informujemy, że – na podstawie uzyskanej akceptacji Ministerstwa Finansów na czasową nadkontraktację – przewidywane jest dalsze podwyższenie kwoty alokacji w konkursie o dodatkową kwotę 3 759 701 EUR. Podwyższenie kwoty nastąpi po przekazaniu do WMARR S.A limitu środków możliwych do za...https://rpo.warmia.mazury.pl//artykul/8397/lista-wybranych-wnioskow-oraz-planowane-dalsze-zwiekszenie-alokacji-w-konkursie-nr-rpwm010502-ip03-28-00123 Sat, 10 Dec 2022 13:47:32 +0100 Ogłoszenia i wyniki naborów Lista projektów wybranych do dofinansowania w konkursie na odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu (zwiększenie alokacji) 2023-10-10Zgodnie z § 6 ust. 11 Regulaminu konkursu 1.5.2 Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu zmianie uległa kwota alokacji w konkursie nr RPWM.01.05.02-IP.03-28-001/23. Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi: 12 973 497 euro co stanowi 60 123 077,14 zł. Przedstawiamy listę wybranych wniosków do dofinansowania i listę wniosków wybranych do dofinansowania po zwiększeniu alokacji. ...https://rpo.warmia.mazury.pl//artykul/8401/lista-projektow-wybranych-do-dofinansowania-w-konkursie-na-odtwarzanie-gospodarczego-dziedzictwa-regionu-zwiekszenie-alokacji Sat, 10 Dec 2022 13:47:15 +0100 Ogłoszenia i wyniki naborów Zmiany w Szczegółowym opisie osi priorytetowej 1 2023-09-25...https://rpo.warmia.mazury.pl/https://rpo.warmia.mazury.pl/plik/206/szczegolowy-opis-osi-priorytetowych-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-warminsko-mazurskiego-na-lata-2014%E2%80%932020 Mon, 25 Sep 2023 14:04:34 +0200 Prawo i dokumenty Aktualizacja Szczegółowego opisu osi priorytetowej 8 2023-08-24 22 sierpnia 2023 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził zmiany w Szczegółowym opisie osi priorytetowej: oś 8 Obszary wymagające rewitalizacji.  ...https://rpo.warmia.mazury.pl//artykul/8388/aktualizacja-szczegolowego-opisu-osi-priorytetowej-8 Wed, 30 Aug 2023 11:42:06 +0200 Prawo i dokumenty Lista projektów wybranych do dofinansowania w konkursie na rewitalizację obszarów miejskich 2023-08-2828 sierpnia Zarząd Województwa zatwierdził listę projektów wybranych do dofinansowania w konkursie RPWM.08.01.00-IZ.00-28-001/23 - Rewitalizacja obszarów miejskich, schemat b. Dzięki wcześniejszej aktualizacji Regulaminu konkursu i zwiększeniu kwoty alokacji do 4 649 806,12 zł, było możliwe dofinansowanie projektów z Nowego Miasta Lubawskiego oraz Lubawy. ...https://rpo.warmia.mazury.pl//artykul/8392/lista-projektow-wybranych-do-dofinansowania-w-konkursie-na-rewitalizacje-obszarow-miejskich Mon, 28 Aug 2023 14:08:01 +0200 Ogłoszenia i wyniki naborów Skrócony czas pracy Punktów Informacyjnych na Warmii i Mazurach 2023-08-1616 sierpnia 2023 r. Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie i Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu będą czynne do godziny 14:00. ...https://rpo.warmia.mazury.pl//artykul/8386/skrocony-czas-pracy-punktow-informacyjnych-na-warmii-i-mazurach Wed, 16 Aug 2023 13:13:04 +0200 Szkolenia i konferencje