Serwis Regionalnego Programu Województwa Warmińsko-Mazurskiego https://rpo.warmia.mazury.pl/ Wiadomości z serwisu Regionalnego Programu Województwa Warmińsko-Mazurskiego pl Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Mon, 18 Dec 2017 13:37:58 +0100 iadomości z serwisu Regionalnego Programu Województwa Warmińsko-Mazurskiego https://rpo.warmia.mazury.pl//gfx/logo_rpo.png https://rpo.warmia.mazury.pl/ 613 82 Mobilne Punkty Informacyjne w listopadzie 2018-10-18Podczas Mobilnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich konsultanci świadczą bezpłatne oraz dostępne dla każdego usługi: ocenią, czy Twój pomysł na projekt ma szansę otrzymać dotację lub preferencyjną pożyczkę z Funduszy Europejskich, przypiszą Twój pomysł do konkretnego priorytetu i działania w programie finansowanym z Funduszy, poinformują o warunkach, kryteriach i procedurach przyznania dotacji, przedstawią „krok po kroku” proces ubiegania się o dofinansowanie, przeka...https://rpo.warmia.mazury.pl//artykul/4794/mobilne-punkty-informacyjne-w-listopadzie Mon, 18 Dec 2017 13:37:58 +0100 Wydarzenia Nowy nabór z poddziałania 11.1.3 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekt ZIT Ełk. 2018-10-18...https://rpo.warmia.mazury.pl/https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/4778/poddzialanie-1113-aktywizacja-spoleczna-i-zawodowa-osob-wykluczonych-oraz-zagrozonych-wykluczeniem-spolecznym-%E2%80%93-projekt-zit-elk-konkurs-zamkniety-nr-rpwm110103-iz00-28-00318 Mon, 18 Dec 2017 12:38:15 +0100 Nabory Coraz lepsza infrastruktura kolejowa na Warmii i Mazurach 2018-10-18Odbiór końcowy taboru kolejowego związany z realizacją projektu „Zakup zmodernizowanego trójczłonowego elektrycznego zespołu trakcyjnego na bazie konstrukcji EN57” odbędzie się 18 października 2018 roku na dworcu Olsztyn Główny. Początek o godz. 10.   W zmodernizowanym pojeździe znajduje się m.in. 154 miejsc siedzących, cztery miejsca na przewóz rowerów czy miejsca dla niepełnosprawnych osób. Nie brakuje w nim również systemu informacji pasażerskiej oraz Wifi. Pojazd może rozwinąć ma...https://rpo.warmia.mazury.pl//artykul/4789/coraz-lepsza-infrastruktura-kolejowa-na-warmii-i-mazurach Mon, 18 Dec 2017 08:12:29 +0100 Wydarzenia Zwiększenia kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie nr RPWM.02.03.02-IZ.00-28-001/17 2018-10-17...https://rpo.warmia.mazury.pl/https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/2197/poddzialanie-232-rozwoj-kompetencji-i-umiejetnosci-zawodowych-osob-doroslych-rpwm020302-iz00-28-00117 Sun, 17 Dec 2017 08:10:38 +0100 Konkursy Otwarcie nowej inwestycji drogowej na Warmii i Mazurach 2018-10-12Uroczyste otwarcie rozbudowanej drogi wojewódzkiej odbędzie się 15 października 2018 roku przy Urzędzie Miasta w Nidzicy. Początek spotkania, w którym weźmie udział marszałek Gustaw Marek Brzezin, o godz. 10. Projekt polega na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 545 z przebudową dwóch skrzyżowań w Nidzicy wraz ze wschodnim wylotem drogi 604. Łączna długość rozbudowanych dróg wynosi 7,41 km. Koszt projektu to kwota blisko 37 mln zł, z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozowju...https://rpo.warmia.mazury.pl//artykul/4780/otwarcie-nowej-inwestycji-drogowej-na-warmii-i-mazurach Tue, 12 Dec 2017 13:59:36 +0100 Wydarzenia Aktualizacja Szczegółowego opisu osi priorytetowej 10 2018-10-10

[...]

https://rpo.warmia.mazury.pl//artykul/4773/aktualizacja-szczegolowego-opisu-osi-priorytetowej-10 Mon, 11 Dec 2017 11:08:29 +0100 Prawo i dokumenty
Pieniądze dla przedszkoli 2018-10-1112 października zostanie podpisanych 5 umów na dofinansowanie projektów: „Przedszkole TWOJA NIANIA w Ostródzie – utworzenie 50 miejsc przedszkolnych na terenie miasta Ostródy”, „Smyki na dobry start”, „Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Concilio zapewnia dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi kompleksową opiekę przedszkolną”, „Przedszkole otwarte dla każdego”, „Przedszkole marzeń – tworzenie nowych miejsc przedszkolnych w gminie Gietrzwałd”. Pieniądze pochodzą z RPO WiM 2014–2020 (Oś ...https://rpo.warmia.mazury.pl//artykul/4776/pieniadze-dla-przedszkoli Mon, 11 Dec 2017 08:04:53 +0100 Konkursy Lista wniosków wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPWM.02.01.00-IZ.00-28-001/18 2018-10-10...https://rpo.warmia.mazury.pl/https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/3703/dzialanie-21-zapewnienie-rownego-dostepu-do-wysokiej-jakosci-edukacji-przedszkolnej-konkurs-nr-rpwm020100-iz00-28-00118 Sun, 10 Dec 2017 12:18:08 +0100 Konkursy Nowy nabór z działania 5.2 Gospodarka wodno-ściekowa 2018-10-10...https://rpo.warmia.mazury.pl/https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/4760/dzialanie-52-gospodarka-wodno-sciekowa-nabor-nr-rpwm050200-iz00-28-00318 Sun, 10 Dec 2017 11:50:18 +0100 Konkursy Mobilne Punkty Informacyjne w październiku 2018-09-26Podczas Mobilnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich konsultanci świadczą bezpłatne oraz dostępne dla każdego usługi: ocenią, czy Twój pomysł na projekt ma szansę otrzymać dotację lub preferencyjną pożyczkę z Funduszy Europejskich, przypiszą Twój pomysł do konkretnego priorytetu i działania w programie finansowanym z Funduszy, poinformują o warunkach, kryteriach i procedurach przyznania dotacji, przedstawią „krok po kroku” proces ubiegania się o dofinansowanie, przeka...https://rpo.warmia.mazury.pl//artykul/4715/mobilne-punkty-informacyjne-w-pazdzierniku Sun, 10 Dec 2017 07:40:50 +0100 Wydarzenia