Serwis Regionalnego Programu Województwa Warmińsko-Mazurskiego https://rpo.warmia.mazury.pl/ Wiadomości z serwisu Regionalnego Programu Województwa Warmińsko-Mazurskiego pl Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Sat, 15 Dec 2018 15:23:45 +0100 iadomości z serwisu Regionalnego Programu Województwa Warmińsko-Mazurskiego https://rpo.warmia.mazury.pl//gfx/logo_rpo.png https://rpo.warmia.mazury.pl/ 613 82 Zmiana orientacyjnego terminu rozstrzygnięcia konkursu nr RPWM.01.05.02-IP.03-28-001/19 2019-10-15Warmińsko – Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie informuje o zmianie orientacyjnego terminu rozstrzygnięcia konkursu RPWM.01.05.02-IP.03-28-001/19  Poddziałanie 1.5.2 Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu, Działanie 1.5  Nowoczesne firmy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 z października 2019 roku na grudzień 2019 roku. Przyczyną zmiany terminu jest duża liczba złożonych wniosków o dofinansowanie projektó...https://rpo.warmia.mazury.pl//artykul/5979/zmiana-orientacyjnego-terminu-rozstrzygniecia-konkursu-nr-rpwm010502-ip03-28-00119 Sat, 15 Dec 2018 15:23:45 +0100 Prawo i dokumenty 34 miliony złotych na efektywność energetyczną – projekty wybrane do dofinansowania w konkursie RPWM.04.01.00-IZ.00-28-002/18 2019-10-15Zarząd województwa zdecydował dzisiaj (15 października) o dofinansowaniu ze środków unijnych 38 projektów dotyczących wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. O wsparcie mogły się ubiegać m.in. przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego, spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe. Zainteresowanie konkursem było bardzo duże. Wpłynęło 339 wniosków na kwotę dofinansow...https://rpo.warmia.mazury.pl//artykul/5977/34-miliony-zlotych-na-efektywnosc-energetyczna-–-projekty-wybrane-do-dofinansowania-w-konkursie-rpwm040100-iz00-28-00218 Sat, 15 Dec 2018 14:52:40 +0100 Ogłoszenia i wyniki naborów Podpisanie umów na dofinansowanie termomodernizacji 2019-10-15W środę 16 października w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (sala sesyjna) zostanie podpisanych kolejnych 28 umów na dofinansowanie projektów, których celem jest termomodernizacja budynków. Kwota wsparcia to 30 milionów zł. Początek o godz. 10.00. Pieniądze pochodzą z RPO WiM 2014-2020 (Oś 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, Poddziałanie 4.3.2. Efektywność energetyczna w budynkach mieszkalnych, schemat A...https://rpo.warmia.mazury.pl//artykul/5980/podpisanie-umow-na-dofinansowanie-termomodernizacji Sat, 15 Dec 2018 14:43:40 +0100 Wydarzenia Zmiana wzoru umowy w konkursie RPWM.04.01.00-IZ.00-28-002/18 2019-10-15...https://rpo.warmia.mazury.pl/https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/4560/dzialanie-41-wspieranie-wytwarzania-i-dystrybucji-energii-pochodzacej-ze-zrodel-odnawialnych-konkurs-rpwm040100-iz00-28-00218 Sat, 15 Dec 2018 14:05:14 +0100 Prawo i dokumenty Webinarium: RODO w projektach unijnych 2019-09-27

Zapisz się!

https://rpo.warmia.mazury.pl//artykul/5931/webinarium-rodo-w-projektach-unijnych Tue, 11 Dec 2018 15:00:05 +0100 Szkolenia i konferencje
[VIDEO] RODO W PROJEKTACH UNIJNYCH - praktyczny poradnik 2019-10-11

[Tekst alternatywny: zdjęcie prowadzącej webinar i eksperta siedzących przy stoliku; nad zdjęciem napis RODO w projektach unijnych; pod zdjęciem ologowanie unijne]

https://rpo.warmia.mazury.pl//artykul/5955/video-rodo-w-projektach-unijnych---praktyczny-poradnik Tue, 11 Dec 2018 14:59:39 +0100 Szkolenia i konferencje
Materiały pokonferencyjne Człowiek 4.0. Empatia. Nauka. Technologia 2019-10-02Zachęcamy do zapoznania się z materiałami pokonferencyjnymi, m.in. filmem Szkolna Akademia Mistrzów. Minireportaż o kompetencjach miękkich rozwijanych w projekcie SAM – Szkolna Akademia Mistrzów, realizowanym w Szkole Podstawowej nr 311 w Olsztynie. Ideą projektu jest rozwój kompetencji miękkich poprzez nowoczesną edukację skupioną na rozwiązywaniu problemów, umiejętnościach komunikacyjnych, rozwijaniu pasji, jednym słowem budowaniu Człowieka 4.0. ...https://rpo.warmia.mazury.pl//artykul/5939/materialy-pokonferencyjne-czlowiek-40-empatia-nauka-technologia Sun, 09 Dec 2018 13:14:12 +0100 Szkolenia i konferencje Lista wybranych projektów w III rundzie konkursu Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych 2019-10-08...https://rpo.warmia.mazury.pl/https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/5134/poddzialanie-1111-aktywizacja-spoleczna-i-zawodowa-osob-wykluczonych-oraz-zagrozonych-wykluczeniem-spolecznym-%E2%80%93-projekty-konkursowe-nabor-nr-rpwm110101-iz0028-00119 Sat, 08 Dec 2018 11:41:08 +0100 Ogłoszenia i wyniki naborów 40 nowych inwestycji na Warmii i Mazurach 2019-10-02Blisko 100 mln zł – tyle wynosi łączna wartość umów, które zostały zawarte 30 września w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie. Autorzy projektów to przedstawiciele gmin, powiatów, wspólnot mieszkaniowych, zakładów gospodarki komunalnej, a także parafii św. Jakuba w Tolkmicku czy Archidiecezji Warmińskiej. Planowane przez beneficjentów działania dotyczą m.in. kultury, rewitalizacji i społeczeństwa informacyjnego. Dzięki wsparciu zostanie również przebudowana droga powiatowa od ...https://rpo.warmia.mazury.pl//artykul/5933/40-nowych-inwestycji-na-warmii-i-mazurach Sun, 02 Dec 2018 10:42:15 +0100 Promocja Fotorelacja z konferencji Człowiek 4.0. Empatia. Nauka. Technologia 2019-09-26

[Tekst alternatywny: sketchnoting z konferencji]

https://rpo.warmia.mazury.pl//artykul/5932/fotorelacja-z-konferencji-czlowiek-40-empatia-nauka-technologia Fri, 27 Sep 2019 13:36:10 +0200 Wydarzenia