Serwis Regionalnego Programu Województwa Warmińsko-Mazurskiego https://rpo.warmia.mazury.pl/ Wiadomości z serwisu Regionalnego Programu Województwa Warmińsko-Mazurskiego pl Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Tue, 16 May 2023 07:40:31 +0200 iadomości z serwisu Regionalnego Programu Województwa Warmińsko-Mazurskiego https://rpo.warmia.mazury.pl//gfx/logo_rpo.png https://rpo.warmia.mazury.pl/ 613 82 Nabór wniosków na odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu 2023-05-16...https://rpo.warmia.mazury.pl/https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/8354/poddzialanie-152-odtwarzanie-gospodarczego-dziedzictwa-regionu-konkurs-nr-rpwm010502-ip03-28-00123 Tue, 16 May 2023 07:40:31 +0200 Ogłoszenia i wyniki naborów Dni Otwarte Funduszy Europejskich 2023 r. 2023-05-09 Tegoroczna X jubileuszowa edycja Dni Otwartych Funduszy Europejskich (DOFE) z udziałem projektów dofinansowanych z Funduszy Europejskich.  Sprawdź, jakie czekają na Ciebie atrakcje w naszym regionie! Atrakcje na DOFE 2023 województwo warmińsko-mazurskie Przyrodniczo-kulturowe Mazury, 12–13.05.2023 r.  Poznaj krainę Buka, Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej, 12–13.05.2023 r.  Klub Językowy Seniora – Szkoła Językowa La Puerta Olsztyn, 13.05.2023 r. Ekonomia s...https://rpo.warmia.mazury.pl//artykul/8352/dni-otwarte-funduszy-europejskich-2023-r Wed, 10 May 2023 13:54:09 +0200 Wydarzenia Nowa strona Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2023-05-09

www.funduszeeuropejskie.warmia.mazury.pl

https://rpo.warmia.mazury.pl//artykul/8351/nowa-strona-fundusze-europejskie-dla-warmii-i-mazur Wed, 10 May 2023 12:48:28 +0200 Wydarzenia
Projekty wybrane do dofinansowania w konkursie na infrastrukturę uzdrowiskową 2023-04-2525 kwietnia 2023 r. Zarząd Województwa zatwierdził listę projektów wybranych do dofinansowania na infrastrukturę uzdrowiskową (konkurs nr RPWM.06.02.01-IZ.00-28-001/23). ...https://rpo.warmia.mazury.pl//artykul/8344/projekty-wybrane-do-dofinansowania-w-konkursie-na-infrastrukture-uzdrowiskowa Tue, 25 Apr 2023 14:40:56 +0200 Ogłoszenia i wyniki naborów Ogłaszamy nowy konkurs na rewitalizację obszarów miejskich 2023-04-25...https://rpo.warmia.mazury.pl/https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/8342/dzialanie-81-rewitalizacja-obszarow-miejskich-schemat-b-tryb-konkursowy-konkurs-nr-rpwm080100-iz00-28-00123 Tue, 25 Apr 2023 14:29:21 +0200 Ogłoszenia i wyniki naborów Zaktualizowana lista projektów wybranych do dofinansowania po zwiększeniu alokacji w konkursie nr RPWM.13.02.00-IZ.00-28-001/22 2023-04-24...https://rpo.warmia.mazury.pl/https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/8059/dzialanie-132-ochrona-zdrowia-konkurs-nr-rpwm130200-iz00-28-00122 Mon, 24 Apr 2023 15:28:28 +0200 Ogłoszenia i wyniki naborów Aktualizacja Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowej 13 2023-04-2424 kwietnia 2023 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził zmiany w Szczegółowym opisie osi priorytetowej 13 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020: ...https://rpo.warmia.mazury.pl//artykul/8339/aktualizacja-szczegolowego-opisu-osi-priorytetowej-13 Mon, 24 Apr 2023 15:06:09 +0200 Prawo i dokumenty Niemal 11 mln zł na zrównoważony transport miejski – wnioski wybrane w konkursie 2023-04-24W konkursie ze wsparciem na zrównoważony transport miejski (konkurs nr RPWM.13.03.00-IZ.00-28-001/23) zostały wybrane dwa projekty. Kwota przeznaczona na dofinansowanie z Funduszy Europejskich dla regionu Warmii i Mazur to 10 943 217,35 złotych. Lista wybranych projektów     ...https://rpo.warmia.mazury.pl//artykul/8338/niemal-11-mln-zl-na-zrownowazony-transport-miejski-–-wnioski-wybrane-w-konkursie Mon, 24 Apr 2023 12:36:20 +0200 Ogłoszenia i wyniki naborów Zmiana regulaminu konkursu nr RPWM.06.02.01-IZ.00-28-001/23 2023-04-18...https://rpo.warmia.mazury.pl/https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/8219/poddzialanie-621-infrastruktura-uzdrowiskowa-konkurs-nr-rpwm060201-iz00-28-00123 Tue, 18 Apr 2023 12:04:28 +0200 Prawo i dokumenty Aktualizacja Szczegółowych opisów osi priorytetowych 10,11 2023-04-1818 kwietnia 2023 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził zmiany w Szczegółowym opisie osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020: Oś 10  Regionalny rynek pracy, Oś 11 Włączenie społeczne. ...https://rpo.warmia.mazury.pl//artykul/8334/aktualizacja-szczegolowych-opisow-osi-priorytetowych-1011 Tue, 18 Apr 2023 11:53:30 +0200 Prawo i dokumenty