Serwis Regionalnego Programu Województwa Warmińsko-Mazurskiego https://rpo.warmia.mazury.pl/ Wiadomości z serwisu Regionalnego Programu Województwa Warmińsko-Mazurskiego pl Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Tue, 22 Dec 2020 14:22:18 +0100 iadomości z serwisu Regionalnego Programu Województwa Warmińsko-Mazurskiego https://rpo.warmia.mazury.pl//gfx/logo_rpo.png https://rpo.warmia.mazury.pl/ 613 82 Aktualizacja Szczegółowego opisu osi priorytetowej 4 2021-10-2219 października 2021 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaktualizował Szczegółowy opis osi priorytetowej Efektywność energetyczna. ...https://rpo.warmia.mazury.pl//artykul/7678/aktualizacja-szczegolowego-opisu-osi-priorytetowej-4 Tue, 22 Dec 2020 14:22:18 +0100 Prawo i dokumenty Konsultacje społeczne projektu programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021–2027 2021-09-28

Sprawdź terminy najbliższych spotkań!

https://rpo.warmia.mazury.pl//artykul/7661/konsultacje-spoleczne-projektu-programu-regionalnego-fundusze-europejskie-dla-warmii-i-mazur-2021–2027 Tue, 22 Dec 2020 13:29:50 +0100 Wydarzenia
Aktualizacja Zasad zarządzania ryzykiem oraz wprowadzenia środków zwalczania nadużyć finansowych 2021-10-2119 października 2021 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyjął aktualizację Zasad Instytucji Zarządzającej w zakresie zarządzania ryzykiem oraz wprowadzenia skutecznych i proporcjonalnych środków zwalczania nadużyć finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020. ...https://rpo.warmia.mazury.pl//artykul/7677/aktualizacja-zasad-zarzadzania-ryzykiem-oraz-wprowadzenia-srodkow-zwalczania-naduzyc-finansowych Mon, 21 Dec 2020 14:52:56 +0100 Prawo i dokumenty Mobilne Punkty Informacyjne w listopadzie 2021 r. 2021-10-20Podczas Mobilnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich konsultanci świadczą bezpłatne oraz dostępne dla każdego usługi: ocenią, czy Twój pomysł na projekt ma szansę otrzymać dotację lub preferencyjną pożyczkę z Funduszy Europejskich, przypiszą Twój pomysł do konkretnego priorytetu i działania w programie finansowanym z Funduszy, poinformują o warunkach, kryteriach i procedurach przyznania dotacji, przedstawią „krok po kroku” proces ubiegania się o dofinansowanie, p...https://rpo.warmia.mazury.pl//artykul/7674/mobilne-punkty-informacyjne-w-listopadzie-2021-r Mon, 21 Dec 2020 07:47:14 +0100 Wydarzenia Konsultacje Wytycznych w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych 2021-10-19Zapraszamy do konsultacji projektu zmiany Wytycznych w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014–2020. Uwagi prosimy przekazywać do 3 listopada 2021 r. na załączonym formularzu na adresy e-mail: anna.adamczak@mfipr.gov.pl oraz andrzej.kurkiewicz@mfipr.gov.pl. Najważniejsze zmiany dotyczą: Podrozdziału 5.3 Kontrola krzyżowa. Dodany został dodatkowy punkt 6 wraz z przypisami i odniesieniami dotyczący nowego narzędzia informatycznego do prowadz...https://rpo.warmia.mazury.pl//artykul/7673/konsultacje-wytycznych-w-zakresie-kontroli-realizacji-programow-operacyjnych Sat, 19 Dec 2020 11:30:03 +0100 Prawo i dokumenty POBIERZ materiały pokonferencyjne 2021-09-30


 

https://rpo.warmia.mazury.pl//artykul/7648/pobierz-materialy-pokonferencyjne Fri, 18 Dec 2020 10:57:00 +0100 Szkolenia i konferencje
Rozstrzygnięcie konkursu na Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym 2021-10-1212 października 2021 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyjął Uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-001/21. W ramach konkursu 14 projektów otrzymało ocenę pozytywną i zostało wybranych do dofinansowania. ...https://rpo.warmia.mazury.pl//artykul/7669/rozstrzygniecie-konkursu-na-ulatwienie-dostepu-do-uslug-spolecznych-w-tym-integracja-ze-srodowiskiem-lokalnym Sat, 12 Dec 2020 11:37:01 +0100 Ogłoszenia i wyniki naborów Przesunięcie terminu naboru wniosków oraz rozstrzygnięcia konkursu nr RPWM.01.01.00-IZ.00-28-001/21 2021-09-27...https://rpo.warmia.mazury.pl/https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/7591/dzialanie-11-nowoczesna-infrastruktura-badawcza-publicznych-jednostek-naukowych-konkurs-nr-rpwm010100-iz00-28-00121 Mon, 27 Sep 2021 14:47:02 +0200 Prawo i dokumenty Zaktualizowana lista projektów wybranych do dofinansowania w konkursie nr RPWM.04.03.01-IZ.00-28-001/20 2021-09-24...https://rpo.warmia.mazury.pl/https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/6283/poddzialanie-431-efektywnosc-energetyczna-w-budynkach-publicznych-schemat-a-konkurs-nr-rpwm040301-iz00-28-00120 Fri, 24 Sep 2021 15:23:41 +0200 Ogłoszenia i wyniki naborów Mobilne Punkty Informacyjne we wrześniu 2021 r. 2021-08-23
          
https://rpo.warmia.mazury.pl//artykul/7619/mobilne-punkty-informacyjne-we-wrzesniu-2021-r Thu, 23 Sep 2021 14:32:09 +0200 Wydarzenia