Serwis Regionalnego Programu Województwa Warmińsko-Mazurskiego https://rpo.warmia.mazury.pl/ Wiadomości z serwisu Regionalnego Programu Województwa Warmińsko-Mazurskiego pl Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Wed, 29 Jun 2022 09:40:53 +0200 iadomości z serwisu Regionalnego Programu Województwa Warmińsko-Mazurskiego https://rpo.warmia.mazury.pl//gfx/logo_rpo.png https://rpo.warmia.mazury.pl/ 613 82 Aktualizacja Harmonogramu naborów wniosków 2022-06-27Na posiedzeniu 27 czerwca 2022 r. Zarząd Województwa podjął uchwałę w sprawie zmiany Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 na 2022 rok. Wprowadzona zmiana polega na dodaniu nowego naboru w  działaniu 13.2 Ochrona zdrowia. ...https://rpo.warmia.mazury.pl//artykul/8017/aktualizacja-harmonogramu-naborow-wnioskow Wed, 29 Jun 2022 09:40:53 +0200 Prawo i dokumenty Aktualizacja Szczegółowego opisu osi priorytetowej 1 2022-06-2727 czerwca 2022 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził zmiany w Szczegółowym opisie osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020: Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur (oś 1). ...https://rpo.warmia.mazury.pl//artykul/8016/aktualizacja-szczegolowego-opisu-osi-priorytetowej-1 Mon, 27 Jun 2022 13:59:31 +0200 Prawo i dokumenty Lokalny Punkt Informacyjny w Elblągu 23 czerwca będzie nieczynny 2022-06-2223 czerwca 2022 r. Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu będzie nieczynny.   Zapraszamy do kontaktu z Głównym Punktem Informacyjnym w Olsztynie: e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl Telefony do konsultantów: 89 512 54 82 89 512 54 83 89 512 54 84 89 512 54 85 89 512 54 86 89 512 54 89 Za utrudnienia przepraszamy. ...https://rpo.warmia.mazury.pl//artykul/8012/lokalny-punkt-informacyjny-w-elblagu-23-czerwca-bedzie-nieczynny Wed, 22 Jun 2022 13:07:53 +0200 Konkursy Mobilne Punkty Informacyjne w lipcu 2022 r. 2022-06-21Podczas Mobilnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich konsultanci świadczą bezpłatne oraz dostępne dla każdego usługi: ocenią, czy Twój pomysł na projekt ma szansę otrzymać dotację lub preferencyjną pożyczkę z Funduszy Europejskich, przypiszą Twój pomysł do konkretnego priorytetu i działania w programie finansowanym z Funduszy, poinformują o warunkach, kryteriach i procedurach przyznania dotacji, przedstawią „krok po kroku” proces ubiegania się o dofinansowanie, p...https://rpo.warmia.mazury.pl//artykul/8010/mobilne-punkty-informacyjne-w-lipcu-2022-r Tue, 21 Jun 2022 09:03:09 +0200 Wydarzenia Sprawdź efekty wdrażania! 2022-06-21

Czy wiesz, że w RPO WiM podpisaliśmy już ponad 4,8 tys. umów?  

https://rpo.warmia.mazury.pl/https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/5216/efekty-wdrazania-rpo-wim-2014%E2%80%932020 Tue, 21 Jun 2022 08:35:38 +0200 Promocja
Zaktualizowana lista projektów wybranych do dofinansowania w konkursie nr RPWM.01.03.05-IZ.00-28-002/20 2022-06-14...https://rpo.warmia.mazury.pl/https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/6823/poddzialania-135-uslugi-dla-msp-schemat-b-typ-2-zabezpieczenie-pracownikow-i-firm-w-okresie-zwiekszonego-zagrozenia-w-obszarze-zdrowia-publicznego-konkurs-nr-rpwm010305-iz00-28-00220 Tue, 14 Jun 2022 11:55:48 +0200 Ogłoszenia i wyniki naborów Aktualizacja listy wybranych projektów w konkursie nr RPWM.01.05.02-IP.03-28-001/19 2022-06-09...https://rpo.warmia.mazury.pl/https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/5294/poddzialanie-152-odtwarzanie-gospodarczego-dziedzictwa-regionu-konkurs-nr-rpwm010502-ip03-28-00119 Thu, 09 Jun 2022 10:35:18 +0200 Ogłoszenia i wyniki naborów Zwiększenie alokacji w konkursie nr RPWM.11.01.01-IZ.00-28-001/20 – nowa lista rankingowa 2022-06-07

Zwiększenie alokacji w konkursie nr RPWM.11.01.01-IZ.00-28-001/20 – nowa lista rankingowa

https://rpo.warmia.mazury.pl/https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/7046/poddzialanie-1111-aktywizacja-spoleczna-i-zawodowa-osob-wykluczonych-oraz-zagrozonych-wykluczeniem-spolecznym-%E2%80%93-projekty-konkursowe-konkurs-zamkniety-nr-rpwm110101-iz00-28-00120 Thu, 09 Jun 2022 10:31:34 +0200 Ogłoszenia i wyniki naborów
Poprawa mobilności w Ełku – nowy nabór 2022-05-27Ogłosiliśmy nowy nabór wniosków o dofinansowanie z poddziałania 4.4.3 Poprawa mobilności miejskiej w miejskim obszarze funkcjonalnym Ełku – ZIT bis RPWM.04.04.03-IZ.00-28-001/22. Wnioski o dofinansowanie można składać od 1 lipca do 22 lipca 2022 r. Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 2 573 975,75 złotych. Wsparcie otrzymają kompleksowe projekty związane ze zrównoważoną mobilnością miejską w miejskim obszarze funkcjonalnym Ełku (jako element Strategii...https://rpo.warmia.mazury.pl//artykul/7969/poprawa-mobilnosci-w-elku-–-nowy-nabor Mon, 30 May 2022 08:10:47 +0200 Ogłoszenia i wyniki naborów Ogłosiliśmy nowy nabór na Ekomobilny MOF (ZIT Olsztyna) 2022-05-27Ogłosiliśmy nowy nabór na Ekomobilny MOF (ZIT Olsztyna) - konkurs nr RPWM.04.04.01-IZ.00-28-001/22. Wnioski o dofinansowanie można składać od 27 czerwca do 15 lipca 2022 r. Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 2 800 552,83 złotych. W ramach konkursu wspierane będą typy projektów: Budowa/przebudowa dróg dla rowerów, traktów pieszych, elementy BRD, w tym np. energooszczędne oświetlenie uliczne, przejścia dla pieszych, wysepki, azyle dla pieszych oraz i...https://rpo.warmia.mazury.pl//artykul/7967/oglosilismy-nowy-nabor-na-ekomobilny-mof-zit-olsztyna Fri, 27 May 2022 07:14:10 +0200 Ogłoszenia i wyniki naborów