Serwis Regionalnego Programu Województwa Warmińsko-Mazurskiego http://rpo.14-20.warmia.mazury.pl/ Wiadomości z serwisu Regionalnego Programu Województwa Warmińsko-Mazurskiego pl Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Wed, 23 May 2018 14:44:17 +0200 iadomości z serwisu Regionalnego Programu Województwa Warmińsko-Mazurskiego http://rpo.14-20.warmia.mazury.pl//gfx/logo_rpo.png http://rpo.14-20.warmia.mazury.pl/ 613 82 Wytyczne w zakresie procesu desygnacji na lata 2014–2020 2018-05-23Są już dostępne nowe, opracowane przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju Wytyczne w zakresie procesu desygnacji na lata 2014–2020. Wytyczne określają warunki procesu desygnacji instytucji zaangażowanych w realizację programów polityki spójności w perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2014–2020, podmioty zaangażowane w realizację tego procesu oraz tryb współpracy między nimi.   ...http://rpo.14-20.warmia.mazury.pl//artykul/4123/wytyczne-w-zakresie-procesu-desygnacji-na-lata-2014–2020 Wed, 23 May 2018 14:44:17 +0200 Konkursy Zaczynamy odliczanie do Dni Otwartych Funduszy Europejskich 2018 2018-05-07

Warmia i Mazury także biorą udział w akcji

http://rpo.14-20.warmia.mazury.pl//artykul/4031/zaczynamy-odliczanie-do-dni-otwartych-funduszy-europejskich-2018 Wed, 23 May 2018 14:23:50 +0200 Wydarzenia
Zamówienia udzielane w ramach projektów – podręcznik 2018-05-23Informujemy, że jest już dostępny opracowany przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014–2020. Zamówienia udzielane w ramach projektów”. Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem. ...http://rpo.14-20.warmia.mazury.pl//artykul/4114/zamowienia-udzielane-w-ramach-projektow-–-podrecznik Wed, 23 May 2018 08:49:52 +0200 Prawo i dokumenty Mobilne Punkty Informacyjne w czerwcu 2018-05-18Podczas Mobilnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich konsultanci świadczą bezpłatne oraz dostępne dla każdego usługi: ocenią, czy Twój pomysł na projekt ma szansę otrzymać dotację lub preferencyjną pożyczkę z Funduszy Europejskich, przypiszą Twój pomysł do konkretnego priorytetu i działania w programie finansowanym z Funduszy, poinformują o warunkach, kryteriach i procedurach przyznania dotacji, przedstawią „krok po kroku” proces ubiegania się o dofinansowanie, przeka...http://rpo.14-20.warmia.mazury.pl//artykul/4085/mobilne-punkty-informacyjne-w-czerwcu Tue, 22 May 2018 07:36:15 +0200 Wydarzenia Konsultacje społeczne regulaminu konkursu w ramach poddziałania 11.2.1 2018-05-21  Zapraszamy do zgłaszania uwag do projektu Regulaminu konkursu zamkniętego nr RPWM.11.02.01-IZ.00-28-001/18, dotyczącego interwencji w ramach Poddziałania 11.2.1 Ułatwienie dostępu do usług zdrowotnych – projekty konkursowe. W ramach konkursu możliwe jest otrzymanie dofinansowania na realizację następującego typu działania: Wdrożenie profilaktyki raka szyjki macicy (w zakresie szczepienia dziewcząt w wieku ok. 11/14 lat celem uzupełnienia interwencji krajowej).   U...http://rpo.14-20.warmia.mazury.pl//artykul/4088/konsultacje-spoleczne-regulaminu-konkursu-w-ramach-poddzialania-1121 Mon, 21 May 2018 11:40:39 +0200 Prawo i dokumenty Konsultacje społeczne regulaminu konkursu w ramach poddziałania 11.2.2 2018-05-18Zapraszamy do zgłaszania uwag do projektu Regulaminu konkursu zamkniętego nr RPWM.11.02.02-IZ.00-28-001/18, dotyczącego interwencji w ramach Poddziałania 11.2.2 Ułatwienie dostępu do usług zdrowotnych – projekt ZIT Olsztyn.   W ramach konkursu możliwe jest otrzymanie dofinansowania na realizację następującego typu działania: Wdrożenie profilaktyki raka szyjki macicy (w zakresie szczepienia dziewcząt w wieku ok. 11/14 lat celem uzupełnienia interwencji krajowej).   U...http://rpo.14-20.warmia.mazury.pl//artykul/4084/konsultacje-spoleczne-regulaminu-konkursu-w-ramach-poddzialania-1122 Fri, 18 May 2018 14:32:31 +0200 Prawo i dokumenty Spotkanie informacyjne dotyczące poddziałania 1.3.5 usługi dla MŚP 2018-05-18...http://rpo.14-20.warmia.mazury.pl/http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/4074/spotkanie-informacyjne-dotyczace-poddzialania-135-uslugi-dla-msp Fri, 18 May 2018 07:52:23 +0200 Szkolenia i konferencje Spotkanie informacyjne dotyczące poddziałania 1.3.4 tereny inwestycyjne 2018-05-17...http://rpo.14-20.warmia.mazury.pl/http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/4073/spotkanie-informacyjne-dotyczace-poddzialania-134-tereny-inwestycyjne Fri, 18 May 2018 07:50:40 +0200 Szkolenia i konferencje Rozkręcamy Powszechny Optymizm 2018-05-10

Spotykamy się w Elblągu już 26 maja 2018 r.

http://rpo.14-20.warmia.mazury.pl/http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/4033/rozkrecamy-powszechny-optymizm-26-maja-2018-r Wed, 16 May 2018 15:10:36 +0200 Wydarzenia
Zobacz szkolenie online - jak pozyskać dotację i pożyczkę na założenie lub rozwój firmy? 2018-05-0827 kwietnia 2018 r. odbyło się bezpłatne Webinarium organizowane przez Urząd Marszałkowski w Olsztynie. Tematem webinarium było przybliżenie beneficjentom procedury oraz dobrych praktyk przy pozyskiwaniu funduszy unijnych i pożyczek dla zakładanych i rozwijachych firm. Poniżej nagranie ze szkolenia online. link do nagrania na Youtube:   link do webinarium: https://www.youtube.com/watch?v=K37To2Ymxow   Temat webinarium: Pożyczki unijne z RPO WiM 2014–2020 dla przed...http://rpo.14-20.warmia.mazury.pl//artykul/4044/zobacz-szkolenie-online---jak-pozyskac-dotacje-i-pozyczke-na-zalozenie-lub-rozwoj-firmy Mon, 14 May 2018 11:51:35 +0200 Szkolenia i konferencje