Serwis Regionalnego Programu Województwa Warmińsko-Mazurskiego https://rpo.warmia.mazury.pl/ Wiadomości z serwisu Regionalnego Programu Województwa Warmińsko-Mazurskiego pl Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Thu, 09 Jul 2020 14:28:20 +0200 iadomości z serwisu Regionalnego Programu Województwa Warmińsko-Mazurskiego https://rpo.warmia.mazury.pl//gfx/logo_rpo.png https://rpo.warmia.mazury.pl/ 613 82 Aktualizacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 2020-07-07

[Tekst alternatywny: znak drogowy, na którym widnieje wykrzyknik z napisem uwaga]

https://rpo.warmia.mazury.pl//artykul/6744/aktualizacja-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-warminsko-mazurskiego-na-lata-2014–2020 Thu, 09 Jul 2020 14:28:20 +0200 Prawo i dokumenty
COVID-19: wyjątkowe środki polityki spójności dla naszego regionu 2020-07-098.07.2020 r. Komisja Europejska zatwierdziła w rekordowym czasie zmianę Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, co umożliwi dalsze inwestycje w usługi zdrowotne i zrekompensuje straty finansowe przedsiębiorstw związane z wybuchem COVID-19. Komisarz ds. Spójności i reform, Elisa Ferreira, skomentowała: „Komisja Europejska jest gotowa współpracować ze wszystkimi państwami członkowskimi, aby zapewnić szybkie przyjęcie wyjątkowych środków niezbędnych do zwalczania ep...https://rpo.warmia.mazury.pl//artykul/6754/covid-19-wyjatkowe-srodki-polityki-spojnosci-dla-naszego-regionu Thu, 09 Jul 2020 14:19:17 +0200 Promocja Mobilne Punkty Informacyjne w lipcu 2020 r. 2020-07-06Podczas Mobilnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich konsultanci świadczą bezpłatne oraz dostępne dla każdego usługi: ocenią, czy Twój pomysł na projekt ma szansę otrzymać dotację lub preferencyjną pożyczkę z Funduszy Europejskich, przypiszą Twój pomysł do konkretnego priorytetu i działania w programie finansowanym z Funduszy, poinformują o warunkach, kryteriach i procedurach przyznania dotacji, przedstawią "krok po kroku" proces ubiegania się o dofinansowanie, przekażą da...https://rpo.warmia.mazury.pl//artykul/6739/mobilne-punkty-informacyjne-w-lipcu-2020-r Thu, 09 Jul 2020 12:41:17 +0200 Wydarzenia Aktualizacja Szczegółowego opisu osi priorytetowych 1 i 2 2020-07-07 7 lipca 2020 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego podjął uchwałę w sprawie aktualizacji Szczegółowego opisu osi priorytetowych: SZOOP 1 Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur (wykaz zmian) SZOOP 2 Kadry dla gospodarki (wykaz zmian). ...https://rpo.warmia.mazury.pl//artykul/6752/aktualizacja-szczegolowego-opisu-osi-priorytetowych-1-i-2 Tue, 07 Jul 2020 15:02:01 +0200 Prawo i dokumenty Dotacje dla firm dotkniętych skutkami pandemii – jest zgoda Komisji Europejskiej! 2020-07-07W piątek 3 lipca 2020 r. Komisja Europejska przesłała oficjalną zgodę na zmiany w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 (czytaj: nowy Program), a w ślad za nią 7 lipca br. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyjął uchwały określające warunki uruchomienia pakietu instrumentów skierowanych do przedsiębiorstw w celu zapobiegania negatywnym skutkom epidemii COVID-19. Na wsparcie firm w okresie kryzysu przeznaczono 14 557 720 EUR. Firmy...https://rpo.warmia.mazury.pl//artykul/6753/dotacje-dla-firm-dotknietych-skutkami-pandemii-–-jest-zgoda-komisji-europejskiej Tue, 07 Jul 2020 14:44:37 +0200 Prawo i dokumenty Lista projektów wybranych do dofinansowania w konkursie nr RPWM.02.01.00-IZ.00-28-001/20 2020-07-0707 lipca 2020 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził listę rankingową wszystkich wniosków podlegających ocenie merytorycznej w ramach Komisji Oceny Projektów  konkursu nr RPWM.02.01.00-IZ.00-28-001/20. Przedstawiamy listę projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów (z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania) oraz skład Komisji Oceny Projektów w ramach Działania 2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszk...https://rpo.warmia.mazury.pl//artykul/6750/lista-projektow-wybranych-do-dofinansowania-w-konkursie-nr-rpwm020100-iz00-28-00120 Tue, 07 Jul 2020 13:21:01 +0200 Ogłoszenia i wyniki naborów Zmiana regulaminu konkursu nr RPWM.09.01.01-IZ.00-28-002/20 2020-07-07...https://rpo.warmia.mazury.pl/https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/6559/poddzialanie-911-rozwoj-specjalistycznych-uslug-medycznych-konkurs-nr-rpwm090101-iz00-28-00220 Tue, 07 Jul 2020 12:56:48 +0200 Prawo i dokumenty Lista projektów wybranych do dofinansowania w konkursie nr RPWM.11.01.02-IZ.00-28-001/20 2020-07-077 lipca 2020 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyjął Uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPWM.11.01.02-IZ.00-28-001/20. Przedstawiamy listę projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów (z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania) wraz z listą członków Komisji Oceny Projektów zaangażowanych w ocenę w ramach przedmiotowego konkursu. W ramach zwiększonej alokacji w konkursie, 26 projektów zostało wybranych do dofinansowania. ...https://rpo.warmia.mazury.pl//artykul/6745/lista-projektow-wybranych-do-dofinansowania-w-konkursie-nr-rpwm110102-iz00-28-00120 Tue, 07 Jul 2020 11:51:08 +0200 Ogłoszenia i wyniki naborów Lista projektów wybranych do dofinansowania w konkursie nr RPWM.11.02.04-IZ.00-28-001/20 2020-07-07...https://rpo.warmia.mazury.pl/https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/6141/poddzialanie-1124-ulatwienie-dostepu-do-uslug-spolecznych-%E2%80%93-projekt-zit-olsztyn-konkurs-nr-rpwm110204-iz00-28-00120 Tue, 07 Jul 2020 11:36:13 +0200 Ogłoszenia i wyniki naborów Antycovidowe dotacje dla MŚP 2020-07-03

[Tekst alternatywny: mężczyzna w pracy]

https://rpo.warmia.mazury.pl//artykul/6731/antycovidowe-dotacje-dla-msp Fri, 03 Jul 2020 12:28:19 +0200 Prawo i dokumenty