Serwis Regionalnego Programu Województwa Warmińsko-Mazurskiego https://rpo.warmia.mazury.pl/ Wiadomości z serwisu Regionalnego Programu Województwa Warmińsko-Mazurskiego pl Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Wed, 19 Jun 2019 14:10:55 +0200 iadomości z serwisu Regionalnego Programu Województwa Warmińsko-Mazurskiego https://rpo.warmia.mazury.pl//gfx/logo_rpo.png https://rpo.warmia.mazury.pl/ 613 82 Mobilne Punkty Informacyjne w lipcu 2019 r. 2019-06-19Podczas Mobilnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich konsultanci świadczą bezpłatne oraz dostępne dla każdego usługi: ocenią, czy Twój pomysł na projekt ma szansę otrzymać dotację lub preferencyjną pożyczkę z Funduszy Europejskich, przypiszą Twój pomysł do konkretnego priorytetu i działania w programie finansowanym z Funduszy, poinformują o warunkach, kryteriach i procedurach przyznania dotacji, przedstawią „krok po kroku” proces ubiegania się o dofinansowanie, przeka...https://rpo.warmia.mazury.pl//artykul/5629/mobilne-punkty-informacyjne-w-lipcu-2019-r Wed, 19 Jun 2019 14:10:55 +0200 Wydarzenia Wydłużenie terminu weryfikacji warunków formalnych w naborze nr RPWM.05.03.00-IZ.00-28-001/19 2019-06-14...https://rpo.warmia.mazury.pl/https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/5083/dzialanie-53-ochrona-roznorodnosci-biologicznej-nabor-pozakonkursowy-nr-rpwm050300-iz00-28-00119 Fri, 14 Jun 2019 14:00:32 +0200 Konkursy Webinarium: Fundusze unijne dla młodych firm! 2019-06-14

[Tekst alternatywny do grafiki: na zdjęciu cztery młode, uśmiechnięte osoby; w górnej części grafiki napis "Fundusze unijne dla młodych firm. Zapisz się na darmowy webinar! 1 lipca 2019 r. o 12:00"; w dolnej części grafiki oflagowanie unijne]

https://rpo.warmia.mazury.pl/https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/5619/webinarium-fundusze-unijne-dla-mlodych-firm Fri, 14 Jun 2019 12:21:07 +0200 Szkolenia i konferencje
65 projektów wybranych do dofinansowania – rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego 2019-06-11


 

https://rpo.warmia.mazury.pl//artykul/5614/65-projektow-wybranych-do-dofinansowania-–-rozwoj-ksztalcenia-i-szkolenia-zawodowego Wed, 12 Jun 2019 09:41:07 +0200 Ogłoszenia i wyniki naborów
Wyniki naboru w konkursie nr RPWM.10.04.00-IP.01-28-001/19 2019-06-11...https://rpo.warmia.mazury.pl/https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/5318/dzialanie-104-pomoc-w-powrocie-lub-wejsciu-na-rynek-pracy-osobom-sprawujacym-opieke-nad-dziecmi-do-lat-3 Tue, 11 Jun 2019 14:26:55 +0200 Ogłoszenia i wyniki naborów Wyniki konkursu nr RPWM.05.03.00-IZ.00-28-002/18 – działanie 5.3 Ochrona różnorodności biologicznej, schemat A 2019-06-11...https://rpo.warmia.mazury.pl/https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/4886/dzialanie-53-ochrona-roznorodnosci-biologicznej-schemat-a-konkurs-rpwm050300-iz00-28-00218 Tue, 11 Jun 2019 13:28:35 +0200 Ogłoszenia i wyniki naborów Głosuj na polskie projekty w REGIOSTARS 2019 2019-06-07

Zapraszamy do głosowania na polskie projekty biorące udział w konkursie REGIOSTARS Awards 2019! 

https://rpo.warmia.mazury.pl//artykul/5604/glosuj-na-polskie-projekty-w-regiostars-2019 Fri, 07 Jun 2019 11:37:39 +0200 Wydarzenia
Rewitalizacja przedsięwzięć za 10 milionów złotych 2019-06-05Zarząd województwa zdecydował o dofinansowaniu kolejnych projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Wsparcie (po ok. 2 mln zł każde) otrzymały przedsięwzięcia rewitalizacyjne (Oś 8 Obszary wymagające rewitalizacji, Działanie 8.1 Rewitalizacja terenów miejskich), zawarte w Ponadlokalnym programie rewitalizacji sieci miast CITTASLOW Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Gmina miejska Bartoszyce zrealizuje projekt „Przebudowa i ad...https://rpo.warmia.mazury.pl//artykul/5605/rewitalizacja-przedsiewziec-za-10-milionow-zlotych Wed, 05 Jun 2019 14:26:11 +0200 Promocja Zmiany w regulaminach konkursów: RPWM.11.01.01-IZ.00-28-001/19; RPWM.11.01.01-IZ.00-28-002/19; RPWM.11.02.03-IZ.00-28-001/19; RPWM.11.01.02-IZ.00-28-001/19 2019-06-054.06.2019 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyjął zmiany w regulaminach konkursów: Poddziałanie 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe, nr RPWM.11.01.01-IZ.00.28-001/19 Poddziałanie 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe, nr RPWM.11.01.01-IZ.00-28-002/19 Poddziałanie 11.2.3 Ułatwienie dostępu do us...https://rpo.warmia.mazury.pl//artykul/5603/zmiany-w-regulaminach-konkursow-rpwm110101-iz00-28-00119-rpwm110101-iz00-28-00219-rpwm110203-iz00-28-00119-rpwm110102-iz00-28-00119 Wed, 05 Jun 2019 12:01:12 +0200 Prawo i dokumenty Rowerowe DOFE szlakiem funduszy unijnych 2019-06-03

Zdjęcia i reportaż z rajdu.

https://rpo.warmia.mazury.pl/https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/5569/rowerowe-dofe-szlakiem-funduszy-unijnych Mon, 03 Jun 2019 11:03:48 +0200 Promocja