Serwis Regionalnego Programu Województwa Warmińsko-Mazurskiego https://rpo.warmia.mazury.pl/ Wiadomości z serwisu Regionalnego Programu Województwa Warmińsko-Mazurskiego pl Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Mon, 10 May 2021 07:23:33 +0200 iadomości z serwisu Regionalnego Programu Województwa Warmińsko-Mazurskiego https://rpo.warmia.mazury.pl//gfx/logo_rpo.png https://rpo.warmia.mazury.pl/ 613 82 Jak #FunduszeNaZmiany​ rozwinęły złotą tradycję 2021-05-10

Zobacz najnowszy spot promocyjny

https://rpo.warmia.mazury.pl//artykul/7491/jak-funduszenazmiany​-rozwinely-zlota-tradycje Mon, 10 May 2021 07:23:33 +0200 Promocja
Zaktualizowana lista rankingowa w konkursie nr RPWM.02.04.02-IZ.00-28-001/20 2021-05-04...https://rpo.warmia.mazury.pl/https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/6518/poddzialanie-242-rozwoj-ksztalcenia-i-szkolenia-zawodowego-%E2%80%93-projekty-zit-bis-elblag-konkurs-nr-rpwm020402-iz00-28-00120 Tue, 04 May 2021 14:15:48 +0200 Ogłoszenia i wyniki naborów Lista projektów wybranych do dofinansowania po alokacji w konkursie nr RPWM.11.01.02-IZ.00-28-001/20 2021-05-04...https://rpo.warmia.mazury.pl/https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/6140/poddzialanie-1112-aktywizacja-spoleczna-i-zawodowa-osob-wykluczonych-oraz-zagrozonych-wykluczeniem-spolecznym-z-wykorzystaniem-instrumentow-aktywnej-integracji-%E2%80%93-projekt-zit-olsztyn-konkurs-rpwm110102-iz00-28-00120 Tue, 04 May 2021 14:11:46 +0200 Ogłoszenia i wyniki naborów Aktualizacja Regulaminu konkursu wraz z załącznikami - nabór nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-001/21 2021-05-04Zaistniała konieczność zmiany załącznika nr 1 do Regulaminu konkursu nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-001/21, tj. Wzoru wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WiM 2014-2020. W systemie LSI MAKS 2 zamieszczono prawidłowy, obowiązujący Wnioskodawców wniosek o dofinansowanie, natomiast w dokumentacji konkursowej pojawiła się błędna jego wersja. Ponadto nastąpiła konieczność zmodyfikowania załącznika nr 6 do Regulaminu konkursu, tj. Wzoru karty oceny kryteriów meryt...https://rpo.warmia.mazury.pl//artykul/7481/aktualizacja-regulaminu-konkursu-wraz-z-zalacznikami---nabor-nr-rpwm110203-iz00-28-00121 Tue, 04 May 2021 10:27:57 +0200 Konkursy Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-05-04

Nowa nazwa naszych kont w kanałach społecznościowych
 

https://rpo.warmia.mazury.pl//artykul/7478/fundusze-europejskie-dla-warmii-i-mazur Tue, 04 May 2021 10:14:59 +0200 Promocja
Aktualizacja Szczegółowego opisu osi priorytetowych 2021-04-26

Sprawdź zmiany

https://rpo.warmia.mazury.pl//artykul/7474/aktualizacja-szczegolowego-opisu-osi-priorytetowych Tue, 27 Apr 2021 13:39:49 +0200 Prawo i dokumenty
Ogłaszamy konkurs na ułatwienie dostępu do usług społecznych – projekt ZIT Olsztyn 2021-04-27...https://rpo.warmia.mazury.pl/https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/7462/poddzialanie-1124-ulatwienie-dostepu-do-uslug-spolecznych-%E2%80%93-projekt-zit-olsztyn-konkurs-nr-rpwm110204-iz00-28-00121 Tue, 27 Apr 2021 08:39:34 +0200 Ogłoszenia i wyniki naborów Ogłosiliśmy nowy nabór na wdrożenie profilaktyki raka szyjki macicy 2021-04-27...https://rpo.warmia.mazury.pl/https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/7466/poddzialanie-1121-ulatwienie-dostepu-do-uslug-zdrowotnych-%E2%80%93-projekty-konkursowe-konkurs-nr-rpwm110201-iz00-28-00121 Tue, 27 Apr 2021 07:41:49 +0200 Ogłoszenia i wyniki naborów Aktualizacja Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na 2021 rok 2021-04-26...https://rpo.warmia.mazury.pl/https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/212/harmonogram Mon, 26 Apr 2021 15:31:54 +0200 Prawo i dokumenty Więcej projektów dofinansowanych w konkursie na wspieranie wytwarzania i dystrybucję energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych 2021-04-26...https://rpo.warmia.mazury.pl/https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/6980/dzialanie-41-wspieranie-wytwarzania-i-dystrybucji-energii-pochodzacej-ze-zrodel-odnawialnych-konkurs-nr-rpwm040100-iz00-28-00220 Mon, 26 Apr 2021 13:21:23 +0200 Ogłoszenia i wyniki naborów