Serwis Regionalnego Programu Województwa Warmińsko-Mazurskiego https://rpo.warmia.mazury.pl/ Wiadomości z serwisu Regionalnego Programu Województwa Warmińsko-Mazurskiego pl Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Thu, 20 Feb 2020 15:17:42 +0100 iadomości z serwisu Regionalnego Programu Województwa Warmińsko-Mazurskiego https://rpo.warmia.mazury.pl//gfx/logo_rpo.png https://rpo.warmia.mazury.pl/ 613 82 Wizyta studyjna 2020-02-20

Przedstawiciele Komisji Europejskiej w Elblągu

https://rpo.warmia.mazury.pl//artykul/6352/wizyta-studyjna Thu, 20 Feb 2020 15:17:42 +0100 Wydarzenia
Inteligentne specjalizacje w przyszłej perspektywie 2020-02-1918 lutego 2020 r. Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego wraz z przyjęciem zaktualizowanej strategii rozwoju społeczno-gospodarczego z horyzontem czasowym do 2030 ponownie zdecydował o kierunkach rozwoju regionu. Wśród nich znalazła się również kontynuacja polityki gospodarczej oparta na inteligentnych specjalizacjach, do których obecnie należy ekonomia wody, żywność wysokiej jakości oraz drewno i meblarstwo. W ostatnich latach rozwój powyższych obszarów wspierany był silnie środkami unijny...https://rpo.warmia.mazury.pl//artykul/6344/inteligentne-specjalizacje-w-przyszlej-perspektywie Wed, 19 Feb 2020 15:26:36 +0100 Konkursy Aktualizacja Poręcznika beneficjenta SL2014 dla beneficjentów RPO WiM na lata 2014–2020 (wersja 9.0) 2020-02-19...https://rpo.warmia.mazury.pl/https://rpo.warmia.mazury.pl/plik/11609/podrecznik-beneficjenta-sl2014-dla-beneficjentow-rpo-wim-na-lata-2014%E2%80%932020-wersja-90-%E2%80%93-obowiazuje-od-19022020-r Wed, 19 Feb 2020 14:24:49 +0100 Prawo i dokumenty Mobilne Punkty Informacyjne w marcu 2020 r. 2020-02-19Podczas Mobilnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich konsultanci świadczą bezpłatne oraz dostępne dla każdego usługi: ocenią, czy Twój pomysł na projekt ma szansę otrzymać dotację lub preferencyjną pożyczkę z Funduszy Europejskich, przypiszą Twój pomysł do konkretnego priorytetu i działania w programie finansowanym z Funduszy, poinformują o warunkach, kryteriach i procedurach przyznania dotacji, przedstawią „krok po kroku” proces ubiegania się o dofinansowanie, przeka...https://rpo.warmia.mazury.pl//artykul/6339/mobilne-punkty-informacyjne-w-marcu-2020-r Wed, 19 Feb 2020 14:07:13 +0100 Wydarzenia Ponad 23 mln złotych na rozwój e-usług publicznych 2020-02-17

Nowy konkurs

https://rpo.warmia.mazury.pl/https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/6330/dzialanie-31-cyfrowa-dostepnosc-informacji-sektora-publicznego-oraz-wysoka-jakosc-e-uslug-publicznych-konkurs-nr-rpwm030100-iz00-28-00120 Tue, 18 Feb 2020 09:04:49 +0100 Ogłoszenia i wyniki naborów
Nowy konkurs na promocję gospodarczą regionu 2020-02-17...https://rpo.warmia.mazury.pl/https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/6332/poddzialanie-141-promocja-gospodarcza-regionu-schemat-c-konkurs-nr-rpwm010401-iz00-28-00120 Mon, 17 Feb 2020 13:31:16 +0100 Ogłoszenia i wyniki naborów Lista rankingowa z działania 3.2. E-zdrowie 2020-02-17...https://rpo.warmia.mazury.pl/https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/5759/dzialanie-32-e-zdrowie-konkurs-nr-rpwm030200-iz00-28-00119 Mon, 17 Feb 2020 12:32:20 +0100 Ogłoszenia i wyniki naborów Informacja o odstąpieniu od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmian RPO WiM na lata 2014–2020 2020-02-03Informujemy, że 28 stycznia 2020 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyjął uchwałę w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmian Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020.   ...https://rpo.warmia.mazury.pl//artykul/6311/informacja-o-odstapieniu-od-przeprowadzania-strategicznej-oceny-oddzialywania-na-srodowisko-projektu-zmian-rpo-wim-na-lata-2014–2020 Fri, 14 Feb 2020 13:05:29 +0100 Prawo i dokumenty Lista projektów wybranych do dofinansowania w konkursie nr RPWM.07.02.03-IZ.00-28-001/19 2020-02-11...https://rpo.warmia.mazury.pl/https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/5894/poddzialanie-723-infrastruktura-drogowa-w-miejskim-obszarze-funkcjonalnym-elku-%E2%80%93-zit-bis-konkurs-nr-rpwm070203-iz00-28-00119 Tue, 11 Feb 2020 12:45:29 +0100 Konkursy Zaktualizowana lista projektów wybranych do dofinansowania z działania 5.1 Gospodarka odpadowa 2020-02-11...https://rpo.warmia.mazury.pl/https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/5400/dzialanie-51-gospodarka-odpadowa-konkurs-nr-rpwm050100-iz00-28-00219 Tue, 11 Feb 2020 11:56:34 +0100 Ogłoszenia i wyniki naborów