Serwis Regionalnego Programu Województwa Warmińsko-Mazurskiego https://rpo.warmia.mazury.pl/ Wiadomości z serwisu Regionalnego Programu Województwa Warmińsko-Mazurskiego pl Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Tue, 13 Feb 2018 09:43:08 +0100 iadomości z serwisu Regionalnego Programu Województwa Warmińsko-Mazurskiego https://rpo.warmia.mazury.pl//gfx/logo_rpo.png https://rpo.warmia.mazury.pl/ 613 82 Kolejne miliony euro zasilą gminy i firmy w regionie 2018-12-13

[Tekst alternatywny: na zdjęciu plik banknotów euro o różnych nominałach]

https://rpo.warmia.mazury.pl//artykul/5018/kolejne-miliony-euro-zasila-gminy-i-firmy-w-regionie Tue, 13 Feb 2018 09:43:08 +0100 Konkursy
Aktualizacja Szczegółowego opisu osi priorytetowej 1 2018-12-12...https://rpo.warmia.mazury.pl/https://rpo.warmia.mazury.pl/plik/206/szczegolowy-opis-osi-priorytetowych-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-warminsko-mazurskiego-na-lata-2014%E2%80%932020 Mon, 12 Feb 2018 11:13:53 +0100 Prawo i dokumenty Zmiana regulaminu konkursu RPWM.06.02.01-IZ.00-28-002/18 2018-12-12...https://rpo.warmia.mazury.pl/https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/4423/poddzialanie-621-infrastruktura-uzdrowiskowa-konkurs-nr-rpwm060201-iz00-28-00218 Mon, 12 Feb 2018 11:11:03 +0100 Prawo i dokumenty Zmiana wzoru umowy w konkursie nr RPWM.02.02.02-IZ.00-28-001/18 2018-12-12...https://rpo.warmia.mazury.pl/https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/4159/poddzialanie-222-podniesienie-jakosci-oferty-edukacyjnej-ukierunkowanej-na-rozwoj-kompetencji-kluczowych-uczniow-%E2%80%93-projekty-zit-bis-elblag-konkurs-nr-rpwm020202-iz00-28-00118 Mon, 12 Feb 2018 11:09:16 +0100 Prawo i dokumenty Ogłoszono wyniki naborów w 6 konkursach 2018-12-12Wyniki naborów: Poddziałanie 6.2.1 RPWM.06.02.01-IZ.00-28-002/18 Poddziałanie 6.1.2 RPWM.06.01.02-IZ.00-28-003/18 Działanie 4.1 RPWM.04.01.00-IZ.00-28-001/18 Poddziałanie 7.2.1 RPWM.07.02.01-IZ.00-28-001/18 Poddziałanie 2.2.2 RPWM.02.02.02-IZ.00-28-001/18 Poddziałanie 11.1.1 RPWM.11.01.01-IZ.00-28-002/18 ...https://rpo.warmia.mazury.pl//artykul/5012/ogloszono-wyniki-naborow-w-6-konkursach Mon, 12 Feb 2018 11:04:22 +0100 Ogłoszenia i wyniki naborów Spotkanie informacyjne 17 grudnia 2018 r. w Olsztynie dot. działania 10.7 Aktywne i zdrowe starzenie się 2018-12-11...https://rpo.warmia.mazury.pl/https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/4991/spotkanie-informacyjne-dotyczace-dzialania-107-aktywne-i-zdrowe-starzenie-sie Sun, 11 Feb 2018 07:33:59 +0100 Szkolenia i konferencje Spotkanie informacyjne 11 grudnia 2018 r. w Olsztynie dotyczące wyboru operatorów wsparcia z EFS w ramach WAMA FUR 2018-12-07...https://rpo.warmia.mazury.pl/https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/4982/spotkanie-informacyjne-11-grudnia-2018-r-w-olsztynie-dot-wyboru-operatorow-wsparcia-z-efs-w-ramach-wama-fur Wed, 07 Feb 2018 14:17:31 +0100 Szkolenia i konferencje Konferencja podsumowująca wdrażanie w 2018 r. RPO WiM 2014–2020 2018-12-07

[Tekst alternatywny: zdjęcie z konferencji, pełna ludzi sala, na początku przy mównicy prowadzący z mikrofonem]

https://rpo.warmia.mazury.pl//artykul/4993/konferencja-podsumowujaca-wdrazanie-w-2018-r-rpo-wim-2014–2020 Wed, 07 Feb 2018 12:57:17 +0100 Wydarzenia
Lista projektów wybranych do dofinansowania z działania 4.2 Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE w MŚP 2018-12-04...https://rpo.warmia.mazury.pl/https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/1767/dzialanie-42-efektywnosc-energetyczna-i-wykorzystanie-oze-w-msp Sun, 04 Feb 2018 12:36:43 +0100 Ogłoszenia i wyniki naborów Lista projektów wybranych do dofinansowania z poddziałania 9.1.1 Rozwój specjalistycznych usług medycznych 2018-12-04...https://rpo.warmia.mazury.pl/https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/4165/poddzialanie-911-rozwoj-specjalistycznych-uslug-medycznych Sun, 04 Feb 2018 11:42:52 +0100 Ogłoszenia i wyniki naborów