Serwis Regionalnego Programu Województwa Warmińsko-Mazurskiego https://rpo.warmia.mazury.pl/ Wiadomości z serwisu Regionalnego Programu Województwa Warmińsko-Mazurskiego pl Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Fri, 22 Feb 2019 09:28:01 +0100 iadomości z serwisu Regionalnego Programu Województwa Warmińsko-Mazurskiego https://rpo.warmia.mazury.pl//gfx/logo_rpo.png https://rpo.warmia.mazury.pl/ 613 82 Mobilne Punkty Informacyjne w marcu 2019-02-18Podczas Mobilnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich konsultanci świadczą bezpłatne oraz dostępne dla każdego usługi: ocenią, czy Twój pomysł na projekt ma szansę otrzymać dotację lub preferencyjną pożyczkę z Funduszy Europejskich, przypiszą Twój pomysł do konkretnego priorytetu i działania w programie finansowanym z Funduszy, poinformują o warunkach, kryteriach i procedurach przyznania dotacji, przedstawią „krok po kroku” proces ubiegania się o dofinansowanie, przeka...https://rpo.warmia.mazury.pl//artykul/5274/mobilne-punkty-informacyjne-w-marcu Fri, 22 Feb 2019 09:28:01 +0100 Wydarzenia Komunikat w sprawie przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu nr RPWM.04.03.01-IZ.00-28-002/18 (schemat A) 2019-02-21...https://rpo.warmia.mazury.pl/https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/4153/poddzialanie-431-efektywnosc-energetyczna-w-budynkach-publicznych-schemat-a Thu, 21 Feb 2019 14:21:31 +0100 Ogłoszenia i wyniki naborów Wydłużenie terminu oceny kryteriów merytorycznych w naborze pozakonkursowym nr RPWM.05.02.00-IZ.00-28-003/18 2019-02-21...https://rpo.warmia.mazury.pl/https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/4760/dzialanie-52-gospodarka-wodno-sciekowa-nabor-nr-rpwm050200-iz00-28-00318 Thu, 21 Feb 2019 10:12:27 +0100 Konkursy Nowy nabór z poddziałania 11.2.1 Ułatwienie dostępu do usług zdrowotnych – projekty konkursowe 2019-02-20...https://rpo.warmia.mazury.pl/https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/5273/poddzialanie-1121-ulatwienie-dostepu-do-uslug-zdrowotnych-%E2%80%93-projekty-konkursowe-konkurs-nr-rpwm110201-iz0028-00119 Wed, 20 Feb 2019 12:20:39 +0100 Ogłoszenia i wyniki naborów Lista projektów wybranych do dofinansowania po zwiększeniu alokacji w konkursie RPWM.08.01.00-IZ.00-28-001/18 2019-02-20...https://rpo.warmia.mazury.pl/https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/3597/dzialanie-81-rewitalizacja-obszarow-miejskich-schemat-a-konkurs-nr-rpwm080100-iz00-28-00118 Wed, 20 Feb 2019 11:37:14 +0100 Ogłoszenia i wyniki naborów Zmiana regulaminu konkursu z działania 4.2 Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE w MŚP 2019-02-19...https://rpo.warmia.mazury.pl/https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/4166/dzialanie-42-efektywnosc-energetyczna-i-wykorzystanie-oze-w-msp Tue, 19 Feb 2019 15:20:45 +0100 Konkursy Mobilne Punkty Informacyjne w lutym 2019-01-17Podczas Mobilnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich konsultanci świadczą bezpłatne oraz dostępne dla każdego usługi: ocenią, czy Twój pomysł na projekt ma szansę otrzymać dotację lub preferencyjną pożyczkę z Funduszy Europejskich, przypiszą Twój pomysł do konkretnego priorytetu i działania w programie finansowanym z Funduszy, poinformują o warunkach, kryteriach i procedurach przyznania dotacji, przedstawią „krok po kroku” proces ubiegania się o dofinansowanie, przeka...https://rpo.warmia.mazury.pl//artykul/5159/mobilne-punkty-informacyjne-w-lutym Mon, 18 Feb 2019 11:16:20 +0100 Wydarzenia Wyniki VI rundy konkursu z poddziałania 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych 2019-02-15

 

 

https://rpo.warmia.mazury.pl/https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/3560/poddzialanie-1123-ulatwienie-dostepu-do-uslug-spolecznych-w-tym-integracja-ze-srodowiskiem-lokalnym-%E2%80%93-projekty-konkursowe-nr-rpwm110203-iz00-28-00118 Fri, 15 Feb 2019 13:50:00 +0100 Ogłoszenia i wyniki naborów
13 dofinansowanych projektów na działania ułatwiające dostęp do usług społecznych 2019-02-15...https://rpo.warmia.mazury.pl/https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/5262/lista-projektow-wybranych-do-dofinansowania-%E2%80%93-15022019-r Fri, 15 Feb 2019 13:22:56 +0100 Ogłoszenia i wyniki naborów Wyniki konkursu z poddziałania 11.1.2 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym 2019-02-15...https://rpo.warmia.mazury.pl/https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/5256/lista-projektow-wybranych-do-dofinansowania-%E2%80%93-15022019-r Fri, 15 Feb 2019 10:18:39 +0100 Ogłoszenia i wyniki naborów