Serwis Regionalnego Programu Województwa Warmińsko-Mazurskiego https://rpo.warmia.mazury.pl/ Wiadomości z serwisu Regionalnego Programu Województwa Warmińsko-Mazurskiego pl Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Thu, 22 Sep 2022 13:50:58 +0200 iadomości z serwisu Regionalnego Programu Województwa Warmińsko-Mazurskiego https://rpo.warmia.mazury.pl//gfx/logo_rpo.png https://rpo.warmia.mazury.pl/ 613 82 Mobilne Punkty Informacyjne w październiku 2022 r. 2022-09-22Podczas Mobilnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich konsultanci świadczą bezpłatne oraz dostępne dla każdego usługi: ocenią, czy Twój pomysł na projekt ma szansę otrzymać dotację lub preferencyjną pożyczkę z Funduszy Europejskich, przypiszą Twój pomysł do konkretnego priorytetu i działania w programie finansowanym z Funduszy, poinformują o warunkach, kryteriach i procedurach przyznania dotacji, przedstawią „krok po kroku” proces ubiegania się o dofinansowanie, p...https://rpo.warmia.mazury.pl//artykul/8128/mobilne-punkty-informacyjne-w-pazdzierniku-2022-r Thu, 22 Sep 2022 13:50:58 +0200 Wydarzenia Nabór wniosków 2022-09-22

o dofinansowanie dla służby zdrowia

https://rpo.warmia.mazury.pl//artykul/8127/nabor-wnioskow Thu, 22 Sep 2022 13:06:36 +0200 Konkursy
Lista projektów wybranych do dofinansowania w konkursie nr RPWM.09.03.04-IZ.00-28-001/22 2022-09-20...https://rpo.warmia.mazury.pl/https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/7809/poddzialanie-934-infrastruktura-edukacji-ogolnoksztalcacej-konkurs-nr-rpwm090304-iz00-28-00122 Tue, 20 Sep 2022 13:21:41 +0200 Ogłoszenia i wyniki naborów Zaktualizowana lista projektów wybranych do dofinansowania po zwiększeniu alokacji w konkursie nr RPWM.06.01.02-IZ.00-28-001/22 2022-09-20...https://rpo.warmia.mazury.pl/https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/7820/poddzialanie-612-instytucje-kultury-schemat-a-konkurs-nr-rpwm060102-iz00-28-00122 Tue, 20 Sep 2022 13:08:24 +0200 Ogłoszenia i wyniki naborów 12.09.2022 r. skrócony czas pracy Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Elblągu 2022-09-1212.09.2022 r. Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu jest czynny do godziny 16:00. ...https://rpo.warmia.mazury.pl//artykul/8114/12092022-r-skrocony-czas-pracy-lokalnego-punktu-informacyjnego-funduszy-europejskich-w-elblagu Mon, 12 Sep 2022 14:41:03 +0200 Wydarzenia Lista wniosków skierowanych do etapu negocjacji w konkursie nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-001/20 2022-09-12Szacowany limit środków umożliwia zwiększenie alokacji w konkursie nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-001/20, a tym samym skierowanie do etapu negocjacji kolejnego projektu, który spełnił kryteria wyboru projektów i uzyskał najwyższą liczbę punktów w kolejności, znajdujący się na liście opublikowanej 19.07.2022 r. W załączeniu znajduje się zaktualizowana lista wniosków skierowanych do etapu negocjacji w ramach przedmiotowego konkursu. ...https://rpo.warmia.mazury.pl//artykul/8113/lista-wnioskow-skierowanych-do-etapu-negocjacji-w-konkursie-nr-rpwm020401-iz00-28-00120 Mon, 12 Sep 2022 12:56:41 +0200 Ogłoszenia i wyniki naborów Zaktualizowane listy projektów w działaniu 10.4 RPO WiM 2022-09-09Zaktualizowane listy projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów po rozstrzygnięciu protestów oraz zwiększeniu środków dostępnych w działaniu 10.4 RPO WiM: na subregion olsztyński konkurs nr RPWM.10.04.00-IP.01-28-001/22 na subregion elbląski konkurs nr RPWM.10.04.00-IP.01-28-002/22 na subregion ełcki konkurs nr RPWM.10.04.00-IP.01-28-003/22 ...https://rpo.warmia.mazury.pl//artykul/8111/zaktualizowane-listy-projektow-w-dzialaniu-104-rpo-wim Fri, 09 Sep 2022 14:25:44 +0200 Ogłoszenia i wyniki naborów DOFE 2022 2022-09-09

Wydłużony termin zgłoszeń!

https://rpo.warmia.mazury.pl//artykul/8107/dofe-2022 Fri, 09 Sep 2022 13:15:53 +0200 Wydarzenia
5.09.2022 r. skrócony czas pracy Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Elblągu 2022-09-055.09.2022 r. Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu jest czynny do godziny 16:00. ...https://rpo.warmia.mazury.pl//artykul/8104/5092022-r-skrocony-czas-pracy-lokalnego-punktu-informacyjnego-funduszy-europejskich-w-elblagu Tue, 06 Sep 2022 08:10:21 +0200 Wydarzenia 5 cząstkowa lista wybranych projektów w konkursie z działania 13.1 Wytrzymałe MŚP 2022-09-05...https://rpo.warmia.mazury.pl/https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/7863/dzialanie-131-wytrzymale-msp-nabor-nr-rpwm130100-iz00-28-00122 Mon, 05 Sep 2022 11:23:55 +0200 Ogłoszenia i wyniki naborów