Serwis Regionalnego Programu Województwa Warmińsko-Mazurskiego https://rpo.warmia.mazury.pl/ Wiadomości z serwisu Regionalnego Programu Województwa Warmińsko-Mazurskiego pl Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Tue, 02 Mar 2021 11:43:03 +0100 iadomości z serwisu Regionalnego Programu Województwa Warmińsko-Mazurskiego https://rpo.warmia.mazury.pl//gfx/logo_rpo.png https://rpo.warmia.mazury.pl/ 613 82 Zaktualizowana lista projektów wybranych do dofinansowania na Gospodarkę odpadową 2021-03-02...https://rpo.warmia.mazury.pl/https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/6547/dzialanie-51-gospodarka-odpadowa-konkurs-nr-rpwm050100-iz00-28-00220 Tue, 02 Mar 2021 11:43:03 +0100 Ogłoszenia i wyniki naborów Aktualizacja Harmonogramu naborów wniosków – dodane konkursy z osi 11 2021-02-2423 lutego 2021 r. Zarząd Województwa podjął decyzję o zmianie Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 na 2021 rok. Wprowadzone zmiany polegają na dodaniu nowych naborów w: Poddziałaniu 11.1.3 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekt ZIT Ełk; Poddziałaniu 11.2.5  Ułatwienie dostępu do usług społecznych, ...https://rpo.warmia.mazury.pl//artykul/7342/aktualizacja-harmonogramu-naborow-wnioskow-–-dodane-konkursy-z-osi-11 Thu, 25 Feb 2021 10:25:16 +0100 Prawo i dokumenty Wielka pętla rowerowa wokół Wielkich Jezior Mazurskich 2021-02-23

Dofinansowanie z Funduszy Europejskich to ponad 47 mln zł.

https://rpo.warmia.mazury.pl//artykul/7337/wielka-petla-rowerowa-wokol-wielkich-jezior-mazurskich Thu, 25 Feb 2021 07:18:08 +0100 Promocja
Zaktualizowana lista projektów skierowanych do negocjacji – konkurs nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-002/20 2021-02-24...https://rpo.warmia.mazury.pl/https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/6766/poddzialanie-241-rozwoj-ksztalcenia-i-szkolenia-zawodowego-%E2%80%93-projekty-konkursowe-1-typ-projektow-oraz-4-typ-projektow-konkurs-nr-rpwm020401-iz00-28-00220 Wed, 24 Feb 2021 12:16:44 +0100 Konkursy Nowy nabór na dofinansowanie dla Powiatowych Urzędów Pracy 2021-02-24...https://rpo.warmia.mazury.pl/https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/7340/dzialanie-101-poprawa-dostepu-do-zatrudnienia-osob-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy-%E2%80%93-projekty-pozakonkursowe-realizowane-przez-powiatowe-urzedy-pracy-konkurs-nr-rpwm100100-ip01-28-00121 Wed, 24 Feb 2021 11:22:58 +0100 Konkursy Zaktualizowana lista wybranych wniosków po zwiększeniu alokacji – konkurs nr RPWM.02.02.01-IZ.00-28-001/19 2021-02-23...https://rpo.warmia.mazury.pl/https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/6069/poddzialanie-221-podniesienie-jakosci-oferty-edukacyjnej-ukierunkowanej-na-rozwoj-kompetencji-kluczowych-uczniow-%E2%80%93-projekty-konkursowe-konkurs-nr-rpwm020201-iz00-28-00119 Tue, 23 Feb 2021 14:59:31 +0100 Ogłoszenia i wyniki naborów Aktualizacja Szczegółowego opisu osi priorytetowych 2021-02-23 23 lutego 2021 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego podjął uchwałę w sprawie aktualizacji Szczegółowego opisu osi priorytetowych: Oś 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów (Wykaz zmian) Oś 10 Regionalny rynek pracy (Wykaz zmian) ...https://rpo.warmia.mazury.pl//artykul/7333/aktualizacja-szczegolowego-opisu-osi-priorytetowych Tue, 23 Feb 2021 12:27:23 +0100 Prawo i dokumenty Lista projektów wybranych do dofinansowania w konkursie nr RPWM.09.01.01-IZ.00-28-003/20 2021-02-23...https://rpo.warmia.mazury.pl/https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/6589/poddzialanie-911-rozwoj-specjalistycznych-uslug-medycznych-schemat-g-konkurs-nr-rpwm090101-iz00-28-00320 Tue, 23 Feb 2021 12:05:02 +0100 Ogłoszenia i wyniki naborów Nowy nabór na dofinansowanie infrastruktury drogowej w Ełku 2021-02-23...https://rpo.warmia.mazury.pl/https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/7329/poddzialanie-723-infrastruktura-drogowa-w-miejskim-obszarze-funkcjonalnym-elku-%E2%80%93-zit-bis-konkurs-nr-rpwm070203-iz00-28-00121 Tue, 23 Feb 2021 10:59:08 +0100 Ogłoszenia i wyniki naborów Ankieta do przedsiębiorców z regionu nt. pożyczek z RPO 2021-02-19Rozwój gospodarki Warmii i Mazur to jedno z najważniejszych zadań Samorządu Województwa. Głównym źródłem finansowania tego zadania są środki unijne. Przełom lat 2020 i 2021 to okres podsumowania efektów wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 oraz przygotowania założeń do nowego programu na lata 2021-2027. Obecnie w ramach programu regionalnego osiem instytucji finansowych (Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka, D...https://rpo.warmia.mazury.pl//artykul/7327/ankieta-do-przedsiebiorcow-z-regionu-nt-pozyczek-z-rpo Fri, 19 Feb 2021 09:09:14 +0100 Promocja