Serwis Regionalnego Programu Województwa Warmińsko-Mazurskiego https://rpo.warmia.mazury.pl/ Wiadomości z serwisu Regionalnego Programu Województwa Warmińsko-Mazurskiego pl Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Fri, 03 Apr 2020 14:25:04 +0200 iadomości z serwisu Regionalnego Programu Województwa Warmińsko-Mazurskiego https://rpo.warmia.mazury.pl//gfx/logo_rpo.png https://rpo.warmia.mazury.pl/ 613 82 Unijne pieniądze na remont olsztyńskiej Uranii 2020-04-03Zarząd województwa zatwierdził kolejne zmiany w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Przesunięcie pieniędzy między osiami priorytetowymi RPO WiM 2014-2020 umożliwi wdrożenie w trybie pozakonkursowym projektu przebudowy i rozbudowy hali widowiskowo-sportowej Urania w Olsztynie. Szacowana wartość projektu to 187,8 mln zł, unijne dofinansowanie – blisko 130 mln zł. Są to kolejne działania będące wynikiem reprogramowania RPO WiM 2014-2020, ty...https://rpo.warmia.mazury.pl//artykul/6476/unijne-pieniadze-na-remont-olsztynskiej-uranii Fri, 03 Apr 2020 14:25:04 +0200 Wydarzenia Inicjatywa Europejskiego Komitetu Regionów dla regionów i miast w walce z COVID-19 w Unii Europejskiej 2020-04-03Konferencja Przewodniczących Europejskiego Komitetu Regionów przyjęła Plan działania Europejskiego Komitetu Regionów ws. koronawirusa. Jest to odpowiedź na potrzeby zgłoszone przez przedstawicieli władz regionalnych i lokalnych krajów Unii Europejskiej oczekujących wspólnych rozwiązań w obronie przed pandemią koronawirusa (COVID-19). Plan ten przesłał Marszałkowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego i innym członkom Komitetu jego Przewodniczący Apostolos Tzitzikostas łącząc wyrazy solidarności w ty...https://rpo.warmia.mazury.pl//artykul/6474/inicjatywa-europejskiego-komitetu-regionow-dla-regionow-i-miast-w-walce-z-covid-19-w-unii-europejskiej Fri, 03 Apr 2020 13:14:23 +0200 Prawo i dokumenty UWAGA! Odwołane bezpośrednie konsultacje Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich 2020-03-11Szanowni Państwo, z uwagi na rozprzestrzenianie się wirusa SARS-CoV-2 („koronawirusa”) informujemy, że w trosce o zdrowie interesantów i pracowników zawieszamy do odwołania usługi bezpośrednie świadczone w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich w Olsztynie, Ełku i Elblągu oraz usługi w ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych. Jednocześnie informujemy, że bez zmian udzielać będziemy konsultacji telefonicznych i mejlowych. Dane kontaktowe do Punktów Informacyjnych Funduszy Europejs...https://rpo.warmia.mazury.pl//artykul/6395/uwaga-odwolane-bezposrednie-konsultacje-punktow-informacyjnych-funduszy-europejskich Fri, 03 Apr 2020 11:23:33 +0200 Szkolenia i konferencje Roczny raport z działalności Rzecznika Funduszy Europejskich za rok 2019 2020-04-02Rzecznik Funduszy Europejskich Rzecznik jest odpowiedzialny za przyjmowanie i analizowanie zgłoszeń dotyczących utrudnień i propozycji usprawnień w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 oraz udzielanie stosownych wyjaśnień w tym zakresie. Zachęcamy do zapoznania się z Rocznym raportem z działalności Rzecznika Funduszy Europejskich za rok 2019. ...https://rpo.warmia.mazury.pl//artykul/6473/roczny-raport-z-dzialalnosci-rzecznika-funduszy-europejskich-za-rok-2019 Thu, 02 Apr 2020 11:33:58 +0200 Prawo i dokumenty Zmiany w Regulaminie konkursu z poddziałania 6.2.1 Infrastruktura uzdrowiskowa 2020-03-31...https://rpo.warmia.mazury.pl/https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/6026/poddzialanie-621-infrastruktura-uzdrowiskowa-konkurs-nr-rpwm060201-iz00-28-00119 Tue, 31 Mar 2020 14:31:20 +0200 Konkursy Realizujesz inwestycję ze wsparciem UE i masz problemy przez koronawirusa? Pomoże Ci funduszowa specustawa 2020-03-30...https://rpo.warmia.mazury.pl/http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/Strony/Wiadomosci/Realizujesz-inwestycje-ze-wsparciem-UE-i-masz-problemy-przez-koronawirusa-Pomoze-ci-funduszowa-specustawa Tue, 31 Mar 2020 13:00:26 +0200 Prawo i dokumenty Zmiany w pożyczkach udzielonych ze środków RPO WiM 2014–2020 2020-03-31Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego przyjął kolejne rozwiązania mające pomóc zminimalizować ekonomiczne skutki epidemii COVID-19 odczuwalne przez przedsiębiorców z Warmii i Mazur. W ślad za działaniami Komisji Europejskiej, która przygotowuje szereg rozwiązań i narzędzi wsparcia biznesu oraz we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, zarząd umożliwił zmiany w pożyczkach udzielonych firmom z regionu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na l...https://rpo.warmia.mazury.pl//artykul/6467/zmiany-w-pozyczkach-udzielonych-ze-srodkow-rpo-wim-2014–2020 Tue, 31 Mar 2020 12:59:52 +0200 Prawo i dokumenty Nabór kandydatów na ekspertów RPO WiM 2014–2020 2020-03-31Ogłosiliśmy nabór kandydatów na ekspertów RPO WiM 2014–2020 w dziedzinach: śródlądowe drogi wodne (w tym zarządzanie, monitorowanie i wdrażanie nowych rozwiązań), poprawa bezpieczeństwa ruchu lotniczego. Ogłoszenie o naborze kandydatów na ekspertów RPO WiM 2014–2020 wraz z Regulaminem naboru kandydatów na ekspertów RPO WiM 2014-2020 oraz wzorami dokumentów aplikacyjnych dostępne są na stronie –  Wykaz kandydatów na ekspertów oceniających wnioski. Nabór trwa od 31 marca ...https://rpo.warmia.mazury.pl//artykul/6463/nabor-kandydatow-na-ekspertow-rpo-wim-2014–2020 Tue, 31 Mar 2020 12:43:20 +0200 Prawo i dokumenty Zmiany w regulaminach konkursów RPWM.01.02.01-IP.03-28-002/19 oraz RPWM.01.02.02-IP.03-28-002/19 2020-03-31Uchwałą Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie z 25.03.2020 r. zmianie uległy regulaminy konkursów: Poddziałanie 1.2.1 Działalność B+R przedsiębiorstw. Konkurs nr RPWM.01.02.01-IP.03-28-002/19 Poddziałanie 1.2.2 Współpraca biznesu z nauką. Konkurs nr RPWM.01.02.02-IP.03-28-002/19   ...https://rpo.warmia.mazury.pl//artykul/6466/zmiany-w-regulaminach-konkursow-rpwm010201-ip03-28-00219-oraz-rpwm010202-ip03-28-00219 Tue, 31 Mar 2020 11:30:21 +0200 Prawo i dokumenty Aktualizacja Szczegółowego opisu osi priorytetowych 8, 10, 11 2020-03-30

Zmiany w Szczegółowych opisach osi priorytetowych
 

https://rpo.warmia.mazury.pl//artykul/6462/aktualizacja-szczegolowego-opisu-osi-priorytetowych-8-10-11 Mon, 30 Mar 2020 15:29:54 +0200 Prawo i dokumenty