Serwis Regionalnego Programu Województwa Warmińsko-Mazurskiego https://rpo.warmia.mazury.pl/ Wiadomości z serwisu Regionalnego Programu Województwa Warmińsko-Mazurskiego pl Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Sat, 01 Feb 2020 13:32:24 +0100 iadomości z serwisu Regionalnego Programu Województwa Warmińsko-Mazurskiego https://rpo.warmia.mazury.pl//gfx/logo_rpo.png https://rpo.warmia.mazury.pl/ 613 82 Zaktualizowana lista rankingowa w naborze nr RPWM.06.02.03-IZ.00-28-002/20 2020-12-01...https://rpo.warmia.mazury.pl/https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/6619/poddzialanie-623-efektywne-wykorzystanie-zasobow-schemat-a-nabor-nr-rpwm060203-iz00-28-00220 Sat, 01 Feb 2020 13:32:24 +0100 Ogłoszenia i wyniki naborów Aktualizacja Strategii inwestycyjnej instrumentów finansowych w ramach RPO WiM 2014–2020 2020-11-27...https://rpo.warmia.mazury.pl/https://rpo.warmia.mazury.pl/plik/4573/strategia-inwestycyjna-instrumentow-finansowych-w-ramach-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-warminsko-mazurskiego-na-lata-2014%E2%80%932020 Mon, 27 Jan 2020 13:28:45 +0100 Prawo i dokumenty 1 miejsce naszego filmu na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym Camerimage 2020-11-20

[Tekst alternatywny: na pierwszym planie widać statuetkę z wizerunkiem trzech postaci trzymających w górze kamerę. Na dole napis: CAMERIMAGE- Konkurs Spotów Reklamowych "FUNDUSZE EUROPEJSKIE W KADRZE" Najlepszy Spot CAMERIMAGE 2020]

https://rpo.warmia.mazury.pl//artykul/7127/1-miejsce-naszego-filmu-na-miedzynarodowym-festiwalu-filmowym-camerimage Fri, 24 Jan 2020 12:24:21 +0100 Konkursy
Dodatkowych 15 mln zł na Pożyczkę Płynnościową 2020-11-24Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zwiększył pulę środków przeznaczonych na wsparcie płynności firm z Warmii i Mazur. 23 listopada 2020 r. Zarząd Województwa podjął decyzję o przeznaczeniu dodatkowych 15 mln zł na Pożyczkę Płynnościową w ramach RPO WiM 2014-2020. Do tej pory Samorząd Województwa przekazał na Pożyczkę Płynnościową blisko 31 mln zł. Umowy pożyczkowe o wartości  26,5 mln zł podpisało już 160 firm. Kolejne 15 mln zł już wkrótce będzie dostępne dla przedsiębiorców wo...https://rpo.warmia.mazury.pl//artykul/7138/dodatkowych-15-mln-zl-na-pozyczke-plynnosciowa Fri, 24 Jan 2020 07:17:30 +0100 Prawo i dokumenty Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na 2021 rok 2020-11-23...https://rpo.warmia.mazury.pl/https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/212/harmonogram Thu, 23 Jan 2020 15:22:48 +0100 Prawo i dokumenty Lista rankingowa z konkursu nr RPWM.09.03.02-IZ.00-28-001/20 2020-11-23...https://rpo.warmia.mazury.pl/https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/6607/poddzialanie-932-infrastruktura-dydaktyczna-szkol-wyzszych-konkurs-nr-rpwm090302-iz00-28-00120 Thu, 23 Jan 2020 15:11:34 +0100 Ogłoszenia i wyniki naborów Cząstkowa lista wniosków wybranych do dofinansowania - poddziałanie 11.2.3 (projekty dedykowane COVID-19) 2020-11-2323 listopada 2020 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia cząstkowej listy ocenionych przez pracowników Instytucji Organizującej Nabór projektów w ramach naboru w trybie nadzwyczajnym Poddziałanie 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe (projekty dedykowane COVID-19. Nabór nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-002/20). 10 projektów zostało skierowanych do dofinansowania. ...https://rpo.warmia.mazury.pl//artykul/7113/czastkowa-lista-wnioskow-wybranych-do-dofinansowania---poddzialanie-1123-projekty-dedykowane-covid-19 Thu, 23 Jan 2020 12:03:16 +0100 Ogłoszenia i wyniki naborów Lista wybranych projektów po zwiększeniu alokacji, konkurs nr RPWM.03.01.00-IZ.00-28-001/20 2020-11-23...https://rpo.warmia.mazury.pl/https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/6330/dzialanie-31-cyfrowa-dostepnosc-informacji-sektora-publicznego-oraz-wysoka-jakosc-e-uslug-publicznych-konkurs-nr-rpwm030100-iz00-28-00120 Thu, 23 Jan 2020 11:40:29 +0100 Ogłoszenia i wyniki naborów 6 lista cząstkowa projektów wybranych do dofinansowania - Poddziałanie 9.1.1 Rozwój specjalistycznych usług medycznych, schemat G. 2020-11-23...https://rpo.warmia.mazury.pl/https://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/6589/poddzialanie-911-rozwoj-specjalistycznych-uslug-medycznych-schemat-g-konkurs-nr-rpwm090101-iz00-28-00320 Thu, 23 Jan 2020 10:46:26 +0100 Ogłoszenia i wyniki naborów Lista wniosków skierowanych do negocjacji z poddziałania 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego 2020-11-18Informujemy, że 13 listopada 2020 r. zakończyliśmy etap oceny merytorycznej w ramach konkursu, w wyniku której 16 projektów zostało skierowanych do etapu negocjacji. W załączeniu znajduje się lista wniosków skierowanych do etapu negocjacji w ramach konkursu nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-002/20. Na liście nie zostały uwzględnione projekty, które uzyskały wymaganą liczbę punktów i spełniły kryteria wyboru projektów, jednak kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie nie wystarcz...https://rpo.warmia.mazury.pl//artykul/7122/lista-wnioskow-skierowanych-do-negocjacji-z-poddzialania-241-rozwoj-ksztalcenia-i-szkolenia-zawodowego Sat, 18 Jan 2020 15:51:04 +0100 Ogłoszenia i wyniki naborów