Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Zapytania ofertowe Wnioskodawców

Jeśli jesteś wnioskodawcą/potencjalnym beneficjentem, który nie posiada strony internetowej, a przed podpisaniem umowy o dofinansowanie chcesz rozpocząć realizację projektu, to możesz skorzystać z tej podstrony.

 

Jest ona przeznaczona do publikacji zapytań ofertowych – zgodnie z zapisami z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020 (rozdz. 6.5.2, pkt 11).

 

Poniżej kilka zasad dotyczących umieszczania materiałów na stronie:

1. Przyjmujemy materiały w formacie: doc, docx lub pdf. Na stronie nie będziemy publikować materiałów w formacie jpg i skanów (zobacz Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków… , rozdz. 6.5.2, pkt 8)

2. Materiały prześlij najpóźniej na 3 dni robocze przed publikacją na adres: redakcjarpo@warmia.mazury.pl.

3. Wraz z materiałami do publikacji, prześlij: krótki opis zamówienia, czyli najistotniejsze informacje – czego dotyczy zapytanie (przedmiot zamówienia) i data rozstrzygnięcia zapytania oraz Twoje dane kontaktowe (mail, telefon).

4. Po rozstrzygnięciu zapytania, prześlij informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

5. Pamiętaj, że odpowiadasz za treść publikowanych materiałów.

 

 

ZAPYTANIA OFERTOWE WNIOSKODAWCÓW:

 

Zaproszenie do udziału w prowadzonym w trybie konkurencyjności przetargu na dostawę, montaż i uruchomienie mikrobiogazowni rolniczej w miejscowości Wielkie Bałówki - 16.08.2017 r.

2017-08-16

Zaproszenie do udziału w prowadzonym w trybie konkurencyjności przetargu na dostawę, montaż i uruchomienie mikrobiogazowni rolniczej w miejscowości Wielkie Bałówki – 16.08.2017 r.

2017-08-16

Zaproszenie do udziału w prowadzonym w trybie konkurencyjności przetargu na dostawę, montaż i uruchomienie mikrobiogazowni rolniczej w miejscowości Wenecja – 16.08.2017 r.

2017-08-16

Zapytanie ofertowe na program do digitalizacji, odtwarzania i emisji, serwer na potrzeby digitalizacji, macierz dyskową/ rejestrator z twardymi dyskami

2017-07-28

Zapytanie ofertowe na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej

2017-07-21

Zapytanie ofertowe na dostawę, montaż i uruchomienie sprzętu multimedialnego w ramach projektu „Poprawa jakości nauczania w wyniku rozbudowy szkoły o salę gimnastyczną i doposażenie pracowni w Niepublicznej Szkole Podstawowej PIĄTKA"

2017-07-18

Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych w zakresie zabudowy istniejącego tarasu w ramach projektu „Poprawa jakości nauczania w wyniku rozbudowy szkoły o salę gimnastyczną i doposażenie pracowni w Niepublicznej Szkole Podstawowej PIĄTKA”

2017-07-13

Zapytanie ofertowe na dostawę pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Poprawa jakości nauczania w wyniku rozbudowy szkoły o salę gimnastyczną i doposażenie pracowni w Niepublicznej Szkole Podstawowej PIĄTKA"

2017-07-04

Zapytanie ofertowe na dostawę mebli szkolnych w ramach projektu „Poprawa jakości nauczania w wyniku rozbudowy szkoły o salę gimnastyczną i doposażenie pracowni w Niepublicznej Szkole Podstawowej PIĄTKA"

2017-07-04

Zapytanie ofertowe na dostawę, montaż i uruchomienie sprzętu multimedialnego w ramach projektu „Poprawa jakości nauczania w wyniku rozbudowy szkoły o salę gimnastyczną i doposażenie pracowni w Niepublicznej Szkole Podstawowej PIĄTKA"

2017-07-04

Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zadania Utworzenie Centrum Wielu Kultur

2017-06-28

Zaproszenie od udziału w zapytaniu ofertowym w celu realizacji projektu "Poprawa jakości nauczania w wyniku rozbudowy szkoły o salę gimnastyczną i doposażenie pracowni w Niepublicznej Szkole Podstawowej PIĄTKA"

2017-06-21

Zaproszenie do udziału w prowadzonym w trybie konkurencyjności przetargu na dostawę, montaż i uruchomienie mikrobiogazowni rolniczej w miejscowości Barciszewo

2017-06-14

Zaproszenie do udziału w prowadzonym w trybie konkurencyjności przetargu na dostawę, montaż i uruchomienie mikrobiogazowni rolniczej w miejscowości Kocioł

2017-06-13

Zaproszenie do udziału w prowadzonym w trybie konkurencyjności przetargu na dostawę montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej nakierowanej na produkcję energii przeznaczonej na zużycie własne inwestora z możliwością przekazania nieskonsumowanych nadwyżek do sieci elektroenergetycznej – 12.06.2017 r.

2017-06-12

Zaproszenie do udziału w prowadzonym w trybie konkurencyjności przetargu na dostawę, montaż i uruchomienie mikrobiogazowni rolniczej w miejscowości Rumy

2017-06-12

Zaproszenie do udziału w prowadzonym w trybie konkurencyjności przetargu na dostawę, montaż i uruchomienie mikrobiogazowni rolniczej w miejscowości Biały Grunt

2017-06-12

Zaproszenie do udziału w prowadzonym w trybie konkurencyjności przetargu na dostawę, montaż i uruchomienie mikrobiogazowni rolniczej w miejscowości Kobylin

2017-06-12

Zaproszenie do udziału w prowadzonym w trybie konkurencyjności przetargu na dostawę, montaż i uruchomienie mikrobiogazowni rolniczej w miejscowości Julianowo

2017-06-12

Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania Utworzenie Centrum Wielu Kultur

2017-06-02

Zapytanie ofertowe na zakup układarki drogowej wraz z nowoczesnym systemem komputerowym

2017-05-26

Zaproszenie do udziału w prowadzonym w trybie konkurencyjności przetargu na dostawę, montaż i uruchomienie mikrobiogazowni rolniczej w miejscowości Szeszki

2017-05-26

Zaproszenie do udziału w prowadzonym w trybie konkurencyjności przetargu na dostawę, montaż i uruchomienie mikrobiogazowni rolniczej w miejscowości Łupki

2017-05-26

Zaproszenie do udziału w prowadzonym w trybie konkurencyjności przetargu na dostawę, montaż i uruchomienie mikrobiogazowni rolniczej w miejscowości Cieszęta

2017-05-26

Zaproszenie do udziału w prowadzonym w trybie konkurencyjności przetargu na dostawę, montaż i uruchomienie mikrobiogazowni rolniczej w miejscowości Boża Wólka

2017-05-26

Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania Utworzenie Centrum Aktywizacji w ramach wdrażania Lokalnego Programu Rewitalizacji gminy Barczewo

2017-05-25

Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania Zagospodarowanie brzegów rzeki Pisa – 24.05.2017 r.

2017-05-24

Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Zagospodarowanie brzegów rzeki Pisa” w ramach wdrażania Lokalnego Programu Rewitalizacji gminy Barczewo – Urząd Miejski w Barczewie

2017-04-28

Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach wdrażania Lokalnego Programu Rewitalizacji gminy Barczewo – Urząd Miejski w Barczewie

2017-04-24

Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy i montażu elektrowni fotowoltaicznej o mocy 120,5 kW – Agro Małdyty

2017-04-14

Zapytanie ofertowe na wykonanie robót termoizolacyjnych na budynku mieszkalnym w Ostródzie

2017-02-28

Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,00 kW

2017-02-21

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS