Jeśli szukasz informacji o RPO WiM na lata 2007-2013, to przejdź do poprzedniej wersji serwisu.
logo regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego
warmia mazury logo
logo unii europejskiej

Szukaj

Zapytania ofertowe Wnioskodawców

Jeśli jesteś wnioskodawcą lub potencjalnym beneficjentem, a przed podpisaniem umowy o dofinansowanie chcesz rozpocząć realizację projektu, to możesz skorzystać z tej podstrony.

 

Jest ona przeznaczona do publikacji zapytań ofertowych – zgodnie z zapisami z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020 (rozdz. 6.5.2, pkt 14).

 

Poniżej kilka zasad dotyczących umieszczania materiałów na stronie:

1. Przyjmujemy materiały w formacie: doc, docx lub pdf. Na stronie nie będziemy publikować materiałów w formacie jpg i skanów (ze względu na konieczność zapewnienia dostępności dla osób z niepełnosprawnościami plik pdf nie może być zeskanowanym dokumentem, obrazem).

Jeśli dokumentacja jest obszerna (zawiera ponad 5 załączników) prześlij ją do nas w formacie zip.

2. Materiały prześlij najpóźniej na 3 dni robocze przed publikacją na adres: redakcjarpo@warmia.mazury.pl. Redakcja pracuje w dni robocze – od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 do 15.30.

3. Wraz z materiałami do publikacji, prześlij: krótki opis zamówienia, czyli najistotniejsze informacje – czego dotyczy zapytanie (przedmiot zamówienia), datę rozstrzygnięcia zapytania oraz Twoje dane kontaktowe (mail, telefon).

4. Po rozstrzygnięciu zapytania, prześlij informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

5. Pamiętaj, że odpowiadasz za treść publikowanych materiałów.

6. Jeśli masz pytanie dotyczące publikacji na stronie, napisz do nas e-mail redakcjarpo@warmia.mazury.pl

 

 

ZAPYTANIA OFERTOWE WNIOSKODAWCÓW:

 

Zapytanie ofertowe na przygotowanie kompleksowej usługi polegającej na organizacji udziału w międzynarodowych targach - Jutrzenka Dobre Miasto sp. z o.o. - 20.10.2017 r.

2017-10-20

Zapytanie ofertowe na utworzenie serwisu internetowego przedsiębiorstwa Smart Automation - 19.10.2017 r.

2017-10-19

Zapytanie ofertowe na wykonanie umocnienia brzegu basenu portowego z grodzic PCV i slipu do wodowania łodzi oraz powiększenie portu, Stowarzyszenie Pomocny Żagiel – 18.10.2017 r.

2017-10-13

Zapytanie ofertowe na przygotowanie kompleksowej organizacji udziału w imprezie targowej w ramach projektu „Internacjonalizacja działalności Spółki Jutrzenka Dobre Miasto” - 18.10.2017 r.

2017-10-18

Zapytanie ofertowe na dostawę, montaż i uruchomienie automatycznego systemu transportu z hali produkcyjnej do magazynu, Tymbark – 16.10.2017 r.

2017-10-16

Zapytanie ofertowe na dostawę form wtryskowych wraz z osprzętem – 1 kpl. - firma BI-PLAST S.C. 16.10.2017 r.

2017-10-16

Zapytanie ofertowe dotyczące udziału w targach branżowych, Artech – 16.10.2017 r.

2017-10-16

Zapytanie ofertowe na nabycie infrastruktury niezbędnej do internacjonalizacji produkcji - Niczuk Metall-PL - 16.10.2017 r.

2017-10-12

Zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu sal w ramach projektu „Rodzina bliżej siebie", FIKA – 16.10.2017 r.

2017-10-12

Zapytanie ofertowe dotyczące sprawowania funkcji opiekuna grup samopomocowych w ramach projektu „Rodzina bliżej siebie", FIKA – 16.10.2017 r.

2017-10-12

Zapytanie ofertowe na zakup linii technologicznej do produkcji worka śmieciowego, Martex Marta A. Trochimczyk – 13.10.2017 r.

2017-10-13

Zapytanie ofertowe na budowę kempingu w Orzyszu - Lokalna Grupa Działania "Mazurskie Morze" - 12.10.2017 r.

2017-10-12

Zapytanie ofertowe na kompleksową usługę organizacji udziału firmy Falken Trade w targach międzynarodowych - 6.10.2017 r.

2017-10-06

Zapytanie ofertowe na platformę zamówieniową B2B wraz z wdrożeniem - Firma Mondex Sp. j. - 6.10.2017 r.

2017-10-05

Zapytanie ofertowe na realizację robót budowlanych związanych z budową hali namiotowej - DWS Wind Turbine Service Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - 2.10.2017 r.

2017-10-02

Zapytanie ofertowe na dostawę zestawu komputerowego z 2 monitorami - 26.09.2017 r.

2017-09-26

Zapytanie ofertowe na dostawę oprogramowania do wstępnego opracowania chmury punktów - 20.09.2017 r.

2017-09-20

Zapytanie ofertowe na dostawę oprogramowania do mozaikowania ortoobrazów - 20.09.2017 r.

2017-09-20

Zapytanie ofertowe na platformę zamówieniową B2B wraz z wdrożeniem - Firma Mondex Sp. j. - 19.09.2017 r.

2017-09-15

Zapytanie ofertowe na zakup miniładowarki ze szczotką i frezarką – Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o.o.

2017-09-12

Zapytanie ofertowe nr DOORSY/RPWM.01.04.04/2017/9 na dostawę automatycznej wielopiły - firma Szostak Krzysztof Doorsy - 14.09.2017 r.

2017-09-11

Zapytanie ofertowe nr DOORSY/RPWM.01.04.04/2017/8 na dostawę strugarki czterostronnej - firma Szostak Krzysztof Doorsy - 14.09.2017 r.

2017-09-11

Zapytanie ofertowe nr DOORSY/RPWM.01.04.04/2017/7 na dostawę automatycznej szlifierki szerokotaśmowej - firma Szostak Krzysztof Doorsy - 14.09.2017 r.

2017-09-11

Zapytanie ofertowe nr DOORSY/RPWM.01.04.04/2017/6 na dostawę grubościówki - firma Szostak Krzysztof Doorsy – 14.09.2017 r.

2017-09-11

Zapytanie ofertowe nr DOORSY/RPWM.01.04.04/2017/5 na dostawę automatycznej strugarki czterostronnej – Szostak Krzysztof Doorsy – 14.09.2017 r.

2017-09-14

Zapytanie ofertowe nr DOORSY/RPWM.01.04.04/2017/4 na dostawę automatycznej szczotkarki do elementów profilowanych – Szostak Krzysztof Doorsy – 14.09.2017 r.

2017-09-11

Zapytanie ofertowe nr DOORSY/RPWM.01.04.04/2017/3 na dostawę wyrówniarki – Szostak Krzysztof Doorsy – 14.09.2017 r.

2017-09-11

Zapytanie ofertowe na dostawę jednego fabrycznie nowego modelu wykonanego w technologii CNC do budowania form do produkcji seryjnej jachtu z laminatów poliestrowo-szklanych - Nikhen Yacht Sp. z o.o. - 14.09.2017 r.

2017-09-11

Zapytanie ofertowe na realizację robót budowlanych związanych z budową hali produkcyjnej – 2A Artur Ankowski

2017-09-11

Zapytanie ofertowe na zakup piły panelowej – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe STYL

2017-09-11

Zapytanie ofertowe na zakup centrum obróbczo-skrawającego Water Jet – Zakład Mechaniczny Nosewicz

2017-09-07

Zapytanie ofertowe dotyczące budowy nowej hali zgodnie ze specyfikacją – Kaja II

2017-09-07

Zapytanie ofertowe na modernizację linii kotła nr 3 w kotłowni miejskiej we Fromborku - 6.09.2017 r.

2017-09-06

Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych na potrzeby firmy Glob Metal

2017-09-01

Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie, zakup, dostawę urządzeń, montaż i uruchomienie kompletnej instalacji fotowoltaicznej wytwarzającej energię elektryczną o mocy 25,97 kWp wraz z oprzyrządowaniem oraz niezbędnym okablowaniem, zdolnym do przyłączenia instalacji do sieci elektroenergetycznej - 25.08.2017 r.

2017-08-25

Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie, zakup, dostawę urządzeń, montaż i uruchomienie kompletnej instalacji fotowoltaicznej – „Tartak” Wojciech Stasiak – 24.08.2017 r.

2017-08-18

Zaproszenie do udziału w prowadzonym w trybie konkurencyjności przetargu na dostawę, montaż i uruchomienie mikrobiogazowni rolniczej w miejscowości Wielkie Bałówki - 16.08.2017 r.

2017-08-16

Zaproszenie do udziału w prowadzonym w trybie konkurencyjności przetargu na dostawę, montaż i uruchomienie mikrobiogazowni rolniczej w miejscowości Wielkie Bałówki – 16.08.2017 r.

2017-08-16

Zaproszenie do udziału w prowadzonym w trybie konkurencyjności przetargu na dostawę, montaż i uruchomienie mikrobiogazowni rolniczej w miejscowości Wenecja – 16.08.2017 r.

2017-08-16

Zapytanie ofertowe na program do digitalizacji, odtwarzania i emisji, serwer na potrzeby digitalizacji, macierz dyskową/ rejestrator z twardymi dyskami

2017-07-28

Zapytanie ofertowe na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej

2017-07-21

Zapytanie ofertowe na dostawę, montaż i uruchomienie sprzętu multimedialnego w ramach projektu „Poprawa jakości nauczania w wyniku rozbudowy szkoły o salę gimnastyczną i doposażenie pracowni w Niepublicznej Szkole Podstawowej PIĄTKA"

2017-07-18

Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych w zakresie zabudowy istniejącego tarasu w ramach projektu „Poprawa jakości nauczania w wyniku rozbudowy szkoły o salę gimnastyczną i doposażenie pracowni w Niepublicznej Szkole Podstawowej PIĄTKA”

2017-07-13

Zapytanie ofertowe na dostawę pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Poprawa jakości nauczania w wyniku rozbudowy szkoły o salę gimnastyczną i doposażenie pracowni w Niepublicznej Szkole Podstawowej PIĄTKA"

2017-07-04

Zapytanie ofertowe na dostawę mebli szkolnych w ramach projektu „Poprawa jakości nauczania w wyniku rozbudowy szkoły o salę gimnastyczną i doposażenie pracowni w Niepublicznej Szkole Podstawowej PIĄTKA"

2017-07-04

Zapytanie ofertowe na dostawę, montaż i uruchomienie sprzętu multimedialnego w ramach projektu „Poprawa jakości nauczania w wyniku rozbudowy szkoły o salę gimnastyczną i doposażenie pracowni w Niepublicznej Szkole Podstawowej PIĄTKA"

2017-07-04

Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zadania Utworzenie Centrum Wielu Kultur

2017-06-28

Zaproszenie od udziału w zapytaniu ofertowym w celu realizacji projektu "Poprawa jakości nauczania w wyniku rozbudowy szkoły o salę gimnastyczną i doposażenie pracowni w Niepublicznej Szkole Podstawowej PIĄTKA"

2017-06-21

Zaproszenie do udziału w prowadzonym w trybie konkurencyjności przetargu na dostawę, montaż i uruchomienie mikrobiogazowni rolniczej w miejscowości Barciszewo

2017-06-14

Zaproszenie do udziału w prowadzonym w trybie konkurencyjności przetargu na dostawę, montaż i uruchomienie mikrobiogazowni rolniczej w miejscowości Kocioł

2017-06-13

Zaproszenie do udziału w prowadzonym w trybie konkurencyjności przetargu na dostawę montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej nakierowanej na produkcję energii przeznaczonej na zużycie własne inwestora z możliwością przekazania nieskonsumowanych nadwyżek do sieci elektroenergetycznej – 12.06.2017 r.

2017-06-12

Zaproszenie do udziału w prowadzonym w trybie konkurencyjności przetargu na dostawę, montaż i uruchomienie mikrobiogazowni rolniczej w miejscowości Rumy

2017-06-12

Zaproszenie do udziału w prowadzonym w trybie konkurencyjności przetargu na dostawę, montaż i uruchomienie mikrobiogazowni rolniczej w miejscowości Biały Grunt

2017-06-12

Zaproszenie do udziału w prowadzonym w trybie konkurencyjności przetargu na dostawę, montaż i uruchomienie mikrobiogazowni rolniczej w miejscowości Kobylin

2017-06-12

Zaproszenie do udziału w prowadzonym w trybie konkurencyjności przetargu na dostawę, montaż i uruchomienie mikrobiogazowni rolniczej w miejscowości Julianowo

2017-06-12

Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania Utworzenie Centrum Wielu Kultur

2017-06-02

Zapytanie ofertowe na zakup układarki drogowej wraz z nowoczesnym systemem komputerowym

2017-05-26

Zaproszenie do udziału w prowadzonym w trybie konkurencyjności przetargu na dostawę, montaż i uruchomienie mikrobiogazowni rolniczej w miejscowości Szeszki

2017-05-26

Zaproszenie do udziału w prowadzonym w trybie konkurencyjności przetargu na dostawę, montaż i uruchomienie mikrobiogazowni rolniczej w miejscowości Łupki

2017-05-26

Zaproszenie do udziału w prowadzonym w trybie konkurencyjności przetargu na dostawę, montaż i uruchomienie mikrobiogazowni rolniczej w miejscowości Cieszęta

2017-05-26

Zaproszenie do udziału w prowadzonym w trybie konkurencyjności przetargu na dostawę, montaż i uruchomienie mikrobiogazowni rolniczej w miejscowości Boża Wólka

2017-05-26

Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania Utworzenie Centrum Aktywizacji w ramach wdrażania Lokalnego Programu Rewitalizacji gminy Barczewo

2017-05-25

Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania Zagospodarowanie brzegów rzeki Pisa – 24.05.2017 r.

2017-05-24

Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Zagospodarowanie brzegów rzeki Pisa” w ramach wdrażania Lokalnego Programu Rewitalizacji gminy Barczewo – Urząd Miejski w Barczewie

2017-04-28

Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach wdrażania Lokalnego Programu Rewitalizacji gminy Barczewo – Urząd Miejski w Barczewie

2017-04-24

Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy i montażu elektrowni fotowoltaicznej o mocy 120,5 kW – Agro Małdyty

2017-04-14

Zapytanie ofertowe na wykonanie robót termoizolacyjnych na budynku mieszkalnym w Ostródzie

2017-02-28

Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,00 kW

2017-02-21

Portal współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

przewodnik rpo
facebook
YouTube
kanał RSS